Assoc. Prof.

ŞERİFE ÇAĞIN


Faculty of Literature

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Biography

Şerife Çağın. 1973’te Beyşehir’in Kayabaşı Kasabası’nda doğdu. İlk ve Ortaokulu Kayabaşı’nda, lise eğitimini İzmir Buca Lisesi’nde tamamladı. 1995’te Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitimi Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını, 1997’de araştırma görevlisi olarak başladığı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel’in danışmanlığında yaptı. 2014’te doçent oldu. Bir Hiciv Ustası Şair Eşref (Dergah Yay, İstanbul 2007), Eşref Bütün Eserleri (Metin neşri, Ö. Faruk Huyugüzel’le birlikte, Dergah Yay., İstanbul 2006), Felatun Bey’le Rakım Efendi (Metin neşri, Özgür Yay., İstanbul 2010), Bir Şiir Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç (Dergah Yay., İstanbul 2012), Şiir Daima Şiiri Ataç’ın Şiir Yazıları (Dergah Yay., İstanbul 2013) adlı kitapları bulunmaktadır. Ayrıca değişik akademik dergilerde makaleleri yayımlanmaktadır.

Education Information

2000 - 2004

2000 - 2004

Doctorate

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

1997 - 1999

1997 - 1999

Postgraduate

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Eşref'in Şiiri ve Türk Hiciv Edebiyatındaki Yeri

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1999

1999

Postgraduate

Şair Eşref'in Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Associate Professor

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2007 - 2014

2007 - 2014

Assistant Professor

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

İmaj ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde İmaj İncelemeleri I

Undergraduate

Undergraduate

YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

EDEBİYAT BİLGİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

20. YY. BAŞLARINDA TÜRK EDEBİYATI

Undergraduate

Undergraduate

TENKİT TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

EDEBİYAT NAZARİYELERİ

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Türk Edebiyatında Göçebe Çingenelerde Gündelik Hayat ve Göçebe Çingene Kadınları

ÇAĞIN Ş.

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.23, pp.170-187, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Nurullah Ataç’xxın Tercüme ve Tercüme Tenkidi Üzerine Yazıları

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, no.22, pp.35-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

ŞEHİRLERİN CİNSİYETİ ve AHMET HAMDİ TANPINAR’IN KADIN ŞEHİRLERİ

ÇAĞIN Ş.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.3, pp.407-422, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Şehirlerin Cinsiyeti Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Kadın Şehirleri

Çağın Ş.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.3, pp.407-422, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Ağaç ve Çiçek Sembolizmi

Çağın Ş.

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.45, pp.35-59, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Eleştiri Terimleri Sözlüğü

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, no.19, pp.134-138, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

RESİMDEN EDEBİYATA KADIN VE KEDİ

ÇAĞIN Ş.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.209-225, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Resimden Edebiyata Kadın ve Kedi

Çağın Ş.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.209-226, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDEAĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ

ÇAĞIN Ş.

Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), no.45, pp.35-59, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Necip Fazıl: Sıcak Yarada Kezzap

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.21-27, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Ahmet Haşim’de Çevreci Duyarlılık ve Antropomorfik Algılama

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.111-126, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Su ve Susuzluk

ÇAĞIN Ş.

Türk Dili, pp.73-82, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2017

2017

Necip Fazıl’ın Tekinsiz Evleri

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi, pp.19-32, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Ahmet Midhat ve Güzel Sanatlar

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, pp.47-60, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Halit Ziya Uşaklıgil in Eserlerinde Esaret

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.25-42, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Halit Ziya nın Beslendiği Güzel Sanatlar

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.23-38, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Servet i Fünun Şiirinde Halit Ziya nın Yeri

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.7-26, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Batı Şiiri Karşısında Nurullah Ataç

ÇAĞIN Ş.

Türk Dili, pp.114-125, 2014 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

Roman ve Hikâye Karşısında Nurullah Ataç

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.129-156, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Yeni Şiirin Peşinde Nurullah Ataç ve Garipçiler

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.7-28, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Orhan Pamuk ve Ahmet Hamdi Tanpınar ı Birlikte Okumak

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.63-82, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Nurullah Ataç ın Gözünden Üstad Ahmet Haşim

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.71-89, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

II. Meşrutiyet Döneminde İzmir’de Çıkmış Olan Mizah Gazeteleri: Edeb Yahu

ÇAĞIN Ş.

