Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hitit Kenti HARzivana nın Yeri

Colloquium Anatoliqum, cilt.11, ss.299-308, 2012

Osmanlı Devleti’nde Eski Eser Koleksiyonculuğu

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.19, ss.65-86, 2004

Köşk Höyük Kemik Eserleri

Anadolu Araştırmaları, cilt.16, ss.509-525, 2002

Köşk Höyük Seals

Anatolica, cilt.27, ss.15-22, 2001

Rize de Bulunmuş Olan Tunç Baltalar

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.15, ss.84-97, 2000
Link

Aksaray İli Arkeoloji Araştırmalarına Toplu Bir Bakış’

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.9, ss.159-172, 1994

Kummuh Kumaha

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.8, ss.65-80, 1993

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ulucak Höyük Kazıları 1998

XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 1999, cilt.1, ss.341-350

Kitap & Kitap Bölümleri

Aliye Öztan a Armağan

Hatay Kırıkhan’da Bulunan Yeni Babil Devri Kaya Kabartması ve Yazıtı, Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker, Editör, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, ss.235-247, 2017

Prof. Dr. Recep Yıldırım’xxa Armağan

Türkiye Müzelerinde Korunan Çiviyazılı Tabletler, Pınar Pınarcık, Bilcan Gökçe, M. Salih Erkek, Sena Çoşğun Kandal, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.173-192, 2017

Ahmet Ünal Armağanı

Batı Anadolu Hitit Tarihi Coğrafyası Hakkında Bazı Öneriler, Sedat Erkut, Özlem Sir Gavaz, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.405-418, 2016

Kommagene nin İzleri

Kumaha Devleti, Mehmet Yelken, Editör, Adıyaman Tanıtma Vakfı Yayınları, İzmir, ss.21-31, 2016

Önder Bilgi ye Armağan

Eski Anadolu’da Kuvars Taşı İşlemeciliği, Aliye Öztan, Şevket Dönmez, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.263-276, 2011

Anadolu nun Önsözü Kültepe Karumu Asurlular İstanbul da

Kaniş’te Mühür Sanatı, F. Kulakoğlu ve S. Kangal, Editör, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.148-153, 2010

Prof. Dr. Necmi Ülker’xxe Armağan

Osmanlılarda Elektrik Kullanımı, Nilgün Kara, Latif Taşdemir, Özer Küpeli, Editör, Meta Basım, İzmir, ss.201-210, 2008

Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan

Türkiye’de Enerji Üretim Çalışmalarında Küçük Hidroelektrik Santrallerin Yeri, M. Akif Erdoğru, Editör, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.404-431, 2006

Hayat Erkanal a Armağan

Hasancıklı’da Bulunmuş Eski Suriye Silindir Mührü, Betül Avunç, Editör, Homer Kitapevi, İstanbul, ss.602-605, 2006

Ufuk Esin e Armağan

Köşk Höyük Çizi Bezekli Seramikleri, Mehmet Özdoğan, Harald Hauptmann, Nezih Başgelen, Editör, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, ss.447-458, 2003

Prof Dr İsmail Aka Armağanı

Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojik Kazı ve Müzecilik Faaliyetleri’, Nejdet Bilgi, Mehmet Ersan, Turan Gökçe, Editör, Beta Basım Yayın, İzmir, ss.449-478, 1999

İ Metin Akyurt Bahattin Devam Anı Kitabı Eski Yakındoğu Kültürleri Üzerine İncelemeler

Ankara Etnografya Müzesi’nde Korunan Kültepe-Kaniş Zarflarındaki Mühür Baskıları, Armağan Erkanal, Hayat Erkanal, Halime Hüryılmaz..., Editör, Arkeoloji ve Sanat yayınları, İstanbul, ss.281-286, 1995

Nimet Özgüç e Armağan Aspects of Art and Iconography Anatolia and its Neighbors

The Seal Impressions of Two Old Assyrian Kings, Machteld J. Mellink, Edith Porada, Tahsin Özgüç , Editör, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, ss.501-502, 1993