Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Activation of Al powder with NaCl-assisted milling for hydrogen generation

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.39, ss.1919-1927, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrogen recovery from methylcyclohexane as a chemical hydrogen carrier using a palladium membrane reactor

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.38, ss.2148-2152, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Organic chemical hydride dehydrogenation over nickel catalysts supported with SiO2 for hydrogen recovery

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.38, ss.2031-2034, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pd/Al2O3 Composite Membranes for the Production of Pure Hydrogen

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.32, ss.1437-1445, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrogen Production for Energy Use in European Union Countries and Turkey

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.31, ss.1329-1337, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Liquid organic hydrides for hydrogen storage

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.30, ss.309-315, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrogen storage in the form of methylcyclohexane

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.30, ss.149-156, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alüminyum Korozyonunun NaOH Çözeltisinde Arttırılması ile Hidrojen Üretimi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.107-111, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni ve Temiz Bir Yakıt Metilsiklohekzan

Kimya Teknolojileri, ss.36-39, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelecekte otomobillerimizde ne tür yakıtlar kullanacağız

Kimya Teknolojileri,, ss.36-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mth Sistemi Ve Taşımacılıkta Hidrojen Kullanımı

Kimya Teknolojileri, ss.20-23, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Improving Hydrogen Generation of NaBH4 with a Composite Catalyst

IV. International Ege Composite Materials Symposium, 6-8 Eylül 2018, Bornova, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018

Mekanik Alaşımlandırılmış Kompozit Alüminyum-Mağnezyum tozlarının Hidrojen Üretiminde Kullanımı

2. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.380-389

A Hydrogen Storage Method MCH Dehydrogenation over Nickel Catalysts

2. International Hydrogen Energy Congress & Exhibition, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2007

Investigation of Ni Al2O3 Catalysts for the Dehydrogenation of MCH

SOMER Symposium Series I, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2007

Pd Membranların Çevre Dostu Yakıt Hidrojenin Üretiminde Kullanılması

7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2006

Enerji Sistemi Açısından Hidrojenin Alternatif Yakıt Olarak Taşımacılıkta Kullanılması

I.ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2006, ss.161-165

Preparation and Characterization of Pd Al2O3 Composite Membranes

7th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, RENDE, İtalya, 11 - 14 Eylül 2005

Dehydrogenation of Methylcyclohexane to Toluene for Hydrogen Storage

1. International Hydrogen Energy Congress & Exhibition, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2005

Pd composite membranes for the production of hydrogen

International Congress of Young Scientists for Hydrogen, Turin, İtalya, 18 - 21 Mayıs 2005

Preparation and Characterization of Pd Composite Membranes Prepared by Electroless Plating

6th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, ICCMR-6, LAHNSTEIN, Almanya, 6 - 09 Temmuz 2004

Yakıt Üretiminde Membran Reaktörlerin Kullanımı

YEKSEM 2003, II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2003, ss.148-156

The Kinetics of the Dehydrogenation of Methylcyclohexane to Toluene

Europa Cat VI, Innsbruck, Avusturya, 31 Ağustos - 04 Eylül 2003

A Kinetic Investigation of the Hydrogenation of Toluene to Methylcyclohexane

3rd Chemical Engineering Conference for Colloborative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-3), SELANİK, Yunanistan, 14 - 16 Mayıs 2003

Geleceğin Yakıtı Hidrojen

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2001

MTH Sistemi ile Enerjinin Mevsimsel Depolanması

6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2001

New Routes to Fuels Dehydrogenation of Methylcyclohexane to Toluene

2. Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2001

BOPP Filmlerinin Isıl Kararlılığının İncelenmesi

99 Uluslararası Ambalaj Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Ekim 1999, ss.149-160