Türklük Bilimi Araştırmaları, pp.117-144, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Ahmet Hamdi Tanpınar ın Romanlarının Prototipi Evin Sahibi Hikayesi

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.39-56, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

II Meşrutiyet Dönemi Dergilerinden Eşref Musavver Eşref

ÇAĞIN Ş.

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, pp.59-71, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Abdullah Cevdet ten Hüseyinzade Ali ye Mektuplar ve Kartpostallar

ÇAĞIN Ş.

Yeni Türk Edebiyatı, pp.195-232, 2010 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Mahmut Özay ın Hikayelerinde Savaş

ÇAĞIN Ş.

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.33-44, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Refik Halit Karay ın Eskici Hikayesi Üzerinde Bir İnceleme

ÇAĞIN Ş.

Türklük Bilimi Araştırmaları, pp.69-81, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

2004

2004

Sultan Abdülhamit Dönemi İzmir inde Gizli Bir Cemiyet Kurma Girişimi

ÇAĞIN Ş.

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, pp.69-97, 2004 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Romanlarında Kadın Karakterlerin Anlatımı

ÇAĞIN Ş.

Türk Bilig, pp.13-36, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Plastik (Çizgisel) Üslup ve Pitoresk (Gölgesel) Üslup Bağlamında Halit Ziya ve Tanpınar’da Kadın Tasvirleri

ÇAĞIN Ş.

Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 20 March 2018, pp.553-568

2017

2017

Yahya Kemal’in Eserlerinde Milli Kimlik Oluşumunda Mimarinin Rolü

ÇAĞIN Ş.

1. Uluslararası Dil Sanat ve İktidar Sempozyumu, Giresun, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.614-628

2017

2017

Orhan Pamuk ve Boğaz’ın Çekilen Suları

ÇAĞIN Ş.

Uluslar Arası ve Disiplinler Arası Çevre ve Edebiyat Sempozyumu, Manisa, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.30

2017

2017

Manisalı Büyük Hiciv Şairi. Şair Eşref

ÇAĞIN Ş.

Uluslar Arası Manisa Sempozyumu, Manisa, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.99

2015

2015

Ahmet Mithat Efendi ve Güzel Sanatlar

ÇAĞIN Ş.

Ahmet Mithat Efendi Külliyatı ve Neşir Problemleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 18 December 2015, pp.47-60

2016

2016

II Meşrutiyet Döneminde Babadan Oğula Nasihatler

ÇAĞIN Ş.

Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 08 October 2016

2016

2016

Ahmet Haşim in Nesirlerinde Mizah

ÇAĞIN Ş.

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Rize, Turkey, 13 - 15 May 2016

2014

2014

Şair Eşref ten Mehmet Akif e

ÇAĞIN Ş.

Mehmet Akif Asım ve Gençlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2014, pp.193-204

2009

2009

Ahmet Hamdi Tanpınar ın Roman ve Hikâyelerinde Kadın İmajı

ÇAĞIN Ş.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, pp.261-275

2008

2008

Yahya Kemal in Şiirlerinde Ufuk

ÇAĞIN Ş.

Yahya Kemal Beyatlı, Bir Medeniyeti Yorumlamak-Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 07 November 2008, pp.315-321

Books & Book Chapters

2020

2020

Nurullah Ataç’xxs Articles on Translation and Translation Criticism

ÇAĞIN Ş.

in: Germanistik in der Türkei 7 Ubersetzerforschung in der Türkei 1, Mehmet Tahir Öncü-Ali Osman Öztürk-Leyla Coşan, Editor, Logos Verlag Berlin, Berlin, pp.183-195, 2020

2020

2020

Aesthetic Refractionin Women’xxs Depictions and İzmir’xxsGirls in The Works of Halit Ziya

ÇAĞIN Ş.

