Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 1996 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1991 - 1996 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1982 - 1988 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Yüksek Lisans

  Koroner arter cerrahisinde torasik epidural analjezi (TEA) ve total intravenöz anestezi (TİVA)`nin hemodinamik stabilite ve sistemik oksijen sunum/tüketim dengesine etkisi

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce