Assoc. Prof.

ŞERİFE YALÇINKAYA


Faculty of Literature

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Education Information

1994 - 2001

1994 - 2001

Doctorate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

1991 - 1993

1991 - 1993

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Süheyli`nin Acaibü`l - measir ve Garaibü`n - nevadir`i: Metin ve küçük hikaye üzerine teorik bir inceleme

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Yl)

1993

1993

Postgraduate

Nevres-i Kadim Divanı ve indeks

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Ege University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Head of Department

Ege Üniversitesi, Faculty of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2001 - 2006

2001 - 2006

Head of Department

Ege Üniversitesi, Faculty of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Prilozi za orijentalnu filologiju

YALÇINKAYA Ş.

Prilozi za orijentalnu filologiju, vol.70, pp.209-219, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Yek-Âhenk ve Yek-Âvâz Gazel İçin Birer Terim mi Yoksa Beğeni İfadesi midir?

YALÇINKAYA Ş.

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.3, no.4, pp.243-256, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Nevî-zâde Atâyînin Nefhatül-Ezhâr Mesnevisindeki Mevsimler Hikâyesi

YALÇINKAYA Ş.

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.713-725, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA GURBET VE NEVRES-İ KADÎM’İN GURBETİ

YALÇINKAYA Ş.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.4, pp.323-343, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

GAZELİN BEYİT SIRALAMASININ DEĞİŞMEZLİĞİ -HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ’xxNİN BİR GAZELİ ÖRNEĞİ-

YALÇINKAYA Ş.

Çeşm-i Cihan (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E-Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

Ege Üniversitesinde Didem Madak Sempozyumu

YALÇINKAYA Ş.

Egeden. Ege Üniversitesi Yayını, pp.48-49, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2014

2014

Suat Derviş’in Aksaray’dan Bir Perihan’ı

YALÇINKAYA Ş.

Roman kahramanları, pp.48-58, 2014 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

Hikâyenin Öyküsü ya da Öykünün Hikâyesi

YALÇINKAYA Ş.

Dünyanın Öyküsü, pp.120-122, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

Osmanlı Kadın Şâirleri Erkekler Gibi mi Yazardı

YALÇINKAYA Ş.

Nüans Sanat Tarihi Dergisi, pp.113-119, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

Necâtî Beyin Nida Gazelleri

YALÇINKAYA Ş.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.24-30, 2010 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Gazelde Kırılma Beyitleri: Beytü’l-Gazeller

YALÇINKAYA Ş.

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi., vol.14, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Yol Metaforu ve Klasik Türk Edebiyatında Arayış Yolculukları

YALÇINKAYA Ş.

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.251-260, 2007 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Klâsik Şiirimizdeki İçki Terimleri Üzerine

YALÇINKAYA Ş.

Türk Kültürü, pp.96-104, 2002 (National Non-Refereed Journal)

2002

2002

Klasik Türk Edebiyatı Geleneğinde Hikaye

YALÇINKAYA Ş.

Türk Dünyası Araştırmaları, pp.147-160, 2002 (Other Refereed National Journals)

1993

1993

Klasik Edebiyatımızda Nesir Geleneği

YALÇINKAYA Ş.

Buca Eğitim Dergisi, pp.101-109, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Estetik Bir Beğeni İfadesi Olarak Garrâ

YALÇINKAYA Ş.

Divan Toplantıları, Turkey, 17 December 2021

2020

2020

Yunus Emre

YALÇINKAYA Ş. , Ceylan Ö. Ö.

YUNUS EMRE SEMPOZYUMU, Turkey, 31 December 2020

2020

2020

Fars Şiir Kanonu

YALÇINKAYA Ş.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Turkey, 31 December 2020

2017

2017

Necatigil’in Son Tren İsimli Radyo Oyunuve Necatigil’de Tren Metaforu

YALÇINKAYA Ş.

Uluslararası Trende Edebiyat, Edebiyatta Tren Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 - 14 May 2017

2017

2017

Kadın Şairlerin Biyografilerinin Nakilleri Üzerine

YALÇINKAYA Ş.

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Books & Book Chapters

2021

2021

Sözle Nakledilen Bir İlim ve Sanat Pratiği İçinde Hilmi Hoca

YALÇINKAYA Ş.

in: Şimdi ve Burada -Hilmi Yavuz Üzerine Yazılar-, Büşra Ünal, Editor, Lâkin, İstanbul, pp.215-221, 2021

2021

2021

Kanada'da Türkçe Ana Dili Öğretimi

YALÇINKAYA Ş.

in: Yurt Dışında Türkçe Ana Dili Öğretimi, F. Büşra Süverdem, Editor, GAV Perspektif Yayınları, İstanbul, pp.313-339, 2021

2021

2021

Müniri, Siyer-i Nebi (Viye du Prophet)

YALÇINKAYA Ş.

in: L'Orient inattendu -Du Rhin al'Indus-, Nourane Ben Azzouna, Claude Lorentz, Editor, BNU Editions Strasburg, Strasbourg, pp.68, 2021

2021

2021

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA EDEBÎ OKULLAR VE BUNLARDAN BİRİ OLARAK TÜRKÇECİLİK AKIMI.

