Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Our Results of Clivus Chordoma with Endoscopic Endonasal Surgery-Our Clinical Experiences

European Journal of Rhinology and Allergy, ss.32-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Malignant Otitis Externa: A Retrospective Analysis and Treatment Outcomes

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, cilt.56, sa.2, ss.106-110, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Endoscopic Cerebral Spinal Fluid (CSF) Rhinorrhea: Clinical Experiences

European Journal of Rinology and Allergy, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fasiyal Sinir Monitörizasyonunda Uyarılma Mesafesinin Ölçülmesi

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

Açık Kavite Timpanomastoidektomili Hastalarda Soft Wall Kanal Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız

40. Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.1

Vestibüler Migren ve Meniere Hastalığı’nda Verapamil Tedavisi

13 türk rinoloji kongresi ve 5 ulusal otoloji nörootoloji kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Nazal Polipozis Hastalarında Bir Enflamatuar Belirteç Olan Prokalsitonin’in Rolü

13 türk rinoloji kongresi ve 5 ulusal otoloji nörootoloji kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Vestibüler Migren Hastalarında Odyolojik Bulgular

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015