Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hint Müslümanlarının Osmanlı Devleti ve Türkiye’ye Yardımları (1911-1923)

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD) , cilt.16, ss.747-777, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Mübadele Sürecinde Hint Müslümanlarının Türkiye’ye Yaptıkları Yardımların Soruna Dönüşmesi (1923-1925)

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (ÇTTAD) , cilt.20, ss.541-578, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Demokrat Parti'nin Tarım Politikası (1950-1960)

İzmir Araştırmaları Dergisi, ss.99-157, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ege’nin Namlı Eşkıyası Çakırcalı Mehmet Efe

İzmir Araştırmaları Dergisi, ss.77-122, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikası ve Değerlendirilmesi (1950-1960)

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.93-114, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Avusturya ve Bulgaristan’a Karşı İzmir’de 1908 Boykotu

Tarih ve Toplum, cilt.26, ss.4-14, 1996 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İzmir’in Tire, Birgi (Ödemiş) ve Bayındır İlçelerinden Vatan Cephesi’ne 1958-1959 Yıllarındaki Katılımlar Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 07 Mayıs 2018, ss.1

Yeni Belgeler Işığında Adliye Vekili Mahmut Esat Bey’in Bozkurt-Lotus Davası

Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 01 Aralık 2017, ss.1

Arşiv Belgelerine göre 1940 Yılı Muğla CHP İl Kongresi ve Muğla İli ve İlçelerinin Sorunları

4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 26 Mayıs 2016, ss.1

Beydağ’ın Efesi: Çakırcalı Mehmet Efe

Beydağ Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 Nisan 2016, ss.1

Tire, Birgi ve Bayındır’da 1939 Sel Baskını ve Zararları

Tire Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 Mart 2015, ss.1

Arşiv Belgelerinin Işığında Lozan Mübadillerinin Ödenek Sorunu

Uluslararası Mübadele Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 08 Mayıs 2014, ss.1

Arşiv Belgelerine Göre İkinci Dünya Savaşı’nda Bodrum ve Diğer Ege Kıyılarına Gelen Mülteciler

3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu (30 Ekim-1 Kasım 2013 Bodrum) Bildiriler, Muğla, Türkiye, 30 Ekim 2013, cilt.2, ss.589-615 Creative Commons License

Çağdaş Türkiye’nin Simgelerinden Biri Olan Muğla Valisi Lale Aytaman

Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 26 Ağustos 2013, ss.414-422 Creative Commons License

Arşiv Belgeleriyle DP Döneminde Salihli’nin Ekonomik Gelişimine Katkılar

Krallardan Efelere Salihli Sempozyumu Bildirileri, Manisa, Türkiye, 26 Nisan 2013, cilt.2, ss.437-470 Creative Commons License

İkinci Balkan Savaşı’nda Edirne’nin Geri Alınmasının İzmir Basınındaki Yankıları

XIV. Yüzyıldan Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi, On Dördüncü Askeri Tarih Kongresi, İstanbul, Türkiye, 03 Aralık 2012, cilt.2, ss.591-626 Creative Commons License

Demokrat Parti Döneminde Büyük Devletlerin Türkiye Üzerinde Etkileri

Berlin Konferansından Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye, I. Uluslararası Tarih Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.1

Çeşme Ilıcaları

I. Uluslararası Çeşme Tarih ve Kültürü Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Eylül 1995, ss.133-148 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Bozkurt-Lotus Deniz Kazası, Bozkurt-Lotus Davası ve Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt) Bey’in Uluslararası Hukuktaki Büyük Zaferi

Çaka Bey’den Günümüze Kuşadası ve Çevresinde Türk Tarihi, Mustafa Yıldırım-Kemal Ramazan Haykıran, Editör, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, ss.240-289, 2018 Creative Commons License

Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Önem

Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, Necmi Ülker, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.107-116, 2004 Creative Commons License