Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Onan A., Korukoğlu M.S., Bulut H., "A multiobjective weighted voting ensemble classifier based on differential evolution algorithm for text sentiment classification", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.62, pp.1-16, (Link)
Onan A., Korukoğlu M.S., Bulut H., "Ensemble of keyword extraction methods and classifiers in text classification", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.57, pp.232-247, (Link)
Onan A., Korukoğlu M.S., "A feature selection model based on genetic rank aggregation for text sentiment classification", JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, vol.43, pp.25-38, 2017 (Link)
Afşar B., Aydın D., Uğur A., Korukoğlu M.S., "Self-Adaptive and Adaptive Parameter Control in Improved Artificial Bee Colony Algorithm", INFORMATICA, vol.28, pp.415-438, 2017 (Link)
Onan A., Korukoğlu M.S., Bulut H., "A hybrid ensemble pruning approach based on consensus clustering and multi-objective evolutionary algorithm for sentiment classification", INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT, vol.53, pp.814-833, 2017 (Link)
Onan A., Bulut H., Korukoğlu M.S., "An improved ant algorithm with LDA-based representation for text document clustering", JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, vol.43, pp.275-292, 2017 (Link)
Ballı S., Korukoğlu M.S., "Development of a fuzzy decision support framework for complex multi-attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players", EXPERT SYSTEMS, vol.31, pp.56-69, 2014 (Link)
Karasulu B., Korukoğlu M.S., "Moving object detection and tracking by using annealed background subtraction method in videos: Performance optimization", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.39, pp.33-43, 2012
Karasulu B., Korukoğlu M.S., "A Simulated Annealing Based Optimal Threshold Determining Method in Edge-Based Segmentation of Grayscale Images", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.11, pp.2246-2259, 2011 (Link)
Karasulu B., Korukoğlu M.S., "A software for performance evaluation and comparison of people detection and tracking methods in video processing", MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, vol.55, pp.677-723, 2011 (Link)
Korukoğlu M.S., Ballı S., "An improved vogel's approximation method for the transportation problem", MATHEMATICAL APPLICATIONS, vol.16, pp.370-381, 2011 (Link)
Uğur A., Korukoğlu M.S., Çalışkan A., Cınsdıkıcı M., Alp A., "Genetic algorithm based solution for TSP on a sphere", MATHEMATICAL APPLICATIONS, vol.14, pp.219-228, 2009 (Link)
Abbasov B., Korukoğlu M.S., "An active queue management algorithm for reducing packet loss rate", MATHEMATICAL APPLICATIONS, vol.14, pp.65-72, 2009 (Link)
Abbasov B., Korukoğlu M.S., "Effective RED: An algorithm to improve RED's performance by reducing packet loss rate", JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS, vol.32, pp.703-709, 2009 (Link)
Ballı S., Korukoğlu M.S., "Operating system selection using fuzzy AHP and topsis methods", MATHEMATICAL APPLICATIONS, vol.14, pp.119-130, 2009 (Link)
Balli S., Uğur A., Korukoğlu M.S., "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ", EGE ACADEMIC REVIEW, vol.9, pp.837-837, 2009 (Link)
Elbi H., Noyan A., Korukoğlu M.S., Ünal S., Bekaroglu M., Oguzhanoglu N., et al., "Seasonal affective disorder in eight groups in Turkey: A cross-national perspective", JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, vol.70, pp.77-84, 2002 (Link)
Korukoğlu M.S., Ertas K., "A new statistic for testing uniformity of ranking data", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, vol.25, pp.139-156, 1996 (Link)
