Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Halkbilimi (Folklor)

  • Sanat

  • Müzik

  • Kompozisyon

  • Nefesli ve Vurmalı Sazlar

  • Duysal Tasarım

  • Türk Halk Müziği

  • Folklor ve Müzikoloji