Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN DİJİTALGAZETELERDEKİ TEMSİL SORUNU

Turkish Studies, cilt.14, ss.157-180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETHICAL PROBLEMS FOR REPORTING OF KIRBAÇ HURRICANE: THE EXAMPLE OF DIGITAL NEWSPAPERS

Turkish Studies, cilt.13, ss.329-339, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİ: 2018 GENEL SEÇİMLERİ KAPSAMINDA GÜNDEM UYUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

DİYALEKTOLOG ULUSAL HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.261-284, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİNMEYEN ANLAM DÜNYASININ MEDYADA SUNUMU:DELİLİK

THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, ss.279-288, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya Kuramsal Bir Değerlendirme

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.237-247, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Çağında Sosyal Sorumluluk Odaklı Gazetecilik: Yurttaş Gazeteciliği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.910-916, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Küresel Yüzyılda Yeni Sosyal Hareketler ve Toplumsal Katılımın Teşvik Edici Olarak Yazılı Basın

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.954-963, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE FARKINDALIK YARATMA SÜRECİNDE DİJİTAL MEDYANIN İŞLEVİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.405-410

ELEŞTİREL YENİ MEDYA OKUR YAZARLIĞININ ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.411-417

Hayvanlara Yönelik Şiddetin Haberleştirilmesinde Etik Sorunlar: Sakarya’da Bacakları Kesilen Yavru Köpek Örneği

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.930-931

KIRBAÇ KASIRGASININ HABERLEŞTİRİLMESİNDE ETİK SORUNLAR: DİJİTAL GAZETELER ÖRNEĞİ

ICOAEF’18 IV. INTERNATIONALCONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WİTH SOCIAL SCIENCES, AYDIN/ Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, ss.354-355

GELENEKSEL ERKEK EGEMEN MEDYANIN GÖLGESİNDE KALMIŞ TEMSİL SORUNLU KADINLAR: MİNA BAŞARAN ÖRNEĞİ

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ GÜÇLENDİRİLMEK YERİNE GÜÇLENMEK VE İLERLEMEK, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1144-1150

GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA YENİ MEDYA ETİĞİ KAVRAMI VE KADIN HAKLARI HABERCİLİĞİ

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2018, ss.185-192

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA GAZETECİLİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2018, ss.243-253

Kitap & Kitap Bölümleri

SOCIAL SCIENCE I

INVESTIGATIVE JOURNALISM, ASLAN, Cahit- AYDOĞMUŞ ÖRDEM, Özlem, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.151-160, 2019

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019

TOPLUMSAL KİMLİĞİN İNŞASI SÜRECİNDE MEDYANIN ROLÜ, GÖLEN Zafer, ÖZER Sevilay, Editör, Ivpe Yayınevi, Cetinje, Karadağ, Cetinje, ss.435-446, 2019

İLETİŞİM BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI I

TÜRKİYE’DE MEDYANIN YAPISI VE SORUNLARI, CİNMAN, Melda, DİNÇERDEN, Ezgi, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.145-156, 2019

SOSYAL BİLİMLER İLETİŞİM VE MEDYA

YAZILI BASINDA HABER ÜRETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Akademisyen Yayaın evi, Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.105-120, 2018

Social Sciences - Academician Publisher Scientific Researches Book

Media and Children, HANNA ROG, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, ss.97-103, 2018

SOSYAL BİLİMLER İLETİŞİM VE MEDYA

YAZILI BASINDA HABER ÜRETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, NÜKET ELPEZE ERGEÇ-MUZAFFER SÜMBÜL, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, ss.27-36, 2018

INNOVATIVE APPROACHES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

THE ROLE OF MEDIA IN HEALTH COMMUNICATION, Kürşat ÖZDAŞLI - Murat Cem DEMİR - Olcay TİRE - İbrahim Sena ARVAS, Editör, GECE KİTAPLIĞI YAYINEVİ, Ankara, ss.331-339, 2018

Değişen Dünyada Gazetecilik

Sivil Toplum Medyaları Ve Katılımcı Demokrasi, Tosun G.E., Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.233-256, 2016

MedyaEtik Medya İletişim Etik

Yeni Medyada Etik Sorumluluk Gazetecilik: Hak Haberciliği, FERLAL ÖRS, Editör, SENTEZ YAYINCILIK, İstanbul, ss.105-124, 2016

DEĞİŞEN DÜNYADA GAZETECİLİK

SİVİL TOPLUM MEDYALARI VE KATILIMCI DEMOKRASİ, Gülgün Erdoğan Tosun, Hanifi Kurt, Editör, ORİON KİTABEVİ, Ankara, ss.233-256, 2016