Öztürk A., Korukoğlu M.S., "A new test for the extreme value distribution", COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, vol.17, pp.1375-1393, 1988 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Onan A., Korukoğlu M.S., "Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.111-122, 2016 (Link)
Bulut H., Korukoğlu M.S., "Analysis and Clustering of Movie Genres", Journal of Computing, vol.3, pp.16-23, 2011
Morkaya Ö., Korukoğlu M.S., "Pedesterian and Vehicle Tracking by using annealed backround subtraction method in videos", Journal of Computing , vol.3, pp.71-75, 2011
Balli S., Karasulu B., Uğur A., Korukoğlu M.S., "Basketbolda Oyuncu Seçimi için Sİnirsel Bulanık Karar Destek Sistemi", İstanbul Teknik Üniversite Dergisi Seri D Mühendislik, cilt.8, ss.15-25, 2009
Aktürk H., Korukoğlu M.S., Uğur A., Ertaş K. , "Hisse Senetleri Üzerinde Benzerlik Arayan Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.46, ss.83-102, 2009
Karasulu B. , Önal A., Korukoğlu M.S., "A Proposal for Building a Social_Constructivizm-Based Learning System for Ege University", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.33-52, 2008
Korukoğlu M.S., Ballı S., Korukoğlu A., "Emeklilik Fonlarının Performans Değerlendirilmesinde Bulanık Uzman Sistem Kullanımı", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.23, ss.213-227, 2008
Karasulu B., Balli S., Korukoğlu M.S., Uğur A., "Kutup Dengeleme Problemi için Yüksek Başarımlı bir Optimizasyon Tekniği", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.175-183, 2008
Abbasov B., Korukoğlu M.S., "HERED Hazard Rate Estimated Active Queue Management", Journal of Qafqaz University, no.21, pp.103-108, 2008
Korukoğlu A., Korukoğlu M.S., "IMKB'de İşlem Gören Mali Kuruluş Hisselerinin Beta ve ALfa Risk KAtsayılarına Dayalı Veri Madenciliği", MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası, cilt.6, ss.79-105, 2008
Ballı S., Karasulu B. , Korukoğlu M.S., "En Uygun Otomobil Seçimi Problemi için bir Bulanık Promethee Yöntemi Uygulaması", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ss.139-147, 2007
İşçi Ö., Korukoğlu M.S., "Steiner Minimum Yayılan Ağaç Probleminin Çözümünde Genetik Algoritmanın Kullanılması ", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.429-437, 2006
Abbasov B., Korukoğlu M.S., "Simulation and Estimating Effects of Hurst Parameter on Network Traffic", Journal of Qafqaz University, vol.17, pp.1-5, 2006
Korukoğlu A., Korukoğlu M.S., "Üç Büyüklerin -BJK, FB VE GS- – Finans Piyasalarındaki Durum Değerlendirmesi", Ege Akademik Bakış, cilt.5, ss.47-54, 2005
İşçi Ö., Korukoğlu M.S., "Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında bir Uygulama", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.191-208, 2003
Noyan M.A., Karababa A., Elbi H., Korukoğlu M.S., "İzmir'de Yarı Kırsal Bir Bölgede Mevsimsel Duygudurum Bozukluğunun Yaygınlığı", anadolu psikiyatri dergisi, cilt.2, ss.169-174, 2001
Noyan M.A., Korukoğlu M.S., "Mevsimsel Gidiş Değerlendirme Formu(MGDF):Güvenilirlik Araştırması ", anadolu psikiyatri dergisi, cilt.1, ss.67-77, 2000
Çakir Ş., Korukoğlu M.S., "Daily rainfall simulation and its application in Turkey", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.21, pp.315-324, 1997
Celebı G., Kalaycı T., Aysan T., Algan O., Ozhan M., Korukoğlu M.S., et al., "Application of multivariate linear discriminant analysis to lung sounds in some pulmonary diseases.", Monaldi archives for chest disease = Archivio Monaldi per le malattie del torace, vol.51, pp.42-9, 1996
Oral Y., Korukoğlu M.S., "Şehirsel Ulaşım Ağında Kestirme Güzergahların Araştırılması Üzerine Bir Çalışma", Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.95-104, 1989
Korukoğlu M.S., "Sıra İstatistiklerinin Genel Dağılışlarda Simülasyon Yöntemleri ve Bazı Karşılaştırmalar", Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.21-33, 1989
