Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 2005 - 2018
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 1994 - 2005
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Öcal, "Gündelik hayatın bir alanı olarak toplumsal muhalefetin Türk yazılı basınında inşası", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, E.Akeloğlu, ""Tüketim kültürünün yeniden üretildiği bir alan olarak reklâmlarda simülasyon ve yabancılaşma"", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Baş, "Eleştirel sosyal medya okuryazarlığı bağlamında yeni medyada imaj, görüntü ve beden sunumu", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, M.Aydin, "Agoralardan sosyal medyaya kamusal alanın değişimi: Facebook ve Twitter örneğinde", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, H.Demir, "Tüketim kültürü ve ideoloji bağlamında yazılı basın metinlerinde kimlik, statü, arzu, haz ve tatminin üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, A.Arikan, "Türkiye'de 1980 sonrası popüler kültürün yeniden üretiminde gazetelerdeki kadın köşe yazarlarının rolü", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, H.Özdamar, "Lâik - antilâik ekseninde kadının siyasallaşmasının Türk yazılı basınındaki temsili", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, C.Yüksel, "Gündelik hayattaki Türk milliyetçiliği ve tezahürlerinin Türk yazılı basınındaki temsili", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Haziran, 2017
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Nisan, 2016
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Mart, 2014
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Ekim, 2013
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Ekim, 2013
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Ekim, 2013
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Temmuz, 2013
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Temmuz, 2012
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Eylül, 2011
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Aralık, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi