Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Nanokompozitler

  • Temel Bilimler