Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An improved ant-based algorithm based on heaps merging and fuzzy c-means for clustering cancer gene expression data

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.45, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An improved ant algorithm with LDA-based representation for text document clustering

JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, cilt.43, ss.275-292, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A feature selection model based on genetic rank aggregation for text sentiment classification

Journal of Information Science, cilt.43, ss.25-38, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Self-Adaptive and Adaptive Parameter Control in Improved Artificial Bee Colony Algorithm

Informatica (Netherlands), cilt.28, ss.415-438, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ensemble of keyword extraction methods and classifiers in text classification

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.57, ss.232-247, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An improved vogel's approximation method for the transportation problem

Mathematical and Computational Applications, cilt.16, ss.370-381, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Genetic algorithm based solution for TSP on a sphere

Mathematical and Computational Applications, cilt.14, ss.219-228, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Operating system selection using fuzzy AHP and topsis methods

Mathematical and Computational Applications, cilt.14, ss.119-130, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effective RED: An algorithm to improve RED's performance by reducing packet loss rate

Journal of Network and Computer Applications, cilt.32, ss.703-709, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An active queue management algorithm for reducing packet loss rate

Mathematical and Computational Applications, cilt.14, ss.65-72, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Üç Büyüklerin -BJK, FB VE GS- – Finans Piyasalarındaki Durum Değerlendirmesi

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.5, ss.47-54, 2005 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Seasonal affective disorder in eight groups in Turkey: A cross-national perspective

Journal of Affective Disorders, cilt.70, ss.77-84, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A new statistic for testing uniformity of ranking data

Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, cilt.25, ss.139-156, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new test for the extreme value distribution

Communications in Statistics - Simulation and Computation, cilt.17, ss.1375-1393, 1988 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.111-122, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pedesterian and Vehicle Tracking by using annealed backround subtraction method in videos

Journal of Computing, cilt.3, ss.71-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis and Clustering of Movie Genres

Journal of Computing, cilt.3, ss.16-23, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hisse Senetleri Üzerinde Benzerlik Arayan Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.46, ss.83-102, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basketbolda Oyuncu Seçimi için Sİnirsel Bulanık Karar Destek Sistemi

İstanbul Teknik Üniversite Dergisi Seri D Mühendislik, cilt.8, ss.15-25, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emeklilik Fonlarının Performans Değerlendirilmesinde Bulanık Uzman Sistem Kullanımı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.23, ss.213-227, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

IMKB'de İşlem Gören Mali Kuruluş Hisselerinin Beta ve ALfa Risk KAtsayılarına Dayalı Veri Madenciliği

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası, cilt.6, ss.79-105, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Proposal for Building a Social_Constructivizm-Based Learning System for Ege University

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.10, ss.33-52, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HERED Hazard Rate Estimated Active Queue Management

Journal of Qafqaz University, no.21, ss.103-108, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kutup Dengeleme Problemi için Yüksek Başarımlı bir Optimizasyon Tekniği

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.175-183, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

En Uygun Otomobil Seçimi Problemi için bir Bulanık Promethee Yöntemi Uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ss.139-147, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Steiner Minimum Yayılan Ağaç Probleminin Çözümünde Genetik Algoritmanın Kullanılması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.429-437, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Simulation and Estimating Effects of Hurst Parameter on Network Traffic

Journal of Qafqaz University, cilt.17, ss.1-5, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.191-208, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzmir'de Yarı Kırsal Bir Bölgede Mevsimsel Duygudurum Bozukluğunun Yaygınlığı

ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, cilt.2, ss.169-174, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevsimsel Gidiş Değerlendirme Formu(MGDF):Güvenilirlik Araştırması

ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, cilt.1, ss.67-77, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Daily rainfall simulation and its application in Turkey

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.21, ss.315-324, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Application of multivariate linear discriminant analysis to lung sounds in some pulmonary diseases.

