Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2002 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2002Prof.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Yl) (Tezli)

 • 1993 - 1999Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Yl) (Tezli)

 • 1991 - 1993Doç.Dr.

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1988 - 1991Yrd.Doç.Dr.

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1985 - 1988Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2011 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Ege Üniversitesi

 • 2002 - 2017Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2016Dekan

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 2002 - 2011Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2005Dekan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2002Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Yl) (Tezli)

 • 1991 - 1993Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetilen Tezler

 • ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARININ BAŞA ÇIKMA TARZLARI, AİLE GEREKSİNİMLERİ VE SOSYAL DESTEK DEĞİŞKENLERİYLE MODELLENMESİ, DOĞAN S. , D.VURAL(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Ergenlerin bilinçli farkındalığının yordanmasında başa çıkma stilleri, empati ve duygusal düzenlemenin rolü, DOĞAN S. , S.SEVGİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Lise öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn kabul–reddi ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, DOĞAN S. , S.YAVUZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Ergen riskli davranışlarının akran zorbalığı, örselenme yaşantıları ve psikolojik sağlamlık ile ilişkisinde sapkın arkadaşların aracı etkisinin incelenmesi, DOĞAN S. , S.ÖZDEMİR(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Boşanmış kadınlarda psikolojik sağlamlığı açıklamaya yönelik bir model geliştirme, DOĞAN S. , Y.SOYLU(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Üniversite öğrencilerinin çocukluklarına dönük olarak algıladıkları ebeveyn kabul-reddi ile yetişkinlikteki psikolojik uyumları arasındaki ilişki, DOĞAN S. , T.TÜRKDOĞAN(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Bireyle psikolojik danışma uygulamasında Mikro Beceri Süpervizyon Modeli'nin etkililiğinin incelenmesi: Ege Üniversitesi örneği, DOĞAN S. , B.MEYDAN(Öğrenci), Doktora, 2014
 • Kişiler arası süreci hatırlama tekniğine dayalı süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine, özyeterlik ve kaygı düzeylerine etkisi, DOĞAN S. , İ.KOÇ(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı psiko-eğitim programının ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin duygusal yılmazlık, sosyal beceri-okula uyum ve benlik saygısı düzeylerine etkisi, DOĞAN S. , G.KURTOĞLU(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin ruhsal belirti düzeylerine etkisi, DOĞAN S. , M.SARISOY(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Bilişsel davranışçı yaklaşım temelli psikoeğitim programının Kadın Danışma Merkezine başvuran annelerin iyi oluş düzeyi, evlilik doyumu, problem çözme ve iletişim becerilerine etkisi, DOĞAN S. , H.PEHLİVAN(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Danışanların algıladıkları terapötik çalışma uyumu ve oturum etkisi düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması: Ege Üniversitesi örneği, DOĞAN S. , S.DENİZLİ(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı stresle başa çıkma becerileri eğitim programının işgörenlerin stres, kaygı ve iyilik hali düzeylerine etkisi: Karşıyaka Vergi Dairesi örneği, DOĞAN S. , Ö.ÖZÜ(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Lise öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, DOĞAN S. , A.KARALP(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Liselerdeki psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin algılanan etkililiğinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, DOĞAN S. , N.SELEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel özyeterlik düzeylerinin yordanması, DOĞAN S. , G.VARDARLI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan yöneticilerin stresle başa çıkma stretejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, DOĞAN S. , M.BOZKURT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Lise öğrencilerinin karar verme davranışlarının bazı değişkenlere göre yordanması, DOĞAN S. , A.YİĞİT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Psikolojik danışmanların temel psikolojik danışma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, DOĞAN S. , B.YAKA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Liselerde ve özel dershanelerde çalışan psikolojik danışmanların psikolojik danışma ve rehberlik biriminin işlevlerine ilişkin görev algılarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması, DOĞAN S. , B.AYHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Grup rehberliğinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin stresle başaçıkma becerilerine etkisi, DOĞAN S. , O.AKPINAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Lise öğrencilerinin utangaçlık düzeylerinin yordanması, DOĞAN S. , S.GÖKÇE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Sosyal kaygıyla başa çıkma programının lise öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi, DOĞAN S. , A.KOÇAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Lise öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi, DOĞAN S. , N.ERDEĞER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Grup rehberliğinin ilkokul II. devre öğrencilerinin problemlerine ve benlik kavramlarına etkisi, DOĞAN S. , E.SARI(Öğrenci), Doktora, 1997
 • Grupla iletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi, DOĞAN S. , F.YÜKSEL(Öğrenci), Doktora, 1997
 • Farklı cinsiyet rollerine sahip üniversite öğrencilerinin benlik tasarımı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, DOĞAN S. , A.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997
 • Ankara Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ile denetim odağı düzeyleri arasındaki ilişki, DOĞAN S. , H.DURAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997
 • Grupla psikolojik danışmanın tüberkülozlu hastaların kaygı, yalnızlık ve umutsuzluk düzeylerine etkisi, DOĞAN S. , N.HAYTA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1996
 • Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin ve uzmanlarının bazı değişkenlere göre psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, DOĞAN S. , A.KAYA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994
 • Anne, baba ve çocuğun kendi aile yapılarına ilişkin ortak değerlendirmelerin bazı değişkenlere göre incelenmesi, DOĞAN S. , Ş.KIĞILI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994
 • Özel dersanelerde görevli öğretmenler ile bu dersanelere devam eden öğrencilerin rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, DOĞAN S. , S.ERGÜN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1993
 • Liselerdeki yönetici, sınıf öğretmeni ve ders öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, DOĞAN S. , Z.DENİZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1993
 • Yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında kalan öğrencilerin özsaygı ve düzeylerini etkileyen bazı değişkenler, DOĞAN S. , M.KUTLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1992