Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Anlatı Mecrası Olarak Yeni Medyanın Söyleminde Trans Bireyler”

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences, ss.267-285, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI

İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal of Communication Studies, cilt.2, ss.37-63, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Haber ve İdeoloji İlişkisi: Haber Metinlerinde Gerçekliğin Sunumu"

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, ss.355-366, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Medyanın Sunduğu Yaşamlar: Haber Metinlerinde Kurgulanan Gerçekliği Yaşamak”

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal Of Communication, ss.233-0, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

. “1990 Sonrası Türk Medyasındaki Değişim ve Yeni Kimliklerin Oluşumunda Yeni Söylemin Rolü”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.125-136, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“1990 Sonrası Türkiye’de İslâmi Kimlikteki Dönüşüm ve Medyadaki Yansıması”

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

'Üret(il)En ve Tüket(il)En Çatışmasında Gündelik Hayatımız: Toplumsal ve Kültürel Dönüşümün Bir Uğrağı Olarak Medya Neyi Üretir Neyi Tüketir?'

'Karaelmas 2009: Medya ve Kültür', Türkoğlu N., Toprak Alayoğlu S., Editör, Urban Kitap, İstanbul, ss.421-438, 2009

“Direnemeyen Aktörlerin Galibiyetsiz Savaşımı: Gerçeklik ve Medyadaki İnşası”

“Medyada Gerçekliğin İnşası -Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış-“, Parlak, İ., Editör, Çizgi Yayınevi, Konya, ss.1-76, 2009

“Gündelik Hayatımızda Akıl Tutulması: Medya Uygulamalarında Tüketim İdeolojisinin İzlerini Sürmek”

Gündelik Hayat ve Medya - Tüketim Kültürü Perspektifinden Okumalar, İçin Akçalı, S., Editör, Ebabil Yayınları, Ankara, ss.5-42, 2006