Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessing regulating ecosystem services provided by the Ege University Rectorship Garden

URBAN FORESTRY & URBAN GREENING, cilt.34, ss.10-16, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessing Ecosystem Services of Bornova’s Green Infrastructure Izmir, Turkey

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.27, ss.3530-3541, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

ASSESSING AVIAN DIVERSITY OF URBAN GREEN AREAS:THE CASE OF BORNOVA, IZMIR

Journal Of Environmental Protection And Ecology, cilt.18, ss.390-398, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Public space networks as a guide to sustainable urban development and social life: A case study of Mugla, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.13, ss.375-389, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kentsel yeşil altyapı analizi: Bornova örneği

Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ege Üniversitesi Lojmanlar YerleşkesininHava Kalitesinin İyileştirilmesine YönelikDüzenleyici Ekosistem ServislerininHesaplanması

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.113-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peyzaj Fonksiyonlarının Haritalanması ve Analiz Edilmesi Foça İlçesi Örneği

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.169-178, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İZMİR İLİ METROPOL KIYI İLÇELERİNİN PEYZAJ YAPI ANALİZİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.52, ss.353-362, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzmir İli Metropol Kıyı İlçelerinin Peyzaj Yapı Analizi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.353-362, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yaya Erişiminde Süreklilik Sorunu ve Çözüm Olanaklarının Bornova Kenti Merkezi Örneğinde Araştırılması

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, no.2, ss.121-132, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Naturalness Quality Assesment; In the Case of Spil Mountain, Turkey

Journal of Applied Science, cilt.4, ss.164-170, 2004 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentsel Peyzajlarda Termal Konforun Arttırılması Bağlamında Doğa Esaslı Çözümler Urban GreenUp Projesi İzmir Örneği

International Design and Engineering Symposium Sustainability, Innovation, Production, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

Nature-Based Solutions in Urban Landscapes The Urban GreenUP Project: A Case of Izmır, Turkey

ECSAC’18 3rd European Conference on Science, Art and Culture, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Ekim 2018, ss.97-102 Creative Commons License

Measuring the Ecosystem Services of Trees in Kulturpark, Izmir

5th Scientific Syposium Ecosystem Services in Transdisiplinary Approch, Poznan, Polonya, 17 Eylül 2018, ss.25

Nature-Based Solutions in Urban Landscapes The Urban GreenUP Project: A Case of Izmir, Turkey

ECSAC'18 III European Conferance on Science, Art and Culture, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Ekim 2018, ss.97-102 Creative Commons License

Assessing Ecosystem Services of Bornova’s Green Infrastructure

Green Infrastructure: Nature Based Solutions For Sustainable and Resilient Cities, Orvieto, İtalya, 03 Nisan 2017, ss.303

Kent İçi Akarsu Koridorlarının Canlandırılması İzmir Kent Merkezi Örneği

TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu - Kentine Sahip Çık, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.839-849 Creative Commons License

İzmir İçin Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Bir Kent Gelişim Senaryosu

TMMOB İzmir 2. Kent Sempozyumu - Kentine Sahip Çık, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.805-813

Successes and Failures of the First Slow City in Turkey: The Case of Seferihisar

CELA Conference 2013, Austin, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Mart 2013, ss.333-344

Urban Morphology and Landscape Connectivity in Metropolitan Areas: A Comparative Study in Phoenix, Arizona USA and Izmir, Turkey

The 8th World Congress of the International Association for Landscape Ecology-IALE, Beijing, Çin, 18 Ağustos 2011, ss.416-417

What characterizes ecologically sustainable community?

CELA 2011, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Mart 2011, ss.159-160

Ecological Networks as a Means of Sustainable Nature Conservation

X. European Ecological Congress, Aydın, Türkiye, 08 Kasım 2005, ss.181-196

Conservation And Dune Stabilisation Applications On The Coastal Areas Of South West Anatolia

International Workshop on Problems of Coastal Planning in Developing and Developed Countries: Ege University, Faculty Agriculture, Dept. Of Landscape Architecture, 15-19 September 1997, İzmir, İzmir, Türkiye, 15 Eylül 1996 - 19 Nisan 1997

Kitap & Kitap Bölümleri