Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"MÜZAKERECİ DEMOKRASİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYEDE ANA AKIM GAZETELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME", BAP Diğer, 18-İLTF-001, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi