Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2002 - Devam Ediyor
Prof.Dr., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1999 - 2002
Doç.Dr., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1993 - 1999
Doç.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1991 - 1993
Yrd.Doç.Dr., İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1988 - 1991
Arş.Gör., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1985 - 1988
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 01.01.2014 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2011 - Devam Ediyor
Dekan, EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, , 01.01.2011 - 30.12.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, 01.01.2002 - 01.01.2017
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, 01.01.2002 - 30.12.2011
Dekan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, 01.01.2002 - 30.12.2005
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (YL) (TEZLİ), 01.01.1999 - 30.12.2002
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, 01.01.1991 - 30.12.1993
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Vural Yüzbaşi, "ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARININ BAŞA ÇIKMA TARZLARI, AİLE GEREKSİNİMLERİ VE SOSYAL DESTEK DEĞİŞKENLERİYLE MODELLENMESİ", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Doktora, S.Özdemir, "Ergen riskli davranışlarının akran zorbalığı, örselenme yaşantıları ve psikolojik sağlamlık ile ilişkisinde sapkın arkadaşların aracı etkisinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, Y.Soylu, "Boşanmış kadınlarda psikolojik sağlamlığı açıklamaya yönelik bir model geliştirme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, T.Türkdoğan, "Üniversite öğrencilerinin çocukluklarına dönük olarak algıladıkları ebeveyn kabul-reddi ile yetişkinlikteki psikolojik uyumları arasındaki ilişki", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, B.Meydan, "Bireyle psikolojik danışma uygulamasında Mikro Beceri Süpervizyon Modeli'nin etkililiğinin incelenmesi: Ege Üniversitesi örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2014.
Doktora, İ.Koç, "Kişiler arası süreci hatırlama tekniğine dayalı süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine, özyeterlik ve kaygı düzeylerine etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, G.Kurtoğlu, "Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı psiko-eğitim programının ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin duygusal yılmazlık, sosyal beceri-okula uyum ve benlik saygısı düzeylerine etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, H.Pehlivan, "Bilişsel davranışçı yaklaşım temelli psikoeğitim programının Kadın Danışma Merkezine başvuran annelerin iyi oluş düzeyi, evlilik doyumu, problem çözme ve iletişim becerilerine etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Doktora, M.Sarisoy, "Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin ruhsal belirti düzeylerine etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2011.
Doktora, S.Denizli, "Danışanların algıladıkları terapötik çalışma uyumu ve oturum etkisi düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması: Ege Üniversitesi örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Doktora, Ö.Özü, "Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı stresle başa çıkma becerileri eğitim programının işgörenlerin stres, kaygı ve iyilik hali düzeylerine etkisi: Karşıyaka Vergi Dairesi örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Doktora, F.Yüksel Şahin, "Grupla iletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi", GAZI ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1997.
Doktora, E.Sari, "Grup rehberliğinin ilkokul II. devre öğrencilerinin problemlerine ve benlik kavramlarına etkisi", GAZI ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, S.Yavuz, "Lise öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn kabul–reddi ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, S.Uygur, "Ergenlerin bilinçli farkındalığının yordanmasında başa çıkma stilleri, empati ve duygusal düzenlemenin rolü", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, A.Karalp, "Lise öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, N.Selen, "Liselerdeki psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin algılanan etkililiğinin bazı değişkenlere göre incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, G.Vardarli, "İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel özyeterlik düzeylerinin yordanması", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, A.Yiğit, "Lise öğrencilerinin karar verme davranışlarının bazı değişkenlere göre yordanması", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, M.Bozkurt Balkan, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan yöneticilerin stresle başa çıkma stretejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, B.Yaka, "Psikolojik danışmanların temel psikolojik danışma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, B.Ayhan, "Liselerde ve özel dershanelerde çalışan psikolojik danışmanların psikolojik danışma ve rehberlik biriminin işlevlerine ilişkin görev algılarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, O.Akpinar, "Grup rehberliğinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin stresle başaçıkma becerilerine etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, S.Gökçe, "Lise öğrencilerinin utangaçlık düzeylerinin yordanması", GAZI ÜNIVERSITESI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, N.Erdeğer, "Lise öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi", GAZI ÜNIVERSITESI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, A.Koçak, "Sosyal kaygıyla başa çıkma programının lise öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi", GAZI ÜNIVERSITESI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, A.Yilmaz, "Farklı cinsiyet rollerine sahip üniversite öğrencilerinin benlik tasarımı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", GAZI ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, H.Durak, "Ankara Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ile denetim odağı düzeyleri arasındaki ilişki", GAZI ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, N.Hayta-Şimşek, "Grupla psikolojik danışmanın tüberkülozlu hastaların kaygı, yalnızlık ve umutsuzluk düzeylerine etkisi", GAZI ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1996.
Yüksek Lisans, A.Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin ve uzmanlarının bazı değişkenlere göre psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1994.
Yüksek Lisans, Ş.Kiğili, "Anne, baba ve çocuğun kendi aile yapılarına ilişkin ortak değerlendirmelerin bazı değişkenlere göre incelenmesi", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1994.
Yüksek Lisans, S.Ergün, "Özel dersanelerde görevli öğretmenler ile bu dersanelere devam eden öğrencilerin rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1993.
Yüksek Lisans, Z.Deniz, "Liselerdeki yönetici, sınıf öğretmeni ve ders öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1993.
Yüksek Lisans, M.Kutlu, "Yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında kalan öğrencilerin özsaygı ve düzeylerini etkileyen bazı değişkenler", İNÖNÜ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1992.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi