Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜTAHYA’NIN KONUT PİYASASINA ETKİLERİ

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.27, ss.91-110, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÜNİVERSİTENİN NÜFUS ARTIŞI VE İLLER ARASI GÖÇLER ÜZERİNE ETKİLERİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.27, ss.149-166, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turizm Kentleşmesi Kavramı: Antalya Örneği

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.26, ss.71-94, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

21. YÜZYILIN BAŞINDA İZMİR’İN İLLER ARASI GÖÇLERDEKİ KONUMUNDA NE DEĞİŞTİ?

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.26, ss.1-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz’de Çokkültürlülüğün Yükselen Sesi: Antakya Medeniyetler Korosu

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.21, ss.49-67, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE EĞİTİM AMAÇLI GÖÇLER

Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.27-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995-2000 Döneminde İzmir'e Yönelik Göçler

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.9-16, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, cilt.10, ss.157-179, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentleşmenin yeni ekonomik boyutları

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, ss.17-35, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

'İzmir'in Aliağa İlçesinde Nüfus Özellikleri

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.14, ss.29-44, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.14, ss.57-72, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Sanayi Faaliyetlerinin Dağılışında Meydana Gelen Değişmeler (1982-1996)

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, ss.111-130, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kasım 1995 Karşıyaka Çiğli Sel Felaketi Sonrasında YapılanÇalışmalar Üzerine Bazı Gözlemler

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.11, ss.57-73, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997 Nüfus tespiti ve Türkiye nüfusu üzerine bazı yeni gözlemler

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, ss.149-172, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzmir e Yönelik Göçlerin Coğrafi BoyutlarI

Türk Coğrafya Dergisi, cilt.0, ss.383-405, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Nüfusun Miktarı ve Yapısal Özellikleri

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, ss.283-311, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ege Ovalarında Yağış Değişkenliği ve KuraklıkSorunu

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.8, ss.25-36, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaburun Yarımadası'nın Nüfus Özellikleri (1890-1990)

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, ss.189-219, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ezine Bayramiç Çevresinde Kır Meskenlerİ

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.0, ss.101-117, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Socio-Economic Effects of Tourism Urbanization: The Case of Antalya

The 11th Tourism Outlook Conference Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2018

İnsan ve doğal çevre

Çevre Bilimi Bahar Okulu, İzmir, Türkiye, 28 Aralık 1998, ss.290-302

Selçuk Kentinde Sosyal ve Ekonomik Özellikler

Uluslararası Selçuk Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 04 Eylül 1997, ss.162-182

Balçova Nüfusunun Gelişimi ve Sosyal Özellikleri

Geçmişten Günümüze Balçova Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 Eylül 1996, ss.109-118

Karaburun yarımadasının yerleşme dokusundaki değişimler (1890-1990)

Coğrafya Meslek Haftası, İzmir, Türkiye, 20 Kasım 1991, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri