Yayınlar & Eserler

Bilirkişi Raporları

YETİŞKİNLERDE BÖBREK TRANSPLANTASYONU ÖNCESİ VE SONRASINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RENAL TRANSPLANT ALICISINDA STEROİD İLE İLİŞKİLİ DİYABETİK KETOASİDOZ OLGU SUNUMU

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periton diyalizi hastasında nadir bir peritonit etkeni Brevundimonas Diminuta

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastaların Böbrek Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının İncelenmesi

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)