Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Abnormal Semen Parameters in Bipolar Men Treated with Valproate

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.23, ss.145-146, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Valproat Tedavisi Gören Bipolar Erkek Hastalarda Semen Parametrelerinde Anormallikler

Türk Psikiyatri Dergisi, cilt.23, ss.145-146, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The effect of antidepressant treatment on N-acetyl aspartate levels of medial frontal cortex in drug-free depressed patients

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.30, ss.120-125, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

BDNF Gene Val66met Polymorphism Associated Grey Matter Changes in Human Brain

Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin Of Clinical Psychopharmacology, cilt.15, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evidence for theory of mind deficits in euthymic patients with bipolar disorder

ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA, cilt.112, ss.110-116, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship of affective temperament and clinical features inbipolar disorder

Turk Psikiyatri Dergisi, cilt.16, ss.164-169, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is there a relationship between mood disorders and affective temperaments

Turk Psikiyatri Dergisi, cilt.15, ss.183-190, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Valproate-associated reproductive and metabolic abnormalities: are epileptic women at greater risk than bipolar women?

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.27, ss.115-121, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

VALPOATE ASSOCİATED REPRODUCTİVE AND METABOLİC ABNORMALİTİES ARE EPİLEPTİC WOMEN AT GREATER RİSK THAN BİPOLAR WOMEN

PROGRESS İN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY&BİOLOGİCAL PSYCHİATRY, ss.115-121, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reproductive and Sexual Functions in Bipolar Patients: Data from a Specialized Mood Disorder Clinic

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.29, ss.67-75, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

BİPOLAR BOZUKLUKTA MİZAÇ İLE KLİNİK ÖZELLİKLER İLİŞKİSİ

Turk Psikiyatri Dergisi, cilt.16, ss.164-169, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uzmanlaşmış Bir Duygudurum Bozukluğu Kliniğinde Yaşlı Hastalar: Tanı ve Tedavi Özellikleri

TPD 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 Nisan 2017, cilt.28, ss.49

Internalized stigma of individuals with bipolar disorder and schizophrenia

5th Biennial Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Mart 2012, cilt.14, ss.54 identifier

Subjective experiences of offspring of bipolar patients: from memories of childhood to attitudes and behavioural patterns in adulthood

5th Biennial Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Mart 2012, cilt.14, ss.81 identifier

Anticipation in bipolar disorders: a Comparison between the two generations

21st Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Barcelona, İspanya, 30 Ağustos - 03 Eylül 2008, cilt.18 identifier

Beginning with bipolar disorder, turning into schizophrenia: Two cases

3rd Biennial Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders, New Delhi, Hindistan, 27 - 30 Ocak 2008, cilt.10, ss.57 identifier

Recovery from lithium-induced poliuria with the addition of olanzapine: A case report

3rd Biennial Conference of the International-Society-for-Bipolar-Disorders, New Delhi, Hindistan, 27 - 30 Ocak 2008, cilt.10, ss.56-57 identifier

Pituitary gland volumes in major depressive disorder patients

20th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Vienna, Avusturya, 13 - 17 Ekim 2007, cilt.17 identifier

Manic switch in hospitalized bipolar depressive patients: Five year data

2nd Biennial Conference for the International Society of Bipolar Disorders, Edinburgh, İSKOÇYA, 2 - 04 Ağustos 2006, cilt.8, ss.41

The effect of treatment on serum brain-derived neurotrophic factor levels in depressed patients

16th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, PRAGUE, Çek Cumhuriyeti, 20 - 24 Eylül 2003, cilt.13 identifier

Elevation of Plazma Lithium et the end of Mania and some Biochemical Correlates

2nd International Conference on New Directions in Affective Disorders, Jeruselam, İsrail, 03 Eylül 1995, ss.23-31

Lithium in the Treatment of Bipolar Depression

American Psychatric Association Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Mayıs 1994, ss.216-217

Plasma Lithium Elevation at the end of Mania

American Psychatric Association Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Mayıs 1994, ss.108

Kitap & Kitap Bölümleri

Duygudurum Bozuklukları ve Uyku

Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Editör, Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd Şti, ss.161-177, 2016