Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkan S., Erdalkiran M., "Cukurkent Neolithic Settlement in Light of New Finds", ADALYA, vol.17, pp.25-43, 2014
Özkan S., Donbaz V., "Ödemiş Arkeoloji Müzesinde Bulunan İki Yazıtlı İnşaat Tuğlası ve Bir Kabartma Parçası/ Two Inscribed Bricks and a Relief Fragment at Ödemiş Archaeological Museum", BELLETEN, vol.58, pp.553-563, 1994
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkan S., "Hitit Kenti HARzivana nın Yeri", Colloquium Anatoliqum, vol.11, pp.299-308, 2012
Özkan S., "Türkiye deki Özel Koleksiyonların Günümüze Etkileri", Tarih Okulu, vol.8, pp.1-17, 2010 (Link)
Özkan S., "Ülkemizde Bulunmuş Eski Mısır Eserlerine Göre Anadolu Mısır İlişkileri", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.22, pp.77-116, 2007 (Link)
Özkan S., "Osmanlı Devleti’nde Eski Eser Koleksiyonculuğu", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.19, pp.65-86, 2004
Özkan S., "Köşk Höyük Kemik Eserleri", Anadolu Araştırmaları, cilt.16, ss.509-525, 2002
Özkan S., "Köşk Höyük Seals", Anatolica, vol.27, pp.15-22, 2001
Özkan S., Çakır M., "Rize de Bulunmuş Olan Tunç Baltalar", Tarih İncelemeleri Dergisi , vol.15, pp.84-97, 2000 (Link)
Özkan S., "Hitit İmparatorluğu nun Yıkılışında Küçük Krallıkların Rolü’", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.13, pp.71-81, 1998
Özkan S., "Önasya’da Geç Tunç Çağı Ticaret Hayatında Hitit Devleti’nin Yeri", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.10, pp.211-217, 1995
Özkan S., "Aksaray İli Arkeoloji Araştırmalarına Toplu Bir Bakış’", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.9, pp.159-172, 1994
Özkan S., "Kummuh Kumaha", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.8, pp.65-80, 1993
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkan S., "Türkiye Müzelerinde Korunan Çiviyazılı Tabletler", in: Prof. Dr. Recep Yıldırım’xxa Armağan, Pınar Pınarcık, Bilcan Gökçe, M. Salih Erkek, Sena Çoşğun Kandal, Eds., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.173-192, 2017
Özkan S., Kara D., "Hatay Kırıkhan’da Bulunan Yeni Babil Devri Kaya Kabartması ve Yazıtı", in: Aliye Öztan a Armağan, Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker, Eds., Ege Üniversitesi Matbaası, İZMİR, pp.235-247, 2017
Özkan S., "Kumaha Devleti", Kommagene nin İzleri, Mehmet Yelken, Ed., Adıyaman Tanıtma Vakfı Yayınları, İzmir, ss.21-31, 2016
Özkan S., "Batı Anadolu Hitit Tarihi Coğrafyası Hakkında Bazı Öneriler", in: Ahmet Ünal Armağanı, Sedat Erkut, Özlem Sir Gavaz, Eds., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.405-418, 2016
Özkan S., "Eski Anadolu’da Kuvars Taşı İşlemeciliği", in: Önder Bilgi ye Armağan, Aliye Öztan, Şevket Dönmez, Eds., Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.263-276, 2011
Özkan S., Öztan A., "Kaniş’te Mühür Sanatı", in: Anadolu nun Önsözü Kültepe Karumu Asurlular İstanbul da, F. Kulakoğlu ve S. Kangal, Eds., Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.148-153, 2010
Özkan S., "Osmanlı Devletinde Arkeolojik Kazı Çalışmaları", Ege Üniversitesi, İZMİR, 2009
Özkan S., "Osmanlılarda Elektrik Kullanımı", Prof. Dr. Necmi Ülker’e Armağan, Nilgün Kara, Latif Taşdemir, Özer Küpeli, Ed., Meta Basım, İzmir, ss.201-210, 2008
Özkan S., "Türkiye’de Enerji Üretim Çalışmalarında Küçük Hidroelektrik Santrallerin Yeri", Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan, M. Akif Erdoğru, Ed., IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.404-431, 2006
Özkan S., "Hasancıklı’da Bulunmuş Eski Suriye Silindir Mührü", in: Hayat Erkanal a Armağan, Betül Avunç, Eds., Homer Kitapevi, İstanbul, pp.602-605, 2006
Özkan S., Öztan A., "Köşk Höyük Çizi Bezekli Seramikleri", Ufuk Esin e Armağan, Mehmet Özdoğan, Harald Hauptmann, Nezih Başgelen, Ed., Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, ss.447-458, 2003
Özkan S., "Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojik Kazı ve Müzecilik Faaliyetleri’", Prof Dr İsmail Aka Armağanı, Nejdet Bilgi, Mehmet Ersan, Turan Gökçe, Ed., Beta Basım Yayın, İzmir, ss.449-478, 1999
Özkan S., "Ankara Etnografya Müzesi’nde Korunan Kültepe-Kaniş Zarflarındaki Mühür Baskıları", in: İ Metin Akyurt Bahattin Devam Anı Kitabı Eski Yakındoğu Kültürleri Üzerine İncelemeler, Armağan Erkanal, Hayat Erkanal, Halime Hüryılmaz..., Eds., Arkeoloji ve Sanat yayınları, İstanbul, pp.281-286, 1995
Özkan S., "The Seal Impressions of Two Old Assyrian Kings", in: Nimet Özgüç e Armağan Aspects of Art and Iconography Anatolia and its Neighbors, Machteld J. Mellink, Edith Porada, Tahsin Özgüç , Eds., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, pp.501-502, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi