Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Sızıntı Dedeksiyonu için Radyoizleyici Teknikler

  Çalışma Grubu

  Warszawa, Polonya

 • 2018 Toryum ve Nadir Toprak Elementlerinin Ayrılması Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Aydın, Türkiye

 • 2018 Radyasyondan Korunma Uzmanı Eğitimi Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2017 II. Deneysel Çalışmalarda Görüntüleme Yöntemleri Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2017 I. Ulusal Uranyum Maden Arama ve Geliştirme Çalıştayı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Ulusal Nükleer İnsan Kaynaklarını Geliştirme Koordinasyon Ağı Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Nükleer Güvenlik Forumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 I. Deneysel Çalışmalarda Görüntüleme Yöntemleri Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

Burslar

 • 2012 - 2013 YÖK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

  YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 340

h-indeksi (WOS): 8