Öztürk A., Korukoğlu M.S., Okur M.C., "A Goodness of Fit Test for the Exponential Dİstribution", Journal of the Japanese Society of Computational Statistics, vol.2, no.1, pp.21-38, 1989 (Link)
Korukoğlu M.S., Okur M.C., "Ani Bozulma Fonksiyonlarının Gözleme Dayalı Belirleme Yöntemleri ve Bazı Sarunlar", Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.10, ss.11-22, 1987
Korukoğlu M.S., "Sistem Güvenilirliğine Benzetim Yoluyla bir Yaklaşım", Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.9, ss.43-51, 1986
İkiz F., Eren Ş., Korukoğlu M.S., "Bazı Gözlemleri için Kesikli Olasılık Yoğunluğu Bulunan Pozitif Değerli Şans Değişkenleri için Etkin Parametre Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatistik, cilt.2, ss.45-59, 1984
Korukoğlu M.S., Okur M.C., "Çok Parametreli Yeni bir Güvenilirlik Modeli", Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatistik, cilt.2, ss.51-62, 1984
Korukoğlu M.S., "Regresyon Analizinde Bazı Alternatif Nokta Diyagramlarının Tanıtımı ve Bir Uygulama", Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatistik, cilt.2, ss.33-50, 1984
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Adalier O., Uğur A., Korukoğlu M.S., Ertas K., "A new regression based software cost estimation model using power values", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), Ankara, , , vol.4881 LNCS, pp.326-334
Onan A., Korukoğlu M.S., "Ensemble methods for opinion mining", 2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015 - Proceedings, Manisa, , , pp.212-215
Korukoğlu M.S., Candemir C., Gönül A.S., Oğuz K., "Detection and Evaluation of Activation Instances as Change Point in Functional MR Images“", Signal Processing and Communications Applications Conference, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, ss.1-4 (Link)
Candemir C., Oğuz K., Özkul B., Gönül A.S., Selver A., Korukoğlu M.S., "Fonksiyonel MR Görüntülerinden Aktivasyon BÖlgelerinin Belirlenmesinde Kontrast Vektör AnaliziÇ Sosyal Destek Deneyi Uygulaması", 11th Congress of Medical Informatics, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, pp.1-12
Candemir C., Oguz K., Korukoğlu M.S., Gönül A.S., "Detection and Evaluation of Activation Instances as Change Points in Functional MR Images", 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4 (Link)
Balli S., Sağbaş E.A., Korukoğlu M.S., "Design of Smartwatch-Assisted Fall Detection System via Smartphone", Signal Processing and Communications Applications Conference, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4
Balli S., Sağbaş E.A., Korukoğlu M.S., "Real-Time Transportation Mode Detection with Smartphone Motion Sensors", 1st International Conerence on Intelligent Transportation Systems, Balıkesir, TÜRKIYE, , pp.32-33
Onan A., Korukoğlu M.S., Bulut H., "LDA based topic modelling in text sentiment classification an empirical analysis", 17th International Conference on Intelligence text Processing and Computational Linguistics, ,
İren E., Korukoğlu M.S., "GPSS Tool for Students in Statistics Education", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.461-474
Onan A., Korukoğlu M.S., "Metin Sınıflandırmada Öznitelik Seçim Yöntemleri", AB2016,Akademik Bilişim Konferansı,Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, TÜRKIYE,
Onan A., Korukoğlu M.S., "Exploring Performance of Instance Selection Methods in Text Sentiment Classification", 5th Computer Science On-line Conference (CSOC), Prague, CEK CUM., 27-30 Nisan 2016, vol.464, pp.167-179
Bodur S., Galip E., Korukoğlu M.S., "Simulation and Estimation of Asphalt Road Deteriation using GPSS", International Conference on Research in Education and Science (ICRES),, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.1032-1036
