Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Structure and Ion Exchange Behavior of Zirconium Antimonates for Strontium

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.48, ss.1364-1369, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adsorption of Strontium from Acidic Waste Solution by Mn-Zr Mixed Hydrous Oxide Prepared by Co-Precipitation

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.45, ss.269-276, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factors Affecting Lanthanum and Cerium Biosorption on Pinus brutia Leaf Powder

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.45, ss.1456-1462, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sorption studies of strontium on hydrous zirconium dioxide

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.267, ss.615-621, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eu (III) 'un Narcissus Tazetta L. Yaprak Tozu Üzerine Biyosorpsiyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.21, ss.955-966, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Zirkonyum-Antimon Oksit/Poliakrilonitril Kompoziti İle Stronsiyum Adsorpsiyonunun Dinamik Sistemlerde İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.777-783, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sorption Studies of Rare Earths from Nitrate Medium Using Cyanex 272 Impregnated XAD-7 Resin

5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2018), Nevşehir, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.171

Rare Earth Sorption from Nitric Acid Solutions Using D2EHPA Impregnated XAD16 Resin (SIR)

5th International Conference on Materials Science and Advanced-Nanotechnologies for Next Generation (MSNG2018), Nevşehir, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.177

Comparison of Separation Efficiency of Cyanex-272 and D2EHPA Impregnated Resins for Rare Earth Elements

5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2018), Nevşehir, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.125

Sorption Studies of La(III), Pr(III), Nd(III), Sm(III), Eu(III) and Gd(III) Using Cyanex 272 Impregnated Amberlite XAD 16 Resin

5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2018), Nevşehir, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.174

Column Studies Of Strontium Adsorption By Zirconium-Antimony Oxide/PAN Composite

Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2017), 12 Haziran 2017, ss.367

The Evaluation of TBP Impregnated XAD-16 Resin Efficiency for The Separation of Thorium and Cerium

7-th International Symposium onIN SItu NUclear MEtrology as a tool for radioecology – INSINUME 2017, 24 - 28 Nisan 2017

Cerium and Lanthanum Adsorption on Thermally Treated Modified Leaves

7th International Symposium on IN SItu NUclear Metrology as a tool for radioecology-INSINUME, 24 - 28 Nisan 2017

Zr Sb Oksit PAN Kompoziti ile Stronsiyum Sorpsiyonunun Deneysel Tasarım Yaklaşımı Kullanılarak İncelenmesi

XI. Ulusal NÜkleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kuşadası-AYDIN, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.126

Toryum ve Seryum Ayrılmasında TBP İmpregne XAD 16 Reçinenin Etkinliğinin İncelenmesi

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kuşadası-AYDIN, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.24

Isıl İşlem ile Modifiye Edilmiş Yapraklar Üzerine Lantan Biyosorpsiyonunun İncelenmesi

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.139

Modifiye Edilmiş Yapraklar Üzerine Seryum Biyosorpsiyonunun CCD Kullanılarak İncelenmesi

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.135

D2EHPA İmpregne Amberlite XAD 2 Reçine İle Uranyum Sorpsiyonunun İncelenmesi

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kuşadası-AYDIN, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.141

Synthesis of hydrous (Zr-Si)O2 spheres by sol-gel method and the investigation of column parameters for simulated waste solutions

Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, Nis, Sırbistan Ve Karadağ, 23 Mayıs 2016, ss.380

Sorption studies of strontium onto zirconium antimony oxide polyacrylonitrile Zr Sb oxide PAN composite using experimental design

Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, 8 - 12 Haziran 2015

Synthesis characterization and sorption behavior of zirconium antimonates for strontium

Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, 8 - 12 Haziran 2015

MCM 41 PAN Kompozit Kürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyon

1. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2011

Synthesize of Activated Carbon Supported Zirconium Based Mixed Metal Oxides to Use in Nuclear Waste Management

The 4th International Student Conference On Advanced Science And Technology, İzmir, Türkiye, 25 Mayıs 2010, ss.91-92

Mn-Zr oksit PAN kompozit kürecikleri kullanılarak sulu çözeltilerden stronsiyum adsorpsiyonunun optimizasyonu

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.456-464

Hidrate zirkonyum dioksidin stronsiyum sorpsiyon koşullarının incelenmesi

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005, ss.28