Res. Asst. PhD

SÜLEYMAN GÜRDAL TÜRKSEVEN


Faculty of Agriculture

Bitki Koruma Bölümü

Fitopatoloji Ana Bilim Dalı

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Marmara bölgesi buğday alanlarında yabani yulaf (Avena fatua L.) ve kısır yabani yulaf (Avena sterilis L.)'ın herbisitlere dayanıklılığının araştırılması

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

2004

2004

Postgraduate

Bezelye (Pisum sativum L.)'de çıkış sonrası kullanılan bazı herbisitlere amonyum sülfat ilavesinin tarla koşullarında etkililiğinin araştırılması

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Plant Protection, Phytopathology, Herbology

Academic Titles / Tasks

2002 - Continues

2002 - Continues

Research Assistant PhD

Ege University, Faculty Of Agriculture, Bitki Koruma Bölümü

Non Academic Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Other, Turkish Journal Of Weed Science

2002 - 2002

2002 - 2002

Business Establishment Private, Bayer Crop Science, Teknik Kısım

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

Banded herbicide application in a conventional sunflower production system

Serim A. T. , Asav Ü., TÜRKSEVEN S. G. , Dursun E.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.42, no.5, pp.354-363, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2016

2016

Euro plus Med-Checklist Notulae, 6

von Raab-Straube E. , Raus T.

WILLDENOWIA, vol.46, no.3, pp.423-442, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2005

2005

The role of endothelia receptor antagonism in collar-induced intimal thickening and vascular reactivity changes in rabbits

Reel B. , OZKAL S., ISLEKEL H., OZER E., OKTAY G., Sozer G. , et al.

JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, vol.57, no.12, pp.1599-1608, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Tarımda Dijital Dönüşüm İnsansız Hava Araçları Kullanımı

Türkseven S. G. , Kızmaz M. Z. , Tekin A. B. , Urkan E. , Serim A. T.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.12, pp.267-271, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

ANKARA İLİ ASPİR Carthamus tinctorius L EKİLİŞ ALANLARINDA BULUNAN YABANCI OTLARIN TESPİTİ

SERİM A. T. , ASAV Ü., TÜRKSEVEN S. G.

Turkish Journal of Weed Science, vol.18, pp.19-23, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Alnlarında Oxalis pescaprae Mücadelesi

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., NEMLİ Y., SOLYALI E., VURANA K., GÖKSU A., et al.

Turkish Journal of Weed Science, vol.18, pp.50-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Türkiye de buğday üretim alanlarında bromus türlerinin istila postansiyeli

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., AHMET TANSEL S.

Turkish Journal of Weed Science, vol.18, pp.54-55, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Çeltik Alanlarında İstilacı Bir Tür Diplachne fusca L P Beauv

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M.

Turkish Journal of Weed Science, vol.18, pp.56-57, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

TÜRKİYE DE AVENA FATUA L NIN HERBİSİTLERE DAYANIKLILIĞI İLE İLGİLİ İLK KAYIT

TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y.

Turkish Journal of Weed Science, vol.18, pp.1-11, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Patateste Canavar Otuna Karşı Bazı Kimyasal Kontrol Metodlarının Araştırılması

DEMİRKAN H. , TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y., ULUDAĞ A., Kaçan K.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.2, pp.201-208, 2014 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Buğdayda Herbisit ve Herbisitlere Dayanıklılık Problemi

TÜRKSEVEN S. G.

Tarım Türk, vol.7, no.36, pp.114-117, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2009

2009

Tahıl Ekiliş Alanlarında Yabani Yulaf ve Mücadelesi

NEMLİ Y., ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G.

Başak Tarım Dergisi, KKTC, vol.4, no.12, pp.64-66, 2009 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

Reduced Tillage And Direct Seeding Aplications on Second Crop Maiza and Sunflower.

Yalçın H. , Çakır E. , Aykas E. , Önal İ., Gülsoylu E. , Okur İ. B. , et al.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.4, no.2, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2008

2008

Reduced Tillage and Direct Seeding Applications on Second Crop Maize and Sunflower

YALÇIN H. , ÇAKIR E. , AYKAS E. , ÖNAL İ., GÜLSOYLU E. , OKUR İ. B. , et al.

Tarım Makinaalrı Bilimi Dergisi, vol.4, pp.157-164, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2008

2008

Ege Bölgesinde Buğday ve Arpa Üretiminde Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Sistemleri

Yalçın H. , Çakır E. , Aykas E. , Önal İ., Gülsoylu E. , Okur İ. B. , et al.

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, vol.1, no.1, pp.270-279, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Effects of Ozone, Sulfuric Acid and Potassium Nitrate Treatments On the Germination of Some Weeds

Türkseven S. G.

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.51-52 Sustainable Development

2018

2018

Herbicide resistance in wild oats worldwide and future in Europe

ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G. , ÜREMİŞ İ., ŞİŞEK D., ÖZEN F. S.