Onan A., Korukoğlu M.S., "Görüş Madenciliğinde Sınıflandırıcı Toplulukları", SİU 2015, IEEE 23.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,16-19 Mayıs 2015, İnönü Üniversitesi, Malatya, MALATYA, TÜRKIYE,
Kalayci I., Korukoğlu M.S., "Classification of Turkish Maqam Music Using K-Means Algorithm and Artificial Neural Networks", SİU 2012, IEEE 20. Sinyal İşleme Kurultay, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2012, pp.11-21
Karasulu B., Ballı S., Korukoğlu M.S., "Bulut Hesaplama Teknolojisi Mimarisi ve Uygulama Alanları", Akademik Bilişim, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-12 Şubat 2010, ss.161-168
Morkaya Ö., Korukoğlu M.S., "Obedience testing of the vehicles to the traffic lights in video by image processing techniques", SIU 2010 - IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference, AYDIN, TÜRKIYE, 3-4 Haziran 2010, pp.145-148
Karasulu B., Toker L., Korukoğlu M.S., "ZigBee-IEEE B02.15.4 Standartı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağlar", XIV Türkiyede İnternet Konferansı,Inet-Tr'09, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Aralık 2009, ss.25-35
Kalaycı I., Korukoğlu M.S., "Müzik Verileri İçin XML Tabanlı Diller", Akademik Bilişim, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Şubat 2009, ss.15-20
Karasulu B., Korukoğlu M.S., "Modern Dağıtık Dosya Sistemlerinin Yapısal Karşılaştırılması ", Akademik Bilişim, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, ss.15-20
Adalier O., Uğur A., Korukoğlu M.S., Ertas K., "A new regression based software cost estimation model using power values", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), Berlin, ALMANYA, 1-2 Temmuz 2007, vol.4881 LNCS, pp.326-334
Karasulu B., Ballı S., Korukoğlu M.S., Uğur A., "Yapı ve Başarım Açısından Modern Sinirsel Bulanık Sistemlerin Karşılaştırılması", YAEM'07 Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2007, ss.10-15
Ertaş K., Korukoğlu M.S., "A new statidstic for testing multivariate normality", ISI World Statistics Congresess , Finland, FINLANDIYA, 10-18 Ağustos 1999, pp.1-2
Ertaş K., Korukoğlu M.S., "Determinations of the ConditionsUnder Which Canonical Correlation Analysis Approximates to Redundancy Analysis", ISI World Statistics Congresess , İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-27 Ağustos 1997, pp.169-170
Ertaş K., Korukoğlu M.S., "The Inertia Statistic for Partitioning Item Set as Agreement and Disagreement Items in the Analysis of Rankings", ISI World Statistics Congresess , Beijing, ÇIN HALK CUM., 8-15 Ağustos 1995, pp.326-327
Vahip S., Özkan B., Ayan A., Korukoğlu M.S., "Elevation of Plazma Lithium et the end of Mania and some Biochemical Correlates", 2nd International Conference on New Directions in Affective Disorders, Jeruselam, ISRAIL, 3-8 Eylül 1995, pp.23-31
Vahip S., Ayan A., Vahip I., Doğaner I., Özkan B., Korukoğlu M.S., "Lithium in the Treatment of Bipolar Depression", American Psychatric Association Annual Meeting, Philadelphia, A.B.D., 21-26 Mayıs 1994, pp.216-217
Vahip S., Özkan B., Ayan A., Korukoğlu M.S., Tuğlular I., "Plasma Lithium Elevation at the end of Mania", American Psychatric Association Annual Meeting, Philadelphia, A.B.D., 21-26 Mayıs 1994, pp.108-108
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Onan A., Korukoğlu M.S., "Exploring the performance of instance selection methods in text sentiment classification", in: Artificial Intelligence Perspectives in Intelligent Systems Advances in Intelligent Systems and Computing, Radek Silhavy, Roman Senkerik, Zuzana Komínková Oplatková, Petr Silhavy, Zdenka Prokopova , Eds., Springer, ABD, pp.167-179, 2016 (Link)
Karasulu B., Korukoğlu M.S., "Performance Evaluation Software Moving Object Detection and Tracking in Videos,ISBN 978-1-4614-6533-1", Springer, ABD, 2013 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi