Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2009 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2001 - 2009Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 1993 - 2000Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 1992 - 1993Öğretim Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 1991 - 1992Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2010 - 2017Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

 • 2012 - 2015Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 1993 - 2003Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansSuriye-Filistin Tarihi

 • LisansMezopotamya Tarihi II

 • LisansMezopotamya Tarihi I

 • Yüksek LisansEski Önasaya'da Dil ve Yazı

 • LisansEski Mısır Tarihi

 • Yüksek LisansPers İstilasına Kadar Eski Anadolu Uygarlığı

 • LisansTopluma Hizmet Uygulamaları

 • Yüksek LisansMezopotamya Uygarlığı

 • Yüksek LisansTarihin Kaynakları II

 • LisansAnadolu Mühür Sanatı

 • Lisansİlkçağda Anadolu I

 • Yüksek LisansÖnasya'da Kronoloji Problemleri

 • Lisansİlkçağda Anadolu II

Yönetilen Tezler

 • III. UR DÖNEMİNDE GÜNEY MEZOPOTAMYA'NIN TARİHİ COĞRAFYASI, ÖZKAN S. , C.ALTUN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Tarih yazıcılığı açısından eski Mezopotamya'da kralı kayıtlardaki ifadelerin değerlendirilmesi, ÖZKAN S. , G.KAĞNICI(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Roma'nın Anadolu'daki egemenlik politikası: Kentler ve bağımlı krallıklar (İ.Ö. 133-İ.Ö. 89), ÖZKAN S. , M.TOZAN(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Hitit tapınak kentleri, ÖZKAN S. , S.ÇİLİNGİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Kuzey Suriye devletleri ve Aştata Krallığı, ÖZKAN S. , M.YUNUS(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011