Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

  • Kasım 2018“Kırbaç Kasırgasının Haberleştirilmesinde Etik Sorunlar: Dijital Gazeteler Örneği”