Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ad Bileşiklerinin Anlam Oluşumunda Eğretileme ve Düzdeğişmece

International Journal of Language Academy , cilt.8, ss.352-370, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede –lı Ekli Türemiş Bileşiklerde Taban Türleri

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.25-44, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçede Bağımlı Karşıt Anlamlılık

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.41-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dereceli Karşıt Anlamlılarda Belirtisizlik ve Ölçek Yapısı

Journal of Language and linguistic Studies, cilt.10, ss.47-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede Et- Katkısız Eyleminin Sözlüksel İşlevleri

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.481-494, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede ad+lı : ad+sız Karşıtlık Örüntüsü ve Olası Sözlüksel Boşluklar

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, cilt.2013, ss.49-63, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUKSU DUYARLILIK” KAVRAMI BAĞLAMINDA REŞAT NURİ GÜNTEKİN'İN GAMSIZIN ÖLÜMÜ HİKAYESİ

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.6, ss.439-446, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söz Edimleri Kuramı Açısından Kurgusal Anları Metinlerinde Söz Aktarımı

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.6, ss.143-162, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede Konuşma Zamanı, Olay Zamanı ve Referans Zamanı İlişkileri

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , cilt.5, ss.15-72, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ad Bileşiklerinde Anlamsal Merkezlilik: Metafor-Metonimi Temelli Bir Sınıflama Yaklaşımı

33. Ulusal Dilbilim Kurultayı , Mersin, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2019, ss.5-7

Biçimden Bilişe Türkçede Ad Bileşikleri

13. Dilbilim Öğrenci Konferansı , Ankara, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, ss.1

Varsayımsal Taban Yaklaşımıyla Türkçede Bireşim-Ötesi (parasynthetic) Bileşikler

32. Ulusal Dilbilim Kurultayı , İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.102-103

Eş-Kullanım Varsayımına Göre Türkçede Kurallı Karşıt Anlamlılık

30. Ulusal Dilbilim Kurultayı , Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, ss.289-296

Türkçe Sözcük Ağına Doğru Sıralıdüzen Alt üst anlamlılık İlişkilerinin Sözlüksel Görünümü

II.Uluslar arası Sözlük Bilimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2015

Türkçede Sıfat Dizilim Sınırlılıkları

29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015

Yapısal Karşıtlık Tetikleyicileri ve Söylemsel Karşıtlıklar

28.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.243-260

Türkçede ad ad s I Biçimindeki Ad Bileşiklerinin Sözlükselleşmesi

26.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Isparta, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.21-31

Bir Anadili Becerisi Olarak Dizisel Anlam İlişkileri

25.Ulusal Dilbilim Kurultayı, Adana, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011

Sözceleme Kuramı Işığında Türkçe Öğretimi

3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İzmir, Türkiye, 01 Temmuz 2010, ss.13-24

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçede Eylemcil Bileşikler Üzerine

Dilbilim ve Çeviribilim Yazıları, Neslihan Kansu Yetkiner - Mehmet şahin, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.3-14, 2017