Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzmir İli Menderes İlçesinde Kesme Çiçek Üreticilerinin Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörler

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.50, ss.231-238, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye’de Tarımsal GSYH İle Tarımsal Yatırımlar Arasında Nedensellik İlişkisi

Tarım Ekonomisi, cilt.24, no.2018, ss.63-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Technical and economic efficiency in cotton production in the Aegean region Turkey

Journal of Food Agriculture and Environment, cilt.11, ss.1682-1686, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Evaluation of Fruit-Growers’ Practices in Terms of GLOBALGAP Criteria in Aegean Region, Turkey

International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, ss.85-96, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzmir İlinde Farklı Üretim Teknikleri Uygulayan Zeytin Sıkma Tesislerinin Ekonomik Analizi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.127-134, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İzmir İlinde Çiftçilerinin Kimyasal Gübre Tercihinde Etkili Olan Faktörler

II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019) 21-24 Kasım 2019, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2019, ss.139-148

ÜRETİCİLERİN TARIMSAL İLAÇLARA KARŞI BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ LİTERATÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI KATILIMLI. XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ., Kahramanmaraş, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Changes Of Production, Consumption And Foreign Trade In Turkey’xxs Agrochemicals Sector

28th Internatıonal Scıentıfıc-Expert Conference of Agrıculture and Food Industry, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 27 - 29 Eylül 2017

Dünyada ve Türkiye’de İyi Tarım Uygulamalarının Gelişimi

XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 03 Eylül 2014, ss.19-25

Kitap & Kitap Bölümleri