YALÇINKAYA Ş.

in: Türk Kültür ve Medeniyet Değerleri Yolunda, Öztürk Emiroğlu - Alev Önder, Editor, Kutlu Yayınları, İstanbul, pp.52-65, 2021

2021

2021

Gazeli Yeniden Yorumlamak ve Gazelde Bütünlük Tartışmaları

YALÇINKAYA Ş.

in: İSKENDER PALA ARMAĞANI, Nagihan Gür, Editor, KAPI YAYINEVİ, İstanbul, pp.863-875, 2021

2017

2017

Klasik Türk Edeviyatında Eşek ve Eşek Metaforu

YALÇINKAYA Ş.

in: Can Dostum Arkadaşım Eşek, Eren Akçiçek, Hüseyin Arıkan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.43-83, 2017 identifier identifier identifier

2013

2013

Türkçe’de Aruzun İşleyiş Sistemi Üzerine Bazı Notlar

YALÇINKAYA Ş.

in: Türk Dünyasından Halil Açıkgöz’e Armağan, , Editor, Doğu Kitabevi, 2013

2012

2012

Tarih ve Zamanı Sanatla Söylemek: Nâbî’nin Mensur Tarihlemeleri. Şair Nâbî

YALÇINKAYA Ş.

in: Şair Nâbî, Ali Fuat Bilkan, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012

2012

2012

Klâsik Nesirde Türkçe Paralelliği Üzerine -Fuzûlî’nin Türkçe Divân Dîbâcesi

YALÇINKAYA Ş.

in: Bu Alâmet ile Bulur Beni Soran, Hanife Koncu, Müjgân Çakır, Editor, Kesit Yayınları, 2012

2011

2011

Nâbî nin Nâsirliği ve Kamaniçe Fetih nâmesi

YALÇINKAYA Ş.

Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2011

2011

2011

Necâtî Beyin Nida Gazelleri

YALÇINKAYA Ş.

in: Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan, . İ. Çetin Derdiyok, M. Yüceol Özezen, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011

2001

2001

Ortaçağ Türk ve İran Edebî Metinlerinde Türk Kavramı

YALÇINKAYA Ş.

in: Türkler, ed. H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, 2001

Episodes in the Encyclopedia

2004

2004

"Kârbân" Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü C.4.

YALÇINKAYA Ş.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, pp.59-61, 2004

2004

2004

Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü C. 3

YALÇINKAYA Ş.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, pp., 2004

2004

2004

Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü C.3

YALÇINKAYA Ş.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, pp., 2004

Supported Projects

2021 - Continues

2021 - Continues

Türk Halk Müziğinde Klasik Türk Şiirine Dayalı Güfte Metinlerinin Tespit ve Tamiri

Project Supported by Higher Education Institutions

YALÇINKAYA Ş. (Executive) , EKİM G.

2019 - 2020

2019 - 2020

17. Yüzyıl Şairlerinin Tarihî Anlatımları

Universities of Other Countries Supported Project

Yalçınkaya Ş. (Executive)

Mobility Activity

2019 - 2020

2019 - 2020

Sabbatical Leave

Post Doc

University of Toronto, CanadaJury Memberships

January-2019

January 2019

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Kadrosuna atama / Serkan Derin - Ardahan Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi

May-2018

May 2018

Doctorate

Fahri Kaplan - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

December-2017

December 2017

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Kadrosuna atama / Serkan Derin - Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

December-2017

December 2017

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Kadrosuna atama / Nesrin Sofuoğlu - DEÜ İlahiyat Fakültesi

December-2017

December 2017

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Kadrosuna atama / Serkan Derin - Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

June-2016

June 2016

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Kadrosuna atama / Özgür Kıyçak - Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

February-2013

February 2013

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Kadrosuna atama / Osman Ünlü - Düzce Üniversitesi

January-2012

January 2012

Doctorate

Nesrin Sofuoğlu - DEÜ İlahiyat Fakültesi

November-2011

November 2011

Doctoral Examination

Mümin Şener - DEÜ İlahiyat Fakültesi

December-2002

December 2002

Doctorate

Fatih Ülken - EÜ Sosyal Bilimler

Visual Activities

2016 - 2018

2016 - 2018

Radio Program

YALÇINKAYA Ş.

2017 - 2017

2017 - 2017

Radio Program

YALÇINKAYA Ş.

2015 - 2015

2015 - 2015

Radio Program

YALÇINKAYA Ş.