Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Tobacco Waste and Farmyard Manure on Soil Properties and Yield of Lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata)

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.43, ss.875-886, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of sewage sludge in agricultural soils: Useful or harmful

Eurasian Journal of Soil Science, cilt.9, ss.126-139, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Zeolite on Heavy Metal Mobility in Soil and Plant: Case of Nickel

Eurasian Journal of Biology and Ecology, cilt.1, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of soil properties on yield and quality of tobacco plant in Akhisar region of Turkey

Eurasian Journal of Soil Science, cilt.3, ss.286-292, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reduced Tillage And Direct Seeding Aplications on Second Crop Maiza and Sunflower.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.4, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reduced Tillage and Direct Seeding Applications on Second Crop Maize and Sunflower

Tarım Makinaalrı Bilimi Dergisi, cilt.4, ss.157-164, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Bölgesinde Buğday ve Arpa Üretiminde Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Sistemleri

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, cilt.1, ss.270-279, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Review of spatial variations in water quality in the Gediz River

Int. J. Water, cilt.2, ss.173-183, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trace element and heavy metal concentrations in fruits and vegetables of the Gediz River region

International Journal of Water, cilt.2, ss.196-211, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gediz Deltasında Yayılım gösteren Toprakların İnfiltrasyon Hızları ve Ağır Metal İçerikleri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, cilt.37, ss.9-16, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Toprak İşleme Şekillerinin Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.37, ss.49-56, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.49-56, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aydın İli Germencik Ovası Topraklarında Tuzluluk Alkalilik ve Bor Kirliliği

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, cilt.33, ss.49-56, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Total and available heavy metal concentrations of typic xerortent soil after consecutively two years treated sewage sludge applications

Key Concepts of Soil Pysics: Development, Current Applications and Future Prospects, Moscow, Rusya, 27 - 31 Mayıs 2019, ss.647-651

Total and Available Heavy Metal Concentrations of Typic Xerortent Soil After Consecutively To Years Treated Seage Sludge Applications

Key concepts of soil physics: development, future prospects and current application, Moskva, Rusya, 27 - 31 Mayıs 2019, ss.647-651

Successive two years treated sewage sludge applications: Effect on corn and second crop wheat yield and some soil properties of sandy loam soil

10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", Almaty, Kazakistan, 17 Ekim 2018, ss.143-151

Successive two years treated sewage sludge applications: Effect on total and available heavy metal concentrations of sandy clay soil

29th SCIENTIFIC - EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 2018, ss.3

Consecutively two years treated sewage sludge applications: effect on corn and second crop wheat yield and some soil properties of sandy clay soil

2nd International and 14th National Congress of Soil Science Society of Serbia“Solutions and Projections for Sustainable Soil Management”, 25 - 28 Eylül 2017

Effect of Some Soil Conditioners on Physical Properties of a Xerofluvent Soil and Corn Yield

8 th International Soil Science Congress on “Land Degaradation and Challenges in Sustaainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 Mayıs 2017, ss.25-30

Heavy metal contents of corn and wheat grains grown in sandy loam soil after two years sewagesludge applications

52nd CROATIAN AND12th INTERNATIONALSYMPOSIUM ON AGRICULTURE, Dubrovnik, Hırvatistan, 12 - 17 Şubat 2017, ss.51-56

Treated Sewage Sludge Applıcations: Heavy Metal Contents of Corn and Second Crop Wheat Seeds Grown in Sandy Clay Soil

VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.2059-2065

HEAVY METAL CONTENTS OF CORN AND SECOND CROP WHEAT GRAINS GROWN IN SANDY CLAY SOIL AFTER CONSECUTIVELY TWO YEARS TREATED SEWAGE SLUDGE APPLICATIONS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES27-30 SEPTEMBER 2016 - Antalya/TURKEY"Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems", Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016, cilt.2, ss.249-254

Comparison of composted tobacco waste and farmyard manure as organic amendments Influence on the yield and nutrient content of lettuce

International Soil Science Congress on ‘Soil Science in International Year of Soils 2015’, Sochi, Rusya, 19 - 23 Ekim 2015, ss.87-91

Effect of nitrogen fertilization date, dose and soil properties on nitrate and ammonium distribution pattern in a soil profile

9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.55-66

Changes in soil infiltration and penetration resistance resulting from agricultural practices

9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization” Soil Science Society of Turkey (SSST) Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies (FESSS), Antalya, Türkiye, 14 Ekim 2014, ss.124

The Effects of Conservation Tillage and Direct Seeding Application on the Yield of Second Crop Maize

ISTRO -2006 17th Conferance of the İnternational Soil Tillage Research Organization, Kiel, Almanya, 28 Ağustos - 03 Eylül 2006

The Effects of Conservation Tillage aAnd Direct Seeding Applications nn The Yield of Second Crop Maize

International Soil Tillage Research Organisation 17 th Triennial Conference “Sustainability - its Impact on Soil Management and Environment”, Kiel, Almanya, 28 Ağustos - 03 Eylül 2006, ss.1311-1317 Creative Commons License

Toprak İşleme Teknikleri İle Toprağın Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.46

Effect of manure doses and growth media on the physical and chemical properties of soils and rocket leaves

X.th International Colloqium For The Optimization of Plant Nutrition, Kahire, Mısır, 08 Nisan 2000, ss.89-95

Aşağı Büyük Menderes Ovasında Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Bunların Islahına Yönelik Öneriler.

Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 05 Eylül 1999, ss.190

Aşağı Büyük Menderes Ovası Topraklarında Bor Kirliliği

Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 05 Eylül 1999, ss.150

Büyük Menderes Havzasının Landsat-5 TM Kullanılarak Haritalanması

2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, ss.19

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar