Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yoğun Bakım Ünitesindeki Çevresel Stresörlerin Hastalar Tarafından Algılanması

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.190-197, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son gün ve Saatlerdeki Yaşam Sonu Bakımında Kanıta Dayalı Uygulama Önerileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.171-181, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doktora Öğrencilerinin Skype İle Online Ders İle İlgili Deneyimleri

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği Kongresi, 3 - 6 Ekim 2019 Çeşme Ilıca Oteli Kongre Merkezi, Kongre Kitabı, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.727-733

Ameliyathanede Cep Telefonu Kullanımı

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.725-726

Yoğun Bakım Ünitesindeki Çevresel Stresörlerin Hastalar Tarafından Algılanması.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Türkiye’de Hemşireler Tarafından Ameliyathane Hemşireliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İçerik ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.864

Ameliyat Sonrası Bulantı Kusmanın Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.706

Nöroşirürji Kliniği’nde yatan çocuk hastanın yakını olmak

15. Nöroşirürji Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.1

Çalışanlar ve hastaların gözünden Nöroşirürji’de hayat

15. Nöroşirürji Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.1

Beyin tümörlü hasta ve yakınlarının bilgi gereksinimleri

15. Nöroşirürji Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.1

Hasta Eğitimine Tarihsel Perspektiften Bakış

I. Uluslararası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 Eylül 2018

Cerrahi Dikiş Materyallerinin Tarihsel Gelişimi

I. Uluslararası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 Eylül 2018

Nurse Uniforms’ Laundering: Literature Rewiev

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2017, 29 Kasım - 03 Aralık 2017

Hemşire ve Hekimlerin İzolasyon Yöntemlerine Uyumu

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2017, 29 Kasım - 03 Aralık 2017

Ameliyat Sonrası Bulantı Kusmanın Günübirlik Cerrahi Hastalarında Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Examination of Professional Values of Operating Room Nurses

Internationa Congress on Ethics in Nursing, 11 - 12 Eylül 2017

Çocuk Nöroşirürji Hastalarında Ameliyat Sonrası Kullanılan Ağrı Skalalarının Güvenirliliğinin Değerlendirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.330

Kitap & Kitap Bölümleri

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yüksek Hemşire Okulundan Hemşirelik Fakültesine 60 yıl 1955-2015, Erefe, İ., Conk, Z., Argon, G., Türeyen, A., Özgür, G., Vatan, F.,Özkütük, N., Editör, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü, İzmir, ss.183-204, 2018