Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2013 PSP Tipi Kıskaç Ligand İçeren Palladyum ve Platin Kompleksleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Aminofosfin-Fosfinit Ligandlı Palladyum VE Platin Kompleksleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 O,O'-Propan-1,3-diyil bis[difenil(fosfinotiyoat)]: Sentez, Yapi Aydinlatma,Termal Özellikler’’

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2012 Propan-1,3-diyilbis[difenil(fosfinotiyoat)]- Platin Grubu Metal Kompleksleri; Sentezi, Karakterizasyonu ve Özellikleri’

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 2,2’-Tiyodietanol’ün Fosfin Ligandı ve Pt Grubu Metal Kompleksleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 P-N ve P-O Bağı İçeren Kıskaç Ligandlar ve Metal Kompleksleri’’

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2010 Kıskaç Ligand Metal Kompleksleri ve Katalitik Etkinlikleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 P(CH2)nP (n=3,5) Zincirlerinden Türeyen Kıskaç Ligand-Pd Kompleksleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Difosfinit Ligandlı Paladyum ve Platin Kompleksleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 1-(difenilfosfino)piperidin-3-il difenilfosfinit-Pd Kompleksi: Sentezi, Karakterizasyonu, Özellikleri

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2008 Schiff Bazlarından Türeyen Aminofosfin Ligandları

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2008 Thermal Decomposition Kinetics of Pd(II) Complexes Containing Imidobis(diphenylthiophosphinato)Ligand

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2008 Rezorkinol İle Oluşturulan PCP Tipi Kıskaç Ligandlar

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2007 Hibrit Türdeki Kıskaç Ligandlar

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2006 Bis(difenilfosfino) metan Disülfür Ligandlı Pd(II) Komplekslerinin Termal özelliklerinin incelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Organofosfin Sülfür Ligandlı Pt(II) Komplekslerinin Termal Davranışları

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2006 Bis(difenilfosfino) amin Disülfür Ligandlı İyonik Pd(II) Kompleksleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Bis(difenilfosfino) metan Disülfür Ligandlı Pd(II) Kompleksleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Bis(difenilfosfino)amin disülfür Ligandlı İyonik Pt(II) Kompleksleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Aminofosfin Ligandlı Geçiş Metal Kompleksleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Organofosfin Sülfür Ligandlı Ag(I) Kompleksleri

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2003 Organofosfin Sülfür Ligandlı Pt(II) Kompleksleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1997 Bazı Yeni Mo-N2 Komplekslerinin Sentezleri

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 1994 Dikloro ve Dibromo(Difosfin)Platin(II) Komplekslerinin PPh3 ile Reaksiyonları

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 1993 Dikobalt Alkin Kompleksleri ile Tiyoeter Ligandları Arasındaki Reaksiyonlar

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1993 1,2 –Bis(disiklohekzilfosfino)etan Ligandlı İyonik Platin(II) Kompleksleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 1991 Difosfin Ligandlı Platin(II) Komplekslerinin NMR Spektrumları

  Katılımcı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 1986 R2P(CH2)nPR2PtX2 Komplekslerinin Bazı Tek Dişli Ligandlarla Etkileşimi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 78

h-indeksi (WOS): 5