Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yağlı S., "“Anlatı Mecrası Olarak Yeni Medyanın Söyleminde Trans Bireyler”", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences, ss.267-285, 2015
Yağlı S., "GÜNDELİK HAYATIN BİR ALANI OLARAK MODA ARACILIĞIYLA KÜLTÜRÜN YENİDEN İNŞASI", İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal of Communication Studies, cilt.2, ss.37-63, 2013
Yağlı S., "“Gündelik Hayatın Bir Alanı Olarak Moda Aracılığıyla Kültürün Yeniden İnşası” ", Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Sanat Dergisi / Journal of Mediterranean Arts, ss.157-162, 2012
Yağlı S., "“Medya Politikalarının Değerlendirilmesinde Bir Başka Yaklaşım Mümkün mü? Kültürel Çalışmalar ve Ekonomi-Politik Yaklaşım Çatışmasını Kırmak” ", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, ss.93-113, 2011
Yağlı S., ""Haber ve İdeoloji İlişkisi: Haber Metinlerinde Gerçekliğin Sunumu"", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, ss.355-366, 2007
Yağlı S., "“1990 Sonrası Türkiye’de İslâmi Kimlikteki Dönüşüm ve Medyadaki Yansıması”", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, ss.?-?, 2005
Yağlı S., "“Medyanın Sunduğu Yaşamlar: Haber Metinlerinde Kurgulanan Gerçekliği Yaşamak”", Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal Of Communication, ss.233-?, 2005
Yağlı S., ". “1990 Sonrası Türk Medyasındaki Değişim ve Yeni Kimliklerin Oluşumunda Yeni Söylemin Rolü” ", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.125-136, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yağlı S., "“Yeni Medyada Örtük Olanın İfşası Ve Gözetlenen Mahremiyetin Dönüşümü” ", Uluslararası Yeni Medya – Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2014, pp.279-295
Yağlı S., "“Medya Okuryazarliği Bağlamında Anlam Üretiminin Bir Alanı Olarak Popüler Müziği Okumak: Toplumsal Kimlik ve Cinsiyetin Şarkı Sözlerinde İnşası"", Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.212-232
Yağlı S., "“Bir Anlatı Mecrası Olarak Yeni Medyanın Söyleminde Trans Bireyler”", I. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, UŞAK, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2014, pp.267-284
Yağlı S., "“Gündelik Hayatın Bir Alanı Olarak Moda Aracılığıyla Kültürün Yeniden İnşası”", Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2012, pp.157-162
Yağlı S., "“Bir Direniş ve Karşı-Direniş Olarak Bergama: Gündelik Hayat Kurgusunda Medyanın Toplumsal Bir Muhalafet Bilinci Oluştur(ama)masına Eleştirel Bir Değerlendirme”", Uluslararası Bergama Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2011, vol.2, pp.519-542
Yağlı S., "“Üret(il)En ve Tüket(il)En Çatışmasında Gündelik Hayatımız: Toplumsal ve Kültürel Dönüşümün Bir Uğrağı Olarak Medya Neyi Üretir Neyi Tüketir?”", “Medya ve Kültür” Uluslararası Sempozyum, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2009, pp.421-438
Yağlı S., "“Değişen Dünya Koşullarında Birleşmiş Milletler Örgütü” Konulu Sempozyum", “Yeni Dünya Düzeni ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı” , MANİSA, TÜRKIYE, 17-17 Mayıs 1995, ss.*-*
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yağlı S., "“Direnemeyen Aktörlerin Galibiyetsiz Savaşımı: Gerçeklik ve Medyadaki İnşası”", “Medyada Gerçekliğin İnşası -Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış-“ , Parlak, İ., Ed., Çizgi Yayınevi, Konya, ss.1-76, 2009
Yağlı S., "'Üret(il)En ve Tüket(il)En Çatışmasında Gündelik Hayatımız: Toplumsal ve Kültürel Dönüşümün Bir Uğrağı Olarak Medya Neyi Üretir Neyi Tüketir?'", 'Karaelmas 2009: Medya ve Kültür' , Türkoğlu N., Toprak Alayoğlu S., Ed., Urban Kitap, İstanbul, ss.421-438, 2009
Yağlı S., "“Gündelik Hayatımızda Akıl Tutulması: Medya Uygulamalarında Tüketim İdeolojisinin İzlerini Sürmek” ", Gündelik Hayat ve Medya - Tüketim Kültürü Perspektifinden Okumalar, İçin Akçalı, S., Ed., Ebabil Yayınları, Ankara, ss.5-42, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi