Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Asimetrik Sentez Kimyası

  • Temel Bilimler