Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

REKLAM İÇERİKLERİNİNŞEKİLLENMESİNDE ALGILAMANIN ROLÜ:BASILI REKLAMLARA YÖNELİK BİRİNCELEME

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.11, ss.217-244, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşveren Marka Kimliğinin İşe Alım İlanlarına Yansıması: YaratıcıÇalışmalar Üzerine Bir İnceleme

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.165-184, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyada Dijital Aktivist Hareketler Üzerine Kuramsal Bir İnceleme

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.753-783, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E Servıce Quality Factors That Web Sites Should Have in Creating Electronic Customer Satisfactıon A Research On Online Clothing Shopping Sites

International Journal Of Business and Management Studies, cilt.5, ss.474-484, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplum Kültürünün Kurum Kültürüne Yansıması

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, ss.37-50, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hediye Verme Davranışı Ve Alışveriş Merkezlerinde Deneyim Yaratma Stratejileri Sevgililer Günü Örneği

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.97-120, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Markaların Duyular Yoluyla Şekillenmesi Duyusal Markalama

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, cilt.1, ss.39-63, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası İşletmelerin Web Sitelerinin Tasarımında Kültürel Boyutların Adaptasyonun Önemi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.178-204, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Reklamlarda Göstergeler Aracılığıyla Marka Kimliğinin İletilmesi

Selçuk İletişim Dergisi, cilt.5, ss.102-117, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklam Ajanslarının İnternetteki Vitrini Kurumsal Web Siteleri

Akdeniz İletişim Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.179-214, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şirketlerin Kurum Kimliklerini Yansıtan Bir Ortam Olarak Web Siteleri

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, cilt.1, ss.77-91, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deneyimsel Pazarlamada Web Sitesi İçerik ve Tasarımına Yönelik Niteliksel Bir Analiz

6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, cilt.1, ss.509-535

İkna Edici İletişimin Teknolojik Hali: Catology

International Symposium on Communication in The Digital Age, Mersin, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.281-291

Website Persuasiveness in Sports Marketing: A Content Analysis of Websites of Turkish Sports Clubs

4th International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB 2018), Oxford, İngiltere, 25 - 27 Mayıs 2018, ss.92-96 identifier

Gender Differences in the Perception of Advertisements: An Eye Tracking Approach

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Kuşadası-Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018, ss.17

İşveren Marka Kimliğinin İşe Alım İlanlarına Yansıması: Yaratıcı Çalışmalar Üzerine Birİnceleme

International Social Research Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, cilt.3, ss.1060-1076

Corporate Social Responsibility Campaigns in the Digital Age The Case of Vodafone Red Light Application Between Us

Social Media:The Good, the Bad,and the Ugly -15th IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society-, Swansea, İngiltere, 13 - 15 Eylül 2016 Creative Commons License identifier identifier

Facebook ta Çevrimiçi Online İzlenim Yönetimi

Language and Communication Exploring Novelties 2nd International Symposium, 17 - 19 Haziran 2013, ss.1826-1837

Toplum Kültürünün Kurum Kültürüne Yansıması

Sosyal Bilimler Araştırma Derneği Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2011

Sanal Topluluklar ve Duyguların Sanallaşması Facebook

II. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, Medyayı Anlamak: Duygusal Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına, 9 - 10 Ekim 2008, ss.218-236

Sanal Gerçeklikler Ve Kurumsal Markalar Etkileşimli İnteraktif Kullanıcı Dostu Web Sitelerinin Yaratıcı Sunumları

Sosyal Bilimler Araştırma Derneği 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2008, ss.89-104

Web Sitelerinin Geleceğin Tüketicileri Olarak Çocuklar Üzerindeki Etkisi

III. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 6 - 08 Kasım 2006, ss.279-294

İnteraktif Pazarlama Çağında Yeni Bir Reklam Ortamı Olarak Virütik Oyunlar ve Advergaming Kavramı

“Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı”, 1 - 03 Kasım 2006, ss.593-605

İşletmelerin Kurumsal İmajlarının Hedef Kitlelere İletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu “21. Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2006, ss.213-234

Çocuğun Tüketici Kimliğini Kazanmasında Aile İletişim Modelleri ve Reklamın Etkileri

II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi “İletişimin Çocuğa Etkisi”, 04 Nisan 2005 - 06 Nisan 2004, ss.337-356

İnternet Reklamcılığında Etik

İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, İletişim Etiği:Kültür, Toplum, Kimlik…, 5 - 07 Mayıs 2004

Kurum Kimliğinden Kurum İmajına Giden Yolda Bir Tanıtım Unsuru Olarak Kurumsal Reklam

