Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2002 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2002Prof.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Yl) (Tezli)

 • 1993 - 1999Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Yl) (Tezli)

 • 1991 - 1993Doç.Dr.

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1988 - 1991Yrd.Doç.Dr.

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1985 - 1988Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2011 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Ege Üniversitesi

 • 2002 - 2017Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2016Dekan

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 2002 - 2011Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2005Dekan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2002Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Yl) (Tezli)

 • 1991 - 1993Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetilen Tezler

 • ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARININ BAŞA ÇIKMA TARZLARI, AİLE GEREKSİNİMLERİ VE SOSYAL DESTEK DEĞİŞKENLERİYLE MODELLENMESİ

  DOĞAN S.

  D.VURAL(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Ergenlerin bilinçli farkındalığının yordanmasında başa çıkma stilleri, empati ve duygusal düzenlemenin rolü

  DOĞAN S.

  S.SEVGİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Lise öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn kabul–reddi ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

  DOĞAN S.

  S.YAVUZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Ergen riskli davranışlarının akran zorbalığı, örselenme yaşantıları ve psikolojik sağlamlık ile ilişkisinde sapkın arkadaşların aracı etkisinin incelenmesi

  DOĞAN S.

  S.ÖZDEMİR(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Boşanmış kadınlarda psikolojik sağlamlığı açıklamaya yönelik bir model geliştirme

  DOĞAN S.

  Y.SOYLU(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Üniversite öğrencilerinin çocukluklarına dönük olarak algıladıkları ebeveyn kabul-reddi ile yetişkinlikteki psikolojik uyumları arasındaki ilişki

  DOĞAN S.

  T.TÜRKDOĞAN(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Bireyle psikolojik danışma uygulamasında Mikro Beceri Süpervizyon Modeli'nin etkililiğinin incelenmesi: Ege Üniversitesi örneği

  DOĞAN S.

  B.MEYDAN(Öğrenci), Doktora, 2014

 • Kişiler arası süreci hatırlama tekniğine dayalı süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine, özyeterlik ve kaygı düzeylerine etkisi

  DOĞAN S.

  İ.KOÇ(Öğrenci), Doktora, 2013

 • Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı psiko-eğitim programının ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin duygusal yılmazlık, sosyal beceri-okula uyum ve benlik saygısı düzeylerine etkisi

  DOĞAN S.

  G.KURTOĞLU(Öğrenci), Doktora, 2013

 • Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin ruhsal belirti düzeylerine etkisi

  DOĞAN S.

  M.SARISOY(Öğrenci), Doktora, 2011

 • Bilişsel davranışçı yaklaşım temelli psikoeğitim programının Kadın Danışma Merkezine başvuran annelerin iyi oluş düzeyi, evlilik doyumu, problem çözme ve iletişim becerilerine etkisi

  DOĞAN S.

  H.PEHLİVAN(Öğrenci), Doktora, 2011

 • Danışanların algıladıkları terapötik çalışma uyumu ve oturum etkisi düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması: Ege Üniversitesi örneği

  DOĞAN S.

  S.DENİZLİ(Öğrenci), Doktora, 2010

 • Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı stresle başa çıkma becerileri eğitim programının işgörenlerin stres, kaygı ve iyilik hali düzeylerine etkisi: Karşıyaka Vergi Dairesi örneği

  DOĞAN S.

  Ö.ÖZÜ(Öğrenci), Doktora, 2010

 • Lise öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

  DOĞAN S.

  A.KARALP(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Liselerdeki psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin algılanan etkililiğinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

  DOĞAN S.

  N.SELEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel özyeterlik düzeylerinin yordanması

  DOĞAN S.

  G.VARDARLI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan yöneticilerin stresle başa çıkma stretejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

  DOĞAN S.

  M.BOZKURT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Lise öğrencilerinin karar verme davranışlarının bazı değişkenlere göre yordanması

  DOĞAN S.

  A.YİĞİT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Psikolojik danışmanların temel psikolojik danışma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

  DOĞAN S.

  B.YAKA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Liselerde ve özel dershanelerde çalışan psikolojik danışmanların psikolojik danışma ve rehberlik biriminin işlevlerine ilişkin görev algılarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması

  DOĞAN S.

  B.AYHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Grup rehberliğinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin stresle başaçıkma becerilerine etkisi

  DOĞAN S.

  O.AKPINAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Lise öğrencilerinin utangaçlık düzeylerinin yordanması

  DOĞAN S.

  S.GÖKÇE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002

 • Sosyal kaygıyla başa çıkma programının lise öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi

  DOĞAN S.

  A.KOÇAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001

 • Lise öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi

  DOĞAN S.

  N.ERDEĞER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001

 • Grup rehberliğinin ilkokul II. devre öğrencilerinin problemlerine ve benlik kavramlarına etkisi

  DOĞAN S.

  E.SARI(Öğrenci), Doktora, 1997

 • Grupla iletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi

  DOĞAN S.

  F.YÜKSEL(Öğrenci), Doktora, 1997

 • Farklı cinsiyet rollerine sahip üniversite öğrencilerinin benlik tasarımı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

  DOĞAN S.

  A.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997

 • Ankara Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ile denetim odağı düzeyleri arasındaki ilişki

  DOĞAN S.

  H.DURAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997

 • Grupla psikolojik danışmanın tüberkülozlu hastaların kaygı, yalnızlık ve umutsuzluk düzeylerine etkisi

  DOĞAN S.

  N.HAYTA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1996

 • Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin ve uzmanlarının bazı değişkenlere göre psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı

  DOĞAN S.

  A.KAYA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994

 • Anne, baba ve çocuğun kendi aile yapılarına ilişkin ortak değerlendirmelerin bazı değişkenlere göre incelenmesi

  DOĞAN S.

  Ş.KIĞILI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994

 • Özel dersanelerde görevli öğretmenler ile bu dersanelere devam eden öğrencilerin rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

  DOĞAN S.

  S.ERGÜN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1993

 • Liselerdeki yönetici, sınıf öğretmeni ve ders öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

  DOĞAN S.

  Z.DENİZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1993

 • Yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında kalan öğrencilerin özsaygı ve düzeylerini etkileyen bazı değişkenler

  DOĞAN S.

  M.KUTLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1992