Monaldi archives for chest disease = Archivio Monaldi per le malattie del torace, cilt.51, ss.42-9, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A Goodness of Fit Test for the Exponential Dİstribution

Journal of the Japanese Society of Computational Statistics, cilt.2, no.1, ss.21-38, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehirsel Ulaşım Ağında Kestirme Güzergahların Araştırılması Üzerine Bir Çalışma

Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.95-104, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sıra İstatistiklerinin Genel Dağılışlarda Simülasyon Yöntemleri ve Bazı Karşılaştırmalar

Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.21-33, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ani Bozulma Fonksiyonlarının Gözleme Dayalı Belirleme Yöntemleri ve Bazı Sarunlar

Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.10, ss.11-22, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sistem Güvenilirliğine Benzetim Yoluyla bir Yaklaşım

Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.9, ss.43-51, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çok Parametreli Yeni bir Güvenilirlik Modeli

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatistik, cilt.2, ss.51-62, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Regresyon Analizinde Bazı Alternatif Nokta Diyagramlarının Tanıtımı ve Bir Uygulama

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatistik, cilt.2, ss.33-50, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Gözlemleri için Kesikli Olasılık Yoğunluğu Bulunan Pozitif Değerli Şans Değişkenleri için Etkin Parametre Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatistik, cilt.2, ss.45-59, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Design of Smartwatch-Assisted Fall Detection System via Smartphone

Signal Processing and Communications Applications Conference, İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.1-4

Real-Time Transportation Mode Detection with Smartphone Motion Sensors

1st International Conference on Intelligent Transportation Systems, Balıkesir, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.45

LDA based topic modelling in text sentiment classification an empirical analysis

17th International Conference on Intelligence text Processing and Computational Linguistics, Konya, Türkiye, 3 - 09 Nisan 2016

GPSS TOOL FOR STUDENTS IN STATISTICS EDUCATION

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 19 - 22 Mayıs 2016

SIMULATION AND ESTIMATION OF ASPHALT ROADDETERIORATION USING GPSS

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 Mayıs 2016

Metin Sınıflandırmada Öznitelik Seçim Yöntemleri

AB2016,Akademik Bilişim Konferansı,Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2016

Exploring Performance of Instance Selection Methods in Text Sentiment Classification

5th Computer Science On-line Conference (CSOC), Prague, Çek Cumhuriyeti, 27 - 30 Nisan 2016, cilt.464, ss.167-179 identifier identifier

Görüş Madenciliğinde Sınıflandırıcı Toplulukları

SİU 2015, IEEE 23.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,16-19 Mayıs 2015, İnönü Üniversitesi, Malatya, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015

Bulut Hesaplama Teknolojisi Mimarisi ve Uygulama Alanları

Akademik Bilişim, Muğla, Türkiye, 10 Şubat 2010, ss.161-168

ZigBee-IEEE B02.15.4 Standartı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağlar

XIV Türkiyede İnternet Konferansı,Inet-Tr'09, İstanbul, Türkiye, 12 Aralık 2009, ss.25-35

Müzik Verileri İçin XML Tabanlı Diller

Akademik Bilişim, Şanlıurfa, Türkiye, 11 Şubat 2009, ss.15-20

A new regression based software cost estimation model using power values

8th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, IDEAL 2007, Birmingham, İngiltere, 16 - 19 Aralık 2007, ss.326-334 identifier

A new statidstic for testing multivariate normality

ISI World Statistics Congresess, Finland, Finlandiya, 10 Ağustos 1999, ss.1-2

Elevation of Plazma Lithium et the end of Mania and some Biochemical Correlates

2nd International Conference on New Directions in Affective Disorders, Jeruselam, İsrail, 03 Eylül 1995, ss.23-31

Lithium in the Treatment of Bipolar Depression

American Psychatric Association Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Mayıs 1994, ss.216-217

Plasma Lithium Elevation at the end of Mania

American Psychatric Association Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Mayıs 1994, ss.108

Kitap & Kitap Bölümleri

Exploring the performance of instance selection methods in text sentiment classification

Artificial Intelligence Perspectives in Intelligent Systems Advances in Intelligent Systems and Computing, Radek Silhavy,Roman Senkerik,Zuzana Komínková Oplatková,Petr Silhavy,Zdenka Prokopova, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.167-179, 2016