Workshop: Perspectives and Challenges of Weed Control and Weed Resistance to Herbicide in Europe (29 – 30 November 2018, Antalya, Turkey), 29 - 30 November 2018, pp.27

2018

2018

İnsansiz hava araçlari ile pamukta yabancı ot florasının tespit edilme olanakları

Türkseven S. G. , Tekin A. B. , Kızmaz M. Z. , Urkan E. , Serim A. T.

Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Muğla, Turkey, 14 November 2018, pp.135 Creative Commons License

2017

2017

Germination and growth characteristics of wild oats

TÜRKSEVEN S. G. , PAYLAN İ. C. , ULUDAĞ A., DEMİRCİ M., ÇAPKAN D.

The 5th international symposium weed invasive plants, 10 - 14 October 2017

2017

2017

Response of three-lobe morning glory (Ipomoea triloba L.) to some soil residual herbicides

SERİM A. T. , ASAV Ü., TÜRKSEVEN S. G.

The 5th international symposium weed and invasive plants, 10 - 14 October 2017

2017

2017

Mapping wild oats in wheat fields in Turkey

TÜRKSEVEN S. G. , ULUDAĞ A., PAYLAN İ. C. , DEMİRCİ M., ÇAPKAN D.

The 5th international symposium weed invasive plants, 10 - 14 October 2017

2107

2107

Some important invasive alien species in agricultural fiels of the Agean Region

ÖZEN F. S. , ŞİŞEK D., TÜRKSEVEN S. G.

The 5th international symposium weed and invasive plants, 10 October 2107 - 14 October 2017 Sustainable Development

2017

2017

The wild oat problem in Turkey

ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G. , PAYLAN İ. C. , DEMİRCİ M., ÇAPKAN D.

The 26th Asian Pasicific Weed Science Society Conference, 19 - 22 September 2017

2017

2017

Rimsulfuronun ani yağışalrın etkisiyle süzünmesi ve degradasyonu

SERİM A. T. , ASAV Ü., TÜRKSEVEN S. G.

XIII. Congress of Ecology and Enviroment with international participation, 12 - 15 September 2017

2016

2016

Banded herbicide application in cotton

SERİM A. T. , TÜRKSEVEN S. G. , ASAV Ü., KOÇTÜRK B., DEMİRCİ M.

7th International Weed Science Congress, 19 - 25 June 2016

2015

2015

Türkiye de pestisit kullanımı kalıntı ve dayanıklılık sorunları çözüm önerileri

DELEN N., TİRYAKİ O., TÜRKSEVEN S. G. , TEMUR C.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, vol.2, pp.758-778

2014

2014

Management of Oxalis pes-caprae L. in North CyprusCerealsFields

TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y., ULUDAĞ A., GÖKSU A., ERK A., KOCADAL E., et al.

8 th International Conference on Biological Invasions from Understanding to Action, Antalya, Turkey, 03 November 2014, pp.172

2014

2014

Canavarotu Sorunu ve Mücadelesi

TÜRKSEVEN S. G.

Çanakkale Domates Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 13 January 2014, pp.98

2013

2013

InvasivePotantial of Bromus Species in Wheat Fields in Turkey

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., Serim A. T.

4th ESENIAS Workshop, Çanakkale, Turkey, 16 December 2013, pp.88

2013

2013

First Report on HerbicidesResistance of Wild Oat (Avenafatua L.) in Turkey

TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y.

Joint Workshop of EWRS WorkingGroups: NovelandSustainableWeedManegemant in Aridand Semi-AridAgroEcosystemsandWeedMapping, Crete, Greece, 29 September 2013, pp.71

2013

2013

Effects of an Organic Silicon Surfactant on The Efficacy of Herbicidal Activity on Wild Oat Contr

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., NEMLİ Y.

16th European Weed Science Society (EWRS) Syposium, Samsun, Turkey, 24 June 2013, pp.212

2013

2013

Significant Outputs from National Orobanche Project/Turkey

Aksoy E., ULUDAĞ A., KAYA ALTOP E., DEMİRKAN H. , Kaçan K., DOĞAN M. N. , et al.

16th European Weed Science Society (EWRS) Syposium, Samsun, Turkey, 24 June 2013, pp.313

2012

2012

A new herbicide resistance case in Northern Cyprus: Sinapis alba

NEMLİ Y., VURANA K., GÖKSU A., TÜRKSEVEN S. G. , MOLAEİ P., ERK A., et al.

The 6th International Weed Science Congress, Hangzhou, China, 17 June 2012, pp.80

2011

2011

Parasiticplants in Cyprus flora

NEMLİ Y., GÖKSU A., ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G. , VURANA K., BARAKE D., et al.