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. Asistanlar Semineri, Türkiye, 25 - 26 Mart 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

”Lüks ve Kitlesel Marka Kimliklerinin Sosyal Medya Yansımalarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz”

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar,, OKUR Bülent , DAYANÇ KIYAT Gül Banu , ATEŞOK Ebru, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.335-354, 2019

Gender Differences in the Perception of Advertisements: An Eye Tracking Approach

Contemporary Approaches in Social Science Researches, Ruggiero Christian , Arslan Hasan , Gianturco Giovanna, Editör, E-BWN - Bialystok, Bialystok, ss.425-434, 2019

Role Of Brand Applications In Creation Of Brand Loyalty As A Virtual Experience Marketing Practice: A Study On Vocational Schools

Innovative Approaches In Social, Human And Administrative Sciences, , Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.73-92, 2018

Dijital Steps By Businesses That Sustain Corporate Reputations: Employer Brand Videos

Researches on Science and Art ın 21 St Century Turkey, , Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.567-578, 2017

Digital Steps by Businesses That Sustain Corporate Reputations: Employer Branding Videos

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgiroğlu Hasan, Atık Atilla, Elliott Robert L., Turgeon Edwad, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.567-578, 2017

Jacques Sequela: Düşler Dünyasındaki Tüketiciye Bir Dokunuş

Reklam Ustaları 1, Müge Elden, Uğur Bakır, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.323-362, 2017

Corporate Social Responsibility Campaigns in the Digital Age: The Caseof Vodafone “Red Light Application/Between Us"

Social Media The Good the Bad and the Ugly, Yogesh K. Dwivedi • Matti MäntymäkiM.N. Ravishankar • Marijn JanssenMarc Clement • Emma L. SladeNripendra P. Rana • Salah Al-SharhanAntonis C. Simintiras, Editör, Springer, ss.120-127, 2016

Kullanıcı Reklamcı mı Oluyor?: Sosyal Medyada Etkileşimciliğin Gücü ce Kullanıcı Merkezli İçerik Üretimi

Yeni Medya ve Reklam, Özkan Abdullah, TandaçGüneş Nilnur, Önay Doğan Betül, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.213-252, 2015

Marka Toplulukları: Markaların Sanal Oramdaki Etkileşim Alanları

Yeni Medya Pratikler Olanaklar, Emel Baştürk Akca, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.219-260, 2014

Halkla İlişkiler ve Reklam: Kesişim Noktaları ve Farklılıkları

Halkla Ne Değildir, Ayşen Temel Eğinli, Editör, Say Yayınları, İstanbul, ss.95-153, 2014

Marksist Bakış Açısıyla Tüketim Kültürü Reklam İlişkisine Örnek Çözümlemeler

Reklam Analizleri, Işıl Karpat Aktuğlu , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2013

Elektronik Pazarlama (E-Pazarlama) Karması ve E-Pazarlamaya Stratejik Bir Bakış

Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri, Sinem YEYGEL ÇAKIR, Editör, Nobel Basın Yayın Dağıtım, Ankara, ss.3-30, 2010

Pazarlama İletişiminde Etkileşim ve İlişkinin Gücü: Markaların Tüketicileriyle Kurdukları Aktif İletişim

Rekabette Başarıya Giden Yol İletişim, Belam Güneri Fırlar, Pelin Dündar, Editör, Nobel Basın Yayın Dağıtım, Ankara, ss.65-122, 2010

Pazarlama İletişiminde Etkileşim Ve İlişkinin Gücü: Markaların Tüketicileriyle Kurdukları Aktif İletişim

Rekabette Başarıya Giden Yol İletişim, FIRLAR GÜNERİ BELMA, DÜNDAR PELİN , Editör, Nobel Basın Yayın Dağıtım, 2010

Elektronik Pazarlama (E-Pazarlama) Karması ve E-Pazarlamaya Stratejik Bir Bakış

Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri, ÇAKIR YEYGEL SİNEM, Editör, Nobel Basın Yayın Dağıtım, 2010

Yeşil Pazarlama: Çevre Dostu Bir Kurum Kimliği Yaratmanın Stratejik Yolu

Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak Halkla İlişkiler Pazarlama Reklam, Nilay BAŞOK YURDAKUL, Editör, Nobel Basın Yayın Dağıtım, Ankara, ss.299-341, 2008

Reklam Çocuk ve Etik Üzerine

Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, İdil SAYIMER, Pınar ERASLAN YAYINOĞLU, Editör, Beta Basım A.Ş., İstanbul, ss.353-406, 2007

Bilirkişi Raporları