Dr.Öğr.Üyesi

ŞÜKRÜ SERTAÇ ÇAKI


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1993 - 1996

1993 - 1996

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Liman işletmelerinde stratejik planlama açısından fiyatlamanın rolü ve Türkiye’xxde bir liman üzerine uygulama

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1996

1996

Yüksek Lisans

Gemi yatırım projeleri ve gemi işletmeciliğinin finansmanı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Finans Ekonomisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2002 - 2018

2002 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

1998 - 2002

1998 - 2002

Öğretim Görevlisi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

1994 - 1998

1994 - 1998

Araştırma Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Maliyet Türlerinin Tespit Edilmesi Üzerine Bir Çalışma

ÇAKI Ş. S.

Dayanışma, ss.43-55, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Tavukçuluk Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri Ve Durumu

ÇAKI Ş. S.

Ege Akademik Bakış (Ege Academic Review), cilt.7, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

1998

1998

Gemi İşletmelerinde Finansal Kaynaklar

ÇAKI Ş. S.

UTA-Uluslararası Taşımacılık Haber – Araştırma Dergisi, ss.50-52, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Financial incentives for research anddevelopment practices in Turkey

SUSMUŞ T. , ÇAKI Ş. S. , DİNÇER C.

EBEEC 2016, Split, Hırvatistan, 6 - 08 Mayıs 2016, ss.158-173

1996

1996

Financial Prospects For The Turkish Shipbuilding Industry

CERİT A. G. , ÇAKI Ş. S.

MARIND’xx96, 2 - 07 Haziran 1996, ss.181-191

1995

1995

Gemi İnşaa Sanayi Potansiyeli: Türkiye İçin Finansman Foksiyonu Açısından Bir Yaklaşım

CERİT A. G. , ÇAKI Ş. S.

Gemi İnşatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 1995, cilt.2, ss.471-482

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Bankacılığın El Kitabı

ÇAKI Ş. S.

Bankalarda Finansal Tablolar Analizi, , Editör, Detay Yayıncılık, 2016

2016

2016

Bankacılığın El Kitabı

ÇAKI Ş. S.

Bankacılık Sektöründe Muhasebe İşlemleri, , Editör, Detay Yayıncılık, 2016

2014

2014

Banka İktisadı Ve İşletmeciliği

ÇAKI Ş. S.

Bankacılıkta Temel Mali Tablolar Analizi, , Editör, Detay Yayıncılık, 2014

1998

1998

Çağdaş Denizcilik Stratejileri – İşletme Yönetimi Yaklaşımı

ÇAKI Ş. S.

Gemi İşletmelerinde Finansal Kaynakların Seçimi ve Finansal Kaldıracın Etkisi, , Editör, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 1998