11th World Congress on ParasiticPlants, Martina Franca, Italy, 07 June 2011, pp.54

2010

2010

ome invasive weeds in cereal areas of northern cyprus: Oxalis pescapre and Gladiolus italicus

GÖKSU A., NEMLİ Y., VURANA K., GÖKHAN B., TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., et al.

2nd international workshop on invasive plants in the mediterranean type regions of the world, Trabzon, Turkey, 02 August 2010, pp.90

2010

2010

Some İnvasive Weeds in Turkey: Diplachnea fusca, Chondrilla juncea, Bromus spp.

DEMİRCİ M., kaya i., Aykul H., TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y.

2nd international workshop on invasive plants in the mediterranean type regions of the world, Trabzon, Turkey, 02 August 2010, pp.78

2009

2009

An expendingproblem: Bromus spp.

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., ULUDAĞ A., SERİM A. T.

2nd international conferance novel and sustainable weed management in arid and semiarid agro ecosystems, 7 - 10 September 2009

2009

2009

Research on broomrape control in potato in Bozdağ(Ödemiş)

DEMİRKAN H. , NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G. , ULUDAĞ A., Kaçan K.

10th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Turkey, 08 June 2009, pp.101

2009

2009

Research on broomrape control in tomato fields in western Turkey

NEMLİ Y., ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRKAN H. , Kaçan K.

10th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Turkey, 08 June 2009, pp.90

2009

2009

National broomrape Project in Turkey.

Aksoy E., ULUDAĞ A., KAYA ALTOP E., DEMİRKAN H. , NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G.

10th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Turkey, 08 June 2009, pp.82

2007

2007

Broomrape (Orobanchespp.) problem and some management methods in tomato fields in Turkey

NEMLİ Y., ULUDAĞ A., Erbaş F., DEMİRKAN H. , TÜRKSEVEN S. G. , Topuz M.

Second International Symposium on Tomato Diseases, Aydın, Turkey, 08 November 2007, pp.89

2007

2007

İzmir ve Van illeri ve Çevresinde Bulunan Aegilops Türleri Üzerinde Taksonomik İncelemeler

kaya i., NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G. , Özkan O.

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Turkey, 27 August 2007, pp.341

2006

2006

Orobanche Occurrance and Control In Potatoes In Turkey.

DEMİRKAN H. , ULUDAĞ A., NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G. , Kaçan K., Erbaş F.

Workshop Parasitic Plant Management in Sustainable Agriculture. Final Meeting of COST 849, Lisbon, Portugal, 23 November 2006, pp.45

2005

2005

Pamuk yetiştiriciliğinde yabancı otlarla mücadele tekniklerinin değerlendirilmesi.

kaya i., NEMLİ Y., DEMİRKAN H. , TÜRKSEVEN S. G.

Tayek 2005 yılı tarla bitkileri grubu, İzmir, Turkey, 06 September 2005, pp.161-169

2005

2005

Buğdayda sorun olan yabancı otlar ve mücadelesi üzerine üzerinde araştırmalar

DEMİRKAN H. , NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G.

Tayek 2005 yılı tarla bitkileri grubu, İzmir, Turkey, 06 September 2005, pp.170-183

Books & Book Chapters

2017

2017

Yabancı Otlar ve Mücadelesi

TÜRKSEVEN S. G.

in: Sanayi Domatesi Tarımı, Duman İ., Editor, Tarım Gündem, İzmir, pp.90-97, 2017

2015

2015

Diplachne fusca

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M.

in: Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu, Hüseyin ÖNEN, Editor, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.289-302, 2015

Supported Projects

2010 - 2011

2010 - 2011

Kimyon ve Anasonda Liniron ve Metobolitlerinin Araştırılması

Project Supported by Other Private Institutions

TÜRKSEVEN S. G.

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Turkish Journal of Weed Science

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2009 - Continues

2009 - Continues

European Weed Research Society (EWRS)

Member

2001 - Continues

2001 - Continues

Türkiye Herboloji Derneği

Member

Scientific Refereeing

June 2018

June 2018

Bitki Koruma Bülteni

National Scientific Refreed Journal

May 2018

May 2018

Turkish Journal of Weed Science

Other Indexed Journal

February 2018

February 2018

Bitki Koruma Bülteni

National Scientific Refreed Journal

January 2016

January 2016

Bitki Koruma Bülteni

National Scientific Refreed Journal

January 2016

January 2016

Bitki Koruma Bülteni

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

Turkish Journal of Weed Science

Other Indexed Journal

January 2015

January 2015

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

Turkish Journal of Weed Science

Other Indexed Journal

January 2015

January 2015

Bitki Koruma Bülteni

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Nisan 2019

Nisan 2019

Ege Tarım Festivali

Social Activities

Budak N. , Abay C. F. , Koşum N. , Yücel B. , Düzyaman E. , Tekin A. B. , et al.
İzmir, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2014

2014

Çanakkale Domates Çalıştayı

Invited Speaker

Çanakkale-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 13

h-index (WOS): 2