Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An improved ant-based algorithm based on heaps merging and fuzzy c-means for clustering cancer gene expression data

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, vol.45, no.1, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An improved ant algorithm with LDA-based representation for text document clustering

JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, vol.43, pp.275-292, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A feature selection model based on genetic rank aggregation for text sentiment classification

Journal of Information Science, vol.43, pp.25-38, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ensemble of keyword extraction methods and classifiers in text classification

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.57, pp.232-247, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An improved vogel's approximation method for the transportation problem

Mathematical and Computational Applications, vol.16, pp.370-381, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Genetic algorithm based solution for TSP on a sphere

Mathematical and Computational Applications, vol.14, pp.219-228, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Operating system selection using fuzzy AHP and topsis methods

Mathematical and Computational Applications, vol.14, pp.119-130, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effective RED: An algorithm to improve RED's performance by reducing packet loss rate

Journal of Network and Computer Applications, vol.32, pp.703-709, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An active queue management algorithm for reducing packet loss rate

Mathematical and Computational Applications, vol.14, pp.65-72, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A new statistic for testing uniformity of ranking data

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, vol.25, pp.139-156, 1996 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A new test for the extreme value distribution

Communications in Statistics - Simulation and Computation, vol.17, pp.1375-1393, 1988 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.22, pp.111-122, 2016 (Other Refereed National Journals)

Pedesterian and Vehicle Tracking by using annealed backround subtraction method in videos

Journal of Computing, vol.3, no.12, pp.71-75, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis and Clustering of Movie Genres

Journal of Computing, vol.3, pp.16-23, 2011 (Journal Indexed in ESCI)

Hisse Senetleri Üzerinde Benzerlik Arayan Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.46, no.533, pp.83-102, 2009 (Other Refereed National Journals)

Basketbolda Oyuncu Seçimi için Sİnirsel Bulanık Karar Destek Sistemi

İstanbul Teknik Üniversite Dergisi Seri D Mühendislik, vol.8, pp.15-25, 2009 (Other Refereed National Journals)

Emeklilik Fonlarının Performans Değerlendirilmesinde Bulanık Uzman Sistem Kullanımı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.23, no.2, pp.213-227, 2008 (National Refreed University Journal)

IMKB'de İşlem Gören Mali Kuruluş Hisselerinin Beta ve ALfa Risk KAtsayılarına Dayalı Veri Madenciliği

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası, vol.6, no.1, pp.79-105, 2008 (Other Refereed National Journals)

A Proposal for Building a Social_Constructivizm-Based Learning System for Ege University

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.33-52, 2008 (National Refreed University Journal)

HERED Hazard Rate Estimated Active Queue Management

Journal of Qafqaz University, pp.103-108, 2008 (International Refereed University Journal)

Kutup Dengeleme Problemi için Yüksek Başarımlı bir Optimizasyon Tekniği

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.175-183, 2008 (Other Refereed National Journals)

En Uygun Otomobil Seçimi Problemi için bir Bulanık Promethee Yöntemi Uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, no.1, pp.139-147, 2007 (National Refreed University Journal)

Steiner Minimum Yayılan Ağaç Probleminin Çözümünde Genetik Algoritmanın Kullanılması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.429-437, 2006 (National Refreed University Journal)

Simulation and Estimating Effects of Hurst Parameter on Network Traffic

Journal of Qafqaz University, vol.17, pp.1-5, 2006 (International Refereed University Journal)

Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.191-208, 2003 (National Refreed University Journal)

İzmir'de Yarı Kırsal Bir Bölgede Mevsimsel Duygudurum Bozukluğunun Yaygınlığı

ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.169-174, 2001 (Other Refereed National Journals)

Mevsimsel Gidiş Değerlendirme Formu(MGDF):Güvenilirlik Araştırması

ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.67-77, 2000 (Other Refereed National Journals)

Daily rainfall simulation and its application in Turkey

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.21, pp.315-324, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Application of multivariate linear discriminant analysis to lung sounds in some pulmonary diseases.

