Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deniz Harekat Ortamlarında Kimyasal Risk Değerlendirmeleri

9. Deniz Harekat Tıbbı Konferansı (HKT'2018), İstanbul, Türkiye, 20 Kasım 2018, ss.5

Alpha-glucosidase Inhibitory Effects of Some Functionalized Amino Acid Derivatives

12nd International Symposium On Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Haziran 2018, cilt.1, sa.1, ss.490

Synthesis and Biological Evaluation of Some 5-Chloro-2-(3H)-benzoxazolone Derivatives As a-glucosidase Inhibitors

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Mart 2018, cilt.1, sa.1, ss.82

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF SOME QUINOXALINE DERIVATIVES AS CHOLINESTERASE INHIBITORS

2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS) 2017, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.268

Synthesis and Cytotoxic Activity of Some N-substituted-5-chloro-2(3H)-benzoxazolone derivatives

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 09 Haziran 2015, ss.312-313

Synthesis and Cytotoxic activity of Some Heterocyclic Compounds

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015 Creative Commons License identifier identifier identifier

Bilirkişi Raporları

2017/306 Esas No lu ve 28.03.2018 tarihli yazı

20. Asliye Ceza Mahkemesi-İzmir, ss.4, İzmir, 2018