Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hayvanlara Yönelik Şiddetin Haberleştirilmesinde Etik Sorunlar: Sakarya’da Bacakları Kesilen Yavru Köpek Örneği

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.930-931
Link

KIRBAÇ KASIRGASININ HABERLEŞTİRİLMESİNDE ETİK SORUNLAR:DİGİTAL GAZETELER ÖRNEĞİ

ICOAEF’18 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLİED ECONOMİCS AND FİNANCE EXTENDED WIT, Aydın Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, ss.354-355
Link

KIRBAÇ KASIRGASININ HABERLEŞTİRİLMESİNDE ETİK SORUNLAR: DİJİTAL GAZETELER ÖRNEĞİ

ICOAEF’18 IV. INTERNATIONALCONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WİTH SOCIAL SCIENCES, AYDIN/ Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, ss.354-355

GELENEKSEL ERKEK EGEMEN MEDYANIN GÖLGESİNDE KALMIŞ TEMSİL SORUNLU KADINLAR: MİNA BAŞARAN ÖRNEĞİ

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ GÜÇLENDİRİLMEK YERİNE GÜÇLENMEK VE İLERLEMEK, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1144-1150
Link

“Kırbaç Kasırgasının Haberleştirilmesinde Etik Sorunlar: Dijital Gazeteler Örneği"

IV. International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF’18, Aydın, Türkiye, 29 Kasım 2018

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA GAZETECİLİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2018, ss.243-253

GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA YENİ MEDYA ETİĞİ KAVRAMI VE KADIN HAKLARI HABERCİLİĞİ

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2018, ss.185-192
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

SOCIAL SCIENCE I

INVESTIGATIVE JOURNALISM, ASLAN, Cahit- AYDOĞMUŞ ÖRDEM, Özlem, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.151-160, 2019
Link

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019

TOPLUMSAL KİMLİĞİN İNŞASI SÜRECİNDE MEDYANIN ROLÜ, GÖLEN Zafer, ÖZER Sevilay, Editör, Ivpe Yayınevi, Cetinje, Karadağ, Cetinje, ss.435-446, 2019
Link

İLETİŞİM BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI I

TÜRKİYE’DE MEDYANIN YAPISI VE SORUNLARI, CİNMAN, Melda, DİNÇERDEN, Ezgi, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.145-156, 2019
Link

SOSYAL BİLİMLER İLETİŞİM VE MEDYA

YAZILI BASINDA HABER ÜRETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Akademisyen Yayaın evi, Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.105-120, 2018

Social Sciences - Academician Publisher Scientific Researches Book

Media and Children, HANNA ROG, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, ss.97-103, 2018
Link

SOSYAL BİLİMLER İLETİŞİM VE MEDYA

YAZILI BASINDA HABER ÜRETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, NÜKET ELPEZE ERGEÇ-MUZAFFER SÜMBÜL, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, ss.27-36, 2018
Link

INNOVATIVE APPROACHES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

THE ROLE OF MEDIA IN HEALTH COMMUNICATION, Kürşat ÖZDAŞLI - Murat Cem DEMİR - Olcay TİRE - İbrahim Sena ARVAS, Editör, GECE KİTAPLIĞI YAYINEVİ, Ankara, ss.331-339, 2018
Link

Değişen Dünyada Gazetecilik

Sivil Toplum Medyaları Ve Katılımcı Demokrasi, Tosun G.E., Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.233-256, 2016

MedyaEtik Medya İletişim Etik

Yeni Medyada Etik Sorumluluk Gazetecilik: Hak Haberciliği, FERLAL ÖRS, Editör, SENTEZ YAYINCILIK, İstanbul, ss.105-124, 2016

DEĞİŞEN DÜNYADA GAZETECİLİK

SİVİL TOPLUM MEDYALARI VE KATILIMCI DEMOKRASİ, Gülgün Erdoğan Tosun, Hanifi Kurt, Editör, ORİON KİTABEVİ, Ankara, ss.233-256, 2016