Monaldi archives for chest disease = Archivio Monaldi per le malattie del torace, vol.51, pp.42-9, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

A Goodness of Fit Test for the Exponential Dİstribution

Journal of the Japanese Society of Computational Statistics, vol.2, pp.21-38, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şehirsel Ulaşım Ağında Kestirme Güzergahların Araştırılması Üzerine Bir Çalışma

Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, vol.12, no.2, pp.95-104, 1989 (National Refreed University Journal)

Sıra İstatistiklerinin Genel Dağılışlarda Simülasyon Yöntemleri ve Bazı Karşılaştırmalar

Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, vol.12, no.1, pp.21-33, 1989 (National Refreed University Journal)

Ani Bozulma Fonksiyonlarının Gözleme Dayalı Belirleme Yöntemleri ve Bazı Sarunlar

Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, vol.10, no.1, pp.11-22, 1987 (National Refreed University Journal)

Sistem Güvenilirliğine Benzetim Yoluyla bir Yaklaşım

Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, vol.9, no.1, pp.43-51, 1986 (National Refreed University Journal)

Çok Parametreli Yeni bir Güvenilirlik Modeli

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatistik, vol.2, no.2, pp.51-62, 1984 (National Refreed University Journal)

Regresyon Analizinde Bazı Alternatif Nokta Diyagramlarının Tanıtımı ve Bir Uygulama

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatistik, vol.2, no.1, pp.33-50, 1984 (National Refreed University Journal)

Bazı Gözlemleri için Kesikli Olasılık Yoğunluğu Bulunan Pozitif Değerli Şans Değişkenleri için Etkin Parametre Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatistik, vol.2, no.1, pp.45-59, 1984 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Design of Smartwatch-Assisted Fall Detection System via Smartphone

Signal Processing and Communications Applications Conference, İzmir, Turkey, 02 May 2018, pp.1-4

Real-Time Transportation Mode Detection with Smartphone Motion Sensors

1st International Conference on Intelligent Transportation Systems, Balıkesir, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.45

LDA based topic modelling in text sentiment classification an empirical analysis

17th International Conference on Intelligence text Processing and Computational Linguistics, Konya, Turkey, 3 - 09 April 2016

GPSS TOOL FOR STUDENTS IN STATISTICS EDUCATION

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 19 - 22 May 2016

SIMULATION AND ESTIMATION OF ASPHALT ROADDETERIORATION USING GPSS

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 May 2016

Metin Sınıflandırmada Öznitelik Seçim Yöntemleri

AB2016,Akademik Bilişim Konferansı,Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Turkey, 3 - 05 February 2016

Exploring Performance of Instance Selection Methods in Text Sentiment Classification

5th Computer Science On-line Conference (CSOC), Prague, Czech Republic, 27 - 30 April 2016, vol.464, pp.167-179 identifier identifier

Görüş Madenciliğinde Sınıflandırıcı Toplulukları

SİU 2015, IEEE 23.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,16-19 Mayıs 2015, İnönü Üniversitesi, Malatya, Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015

Bulut Hesaplama Teknolojisi Mimarisi ve Uygulama Alanları

Akademik Bilişim, Muğla, Turkey, 10 February 2010, pp.161-168

ZigBee-IEEE B02.15.4 Standartı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağlar

XIV Türkiyede İnternet Konferansı,Inet-Tr'09, İstanbul, Turkey, 12 December 2009, pp.25-35

Müzik Verileri İçin XML Tabanlı Diller

Akademik Bilişim, Şanlıurfa, Turkey, 11 February 2009, pp.15-20

Modern Dağıtık Dosya Sistemlerinin Yapısal Karşılaştırılması

Akademik Bilişim, Çanakkale, Turkey, 30 January 2008, pp.15-20

A new regression based software cost estimation model using power values

8th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, IDEAL 2007, Birmingham, United Kingdom, 16 - 19 December 2007, pp.326-334 identifier

A new statidstic for testing multivariate normality

ISI World Statistics Congresess, Finland, Finland, 10 August 1999, pp.1-2

Elevation of Plazma Lithium et the end of Mania and some Biochemical Correlates

2nd International Conference on New Directions in Affective Disorders, Jeruselam, Israel, 03 September 1995, pp.23-31

Lithium in the Treatment of Bipolar Depression

American Psychatric Association Annual Meeting, Philadelphia, United States Of America, 21 May 1994, pp.216-217

Plasma Lithium Elevation at the end of Mania

American Psychatric Association Annual Meeting, Philadelphia, United States Of America, 21 May 1994, pp.108

Books & Book Chapters

Exploring the performance of instance selection methods in text sentiment classification

in: Artificial Intelligence Perspectives in Intelligent Systems Advances in Intelligent Systems and Computing, Radek Silhavy,Roman Senkerik,Zuzana Komínková Oplatková,Petr Silhavy,Zdenka Prokopova, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.167-179, 2016