Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Children who work in the street in Izmir

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.39, ss.129-144, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

CHILDREN WHO WORK IN THE STREET IN IZMIR, TURKEY

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.39, ss.129-144, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Eating attitude in the obese patients: the evaluation in terms of relational factors

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.17, ss.900-908, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anger and alexithymic characteristics of the patients diagnosed with insomnia: a control group study

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.17, ss.692-699, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Anne Babaların Kaygı Anne Baba Tutumları ve Başa Çıkma Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.11, ss.30-37, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

University students' suicidal thoughts and influencing factors

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.16, ss.343-354, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Special Practices in Psychiatric Nursing

Turk Psikiyatri Dergisi, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Nursing Approaches Of Adolescent Suicide

Turk Psikiyatri Dergisi, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinde Psiko-onkolojik Yaklaşım Örneği

Türkiye Klinikleri Internal Medicine Nursing, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanser tanısı konan hastalarda tanıyı söyleme süreci ve hemşirelik yaklaşımları

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.15-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terapötik Müdahalede Üçleme: Duygu, Düşünce, Davranış

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Sayı, cilt.2, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Şiddet Uygulanan Bireylerde Psikososyal Sorunlar

Türkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nur Special Topics, cilt.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geropsikiyatride Bakımın Sanatsal Yönü

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.40-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Onkolojide Psikiyatrik Bakımın Sanatsal Yönü

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.54-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalp Yetersizliğinde Psikososyal Boyut

Kalp Bülteni, cilt.7, ss.5-8, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Psikofarmakoloji ve Bakım

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.105-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.4, ss.12-18, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatride Etik ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamasına Yansıması

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği–Hukuku–Tarihi Dergisi, cilt.18, ss.103-108, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emzirme ve Kanser Araştırmalarının İncelenmesi

The Journal of Breast Health, Meme Sağlığı Dergisi, cilt.6, ss.141-144, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel Kötüye Kullanım Ve Hemşirelik Yaklaşımları

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, ss.195-206, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopoz Sonrasında Kendilik Algısı ve Problem Çözme Becerileri Umutsuzluk Duygusu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.135-145, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Menopoz Sonrasında Kendilik Algısı Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.135-145, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerin Ruhsal Belirti Dağılımlarının İncelenmesi Ve Hemşirelik Bakımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.115-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerin Ruhsal Belirti Dağılımlarının İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.115-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Ölüm Kavramı ve Yas Sürecinde Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.197-209, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinde Ruhsal Belirtilerin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.105-116, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinde Somatizasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.31-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖğrenciHemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Psikiyatrik bakımda hemşirelik bakım protokollerinin kullanımı

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

Krize Müdahale Düzeyi Belirleme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Manevi Destek Algılarının İncelenmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Kişisel Gelişim Kursu

ÖHDER 1. Uluslararası ve 4.Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Bir Grup Üniversite Ögrencisinin Ruhsal Durumunun Degerlendirilmesi

Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi İdealler Ve Gerçekler: Yapamadıklarımız, Manisa, Türkiye, 06 Kasım 2016, ss.1

Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Ruhsal Durumunun Değerlendirilmesi

IV. Uluslar Arası, VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Developing of Attitude towards Using Complementary Treatments Scale in Turkey

18th International Conference on Complementary, Alternative, Integrative Medicine and Health, 23 - 24 Mayıs 2016

Şiddet uygulanan kadınlarda psikososyal sorunlar

2. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 3 - 05 Eylül 2015

Öğrenci Hemşirelerin İletişim Becerileri ve Etkili Etmenler

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Haziran 2015

Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları İzmir Örneği

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Bornova Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Toplumda Ruhsal Belirtilerin Değerlendirilmesi

35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kross-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2014

Assessing The Effects of a Psychoeducation Program on the Relatives of Schizoprenia Patients

World Psychiatric Association International Congress 12- 16 July 2006, 25 - 28 Eylül 2014

Gebelerde anksiyete düzeyi ile sosyal destek arasındaki ilişki

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.398

Üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelinin mobbing algısı ile atılganlık düzeyleri arasındaki ilişki

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.401

Üniversite öğencilerinin internet kullanımı ile yalnızlık düzeyi arasındaki ilişki

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.399

Üniversite Öğrencilerinin Stresle Baş Etme Stratejilerinin Incelenmesi

II. Uluslararasi VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin ruhsal durumlarının değerlendirilmesi

I. Uluslar arası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.256

The Job Satisfaction Of Intensive Care Unit Nurses And Affecting Factors

1st International Congress On Nursing Education, Research Practice, Greece, 15 - 17 Ekim 2009

Determination of Breastfeeding and Cancer Research

International Symposium Food, Nutrition and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.47

Hemşire Eğitimcilerin Stresle Başetme Düzeylerinin İncelenmesi

3.Uluslararası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005

Hemşirelik Tanı Sistemleri ve Psikiyatri Hemşireliği

40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül 2004, ss.1

Huzurevinde yaşayan yaşlıların kognitif yetilerinin değerlendirilmesi

II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Türkiye, 09 Nisan 2003, ss.340-347

Managerial Stress in Nurse Manager

I st International Nursing Management Conference, Denizli, Türkiye, 22 Kasım 2003, ss.1

I. Ulusal Yaşlılık Kongresi

Huzurevinde yaşayan yaşlılarda depresyonun incelenmesi, Ankara, Türkiye, 10 Ekim 2001, cilt.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Ruhsal Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Ruhsal Durumun Değerlendirilmesi, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Şizofrenik Bozukluklar, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Tedavi Edici Temel Araçlar: Ortam ve İletişim, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Ruhsal Bozukluklarda İlaç Tedavisi, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Ruh sağlığı ve hastalıklarında tedavi edici temel araçlar: ortam ve iletişim, , Editör, istanbul tıp kitapevi, 2014

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının Temel Bir Kavramı: Stres, , Editör, İstanbul tıp kitapevi, 2014

Bilirkişi Raporları

GEBELİKTE PSİKOSOSYAL SAĞLIK BAKIM PRENATAL BAĞLANMAVE EBE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DEKİ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZ LERİNİN2013 2015 YILLARI

kocaeli üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Stresle Başa çıkma Davranışlarının Bazı değişkenler açısından incelenmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)