in: Women and Art Through The Ages, Dilek Maktal Canko-Sinem Utanır Altay-Lale Barçın Aka, Editor, Ege Üniversitesi Yayınevi, İzmir, pp.149-159, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Kaybolan Şeylerin Yanında Zamana Hükmeden Gerçek Saltanatlar: Ahmet Hamdi Tanpınar’xxın Eserlerinde Mimari

ÇAĞIN Ş.

in: Tarihten Romana Malazgirt, Maşallah Nar-Mehmet Tuğrul, Editor, Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, pp.223-237, 2020

2018

2018

Plastik (Çizgisel) Üslup ve Pitoresk (Gölgesel) Üslup Bağlamında Halit Ziya ve Tanpınar’da Kadın Tasvirleri

ÇAĞIN Ş.

in: Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar, , Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2018

2018

2018

Ahmet Haşim’in Eserlerinde Mimari Pitoresk ve Gotik Güzellik

ÇAĞIN Ş.

in: Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Bir Köprü Yavuz Akpınar Armağanı, Nazım Muradov-Yılmaz Özkaya, Editor, Bengü, Ankara, pp.737-750, 2018

2018

2018

Avrupa’da Bir Cevelan’da Müzeler, Resim ve Heykel Galerileri

ÇAĞIN Ş.

in: Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’xxda Bir Cevelan, Selim Somuncu, Editor, Manas Yayınları, Elazığ, pp.121-138, 2018

2017

2017

Mizah Unsuru Olarak Şair Eşref’te Eşek

ÇAĞIN Ş.

in: Can Dostum Arkadaşım Eşek, Eren Akçiçek-Hüseyin Arıkan, Editor, Gece, İzmir, pp.253-264, 2017 identifier identifier identifier

2017

2017

II. Meşrutiyet’te Susturula(maya)n Mizah Gazeteleri/Eşşek ve Torunları

ÇAĞIN Ş.

in: Can Dostum Arkadaşım Eşek, Eren Akçiçek-Hüseyin Arıkan, Editor, Gece, İzmir, pp.225-252, 2017 identifier identifier identifier

2016

2016

Aşk ı Memnu

ÇAĞIN Ş.

Dergâh, İstanbul, 2016

2015

2015

Şair Eşref’ten Mehmet Âkif’e

ÇAĞIN Ş.

in: Mehmet Âkif, Asım ve Gençlik, , Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.193-204, 2015

2010

2010

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Roman ve Hikayelerinde Kadın İmajı

ÇAĞIN Ş.

in: Ömer Faruk Huyugüzel e Armağan, , Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.261-275, 2010

2008

2008

Yahya Kemal’in Şiirlerinde Ufuk

ÇAĞIN Ş.

in: Bir Medeniyeti Yorumlamak Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı, , Editor, İstanbul Yayha Kemal Enstitüsü Neşriyatı, İstanbul, pp.315-321, 2008

2007

2007

Felatun Bey ile Rakım Efendi Romanında Mizahi Unsurlar

ÇAĞIN Ş.

in: Ahmed Midhat Efendi Kitabı, , Editor, Beykoz Belediyesi, İstanbul, pp.93-104, 2007

2003

2003

Felatun Beyle Rakım Efendi

ÇAĞIN Ş.

Özgür, İstanbul, 2003

2002

2002

Sultan Hamit Düşerken Romanında Tarihi Malzemenin Kullanılışı

ÇAĞIN Ş.

in: Scholarly Depth and Accuracy A Festschrift to Lars Johanson Lars Johanson Armağanı, , Editor, Grafiker, Ankara, pp.51-62, 2002

Supported Projects

Scientific Refereeing

November 2018

November 2018

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

National Scientific Refreed Journal

October 2018

October 2018

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

Türklük Bilimi Araştırmaları

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Yeni Türk Edebiyatı

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Manisa Celal bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu

Invited Speaker

Eskişehir-Turkey

2017

2017

Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu

Invited Speaker

Giresun-Turkey

2016

2016

Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu

Invited Speaker

Sinop-Turkey

2014

2014

Mehmet Akif, Asım ve Gençlik Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2009

2009

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2008

2008

Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 6

h-index (WOS): 2