Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 “Kırbaç Kasırgasının Haberleştirilmesinde Etik Sorunlar: Dijital Gazeteler Örneği”

    Katılımcı

    Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1