Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2009 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat , 2001 - 2009
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat , 1993 - 2000
Ögr.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat , 1992 - 1993
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat , 1991 - 1992
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, 01.01.2012 - 30.12.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Tarih, 02.10.2010 - 03.03.2017
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Tarih, 10.03.1993 - 10.03.2003
Uzman, Türk Tarih Kurumu Eskiçağ Bilim veUygulama Kolu, , 15.04.1986 - 15.07.1991
VERDİĞİ DERSLER
Suriye-Filistin Tarihi, Yüksek Lisans, 2017-2018
İlkçağda Anadolu I, Lisans, 2017-2018
Mezopotamya Tarihi II, Lisans, 2017-2018
Eski Önasaya'da Dil ve Yazı, Yüksek Lisans, 2017-2018
Eski Mısır Tarihi, Lisans, 2017-2018
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2017-2018
Anadolu Mühür Sanatı, Lisans, 2017-2018
İlkçağda Anadolu II, Lisans, 2017-2018
Önasya'da Kronoloji Problemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Tarihin Kaynakları II, Yüksek Lisans, 2017-2018
Pers İstilasına Kadar Eski Anadolu Uygarlığı, Yüksek Lisans, 2017-2018
Mezopotamya Uygarlığı, Yüksek Lisans, 2017-2018
Mezopotamya Tarihi I, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Kağnici, "Tarih yazıcılığı açısından eski Mezopotamya'da kralı kayıtlardaki ifadelerin değerlendirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, M.Tozan, "Roma'nın Anadolu'daki egemenlik politikası: Kentler ve bağımlı krallıklar (İ.Ö. 133-İ.Ö. 89)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, C.Altun, "III. UR DÖNEMİNDE GÜNEY MEZOPOTAMYA'NIN TARİHİ COĞRAFYASI", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, M.Akrep, "Kuzey Suriye devletleri ve Aştata Krallığı", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, S.Çilingir, "Hitit tapınak kentleri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Dokuzeylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2017
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Nisan, 2015
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Mart, 2014
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Dokuzeylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Haziran, 2011
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Eylül, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi