Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 Üreticilerin Tarımsal İlaçlara Karşı Bilgi, Tutum ve Davranış Literatürünün Değerlendirilmesi

    Katılımcı

    Kahramanmaraş, Türkiye

  • 2018 Priority of Fertilizer Usage in Terms of Yield and Quality Criteria: The Case of Izmir Province

    Katılımcı

    Van, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 53

h-indeksi (WOS): 1