Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hydrogen generation performance of waste aluminum alloy chips and powders

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Activation of Al powder with NaCl-assisted milling for hydrogen generation

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.39, ss.1919-1927, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sensitivity analysis of submerged arc welding process parameters

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.202, ss.500-507, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Structural characterization and wear behavior of plasma-nitrided AISI 5140 low-alloy steel

MATERIALS CHARACTERIZATION, cilt.49, ss.349-357, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Structural and wear behavior of coatings formed on AA7075 aluminum alloy by plasma electrolytic oxidation

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.23, ss.405-410, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Partikül Takviyeli Alüminyum Esaslı Metal Matris Kompozitlerin Difüzyon Kaynak Kabiliyetlerinin İncelenmesi

TMMOB MMO Mühendis ve Makina Dergisi, cilt.53, ss.45-53, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Kısa Süreli Borlama ile Zincir İmalatında Kullanılan Klavuzların Aşınma Direncinin Arttırılması

DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.83-90, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of B4C Addition on the Laser Beam Welding Characteristics of Al SiC MMCs Produced by P M

PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.19-24, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dip klapesinin ANSYS ile tasarım optimizasyonu

PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.155-160, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Az alaşımlı çeliklerde karbon miktarının plazma nitrürasyonu davranışına etkisi

DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, ss.47-52, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

T bağlantılarda kaynak eşiğindeki gerilme yığılması faktörünün sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi

DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.4, ss.104-110, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plazma nitrürlenmiş az alaşımlı bir çeliğin aşınma davranışının incelenmesi

DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.3, ss.86-92, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaynaklı bağlantılarda yorulma dayanımının geliştirilmesi

Mühendis ve Makina, cilt.37, ss.15-20, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Improving Hydrogen Generation of NaBH4 with a Composite Catalyst

IV. International Ege Composite Materials Symposium, 6-8 Eylül 2018, Bornova, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018

Wear and Tribological Behavior Of PEO Coated Al/Al2O3 Metal Matrix Composite Material Produced Via PM

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), Karabük, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018

Microstructure and Mechanical Properties of Zn-Mg Alloys as Implant Materials Manufactured by Powder Metallurgy Method

6th Congress and Exhibition on International Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, cilt.1809 Creative Commons License identifier identifier

Effect of Ca and Zn Additions on the Mechanical Properties of Mg Produced by Powder Metallurgy

6th Congress and Exhibition on International Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, cilt.1809 Creative Commons License identifier identifier

Microstructure and Mechanical Properties of Zn Mg Alloys as Implant Materials Manufactured by Powder Metallurgy Method

6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2016), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016

Effect of Ca and Zn Additions on the Mechanical Properties of Mg Produced by Powder Metallurgy

6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2016), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016

Biyobozunur Mg MgO metal matris kompozitin mekanik alaşımlama ve CIP ile üretimi

Uluslararası Katılımlı III. Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015

Mekanik Alaşımlandırılmış Kompozit Alüminyum-Mağnezyum tozlarının Hidrojen Üretiminde Kullanımı

2. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.380-389

Toz Metalurjisi ile Üretilen Al/SiC MMK’lerin Haddelenmesi

2. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.412-418

Toz Metalurjisi İle Üretilen Al/SiC MMK'lerin Haddelenmesi

II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 07 Kasım 2013, ss.412-418

Kaynak arkına etkiyen kuvvetlerin damla geçişi ve kaynak kalitesine etkisi

Kaynak Teknolojisi l. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 1997, ss.59-67

İyon nitrürlenmiş 41Cr4 çeliğinin aşınma davranışının incelenmesi

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 2 - 04 Nisan 1997, ss.308-312

16MnCr5 çeliğinin iyon-nitrürasyon davranışının incelenmesi

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 2 - 04 Nisan 1997

Ark üflemesi ve kaynak işlemindeki önemi

GEV, Uluslararası Kaynak Tek.'96 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 1996, ss.85-97

Döner arklı yakma alın kaynağında parametrelerin incelenmesi

5. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 7 - 09 Nisan 1993, ss.604-611

Girdap akımları ile ferromagnetik malzemelerin muayenesi

4.Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 24 - 26 Nisan 1991, ss.360-368

Bilirkişi Raporları