Arş.Gör.Dr.

SÜLEYMAN GÜRDAL TÜRKSEVEN


Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Fitopatoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Marmara bölgesi buğday alanlarında yabani yulaf (Avena fatua L.) ve kısır yabani yulaf (Avena sterilis L.)'ın herbisitlere dayanıklılığının araştırılması

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

2004

2004

Yüksek Lisans

Bezelye (Pisum sativum L.)'de çıkış sonrası kullanılan bazı herbisitlere amonyum sülfat ilavesinin tarla koşullarında etkililiğinin araştırılması

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Fitopatoloji, Herboloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Yönetimsel Görevler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Banded herbicide application in a conventional sunflower production system

Serim A. T. , Asav Ü., TÜRKSEVEN S. G. , Dursun E.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.42, ss.354-363, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Euro plus Med-Checklist Notulae, 6

von Raab-Straube E. , Raus T.

WILLDENOWIA, cilt.46, ss.423-442, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2005

2005

The role of endothelia receptor antagonism in collar-induced intimal thickening and vascular reactivity changes in rabbits

Reel B. , OZKAL S., ISLEKEL H., OZER E., OKTAY G., Sozer G., et al.

JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, cilt.57, ss.1599-1608, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Tarımda Dijital Dönüşüm İnsansız Hava Araçları Kullanımı

Türkseven S. G. , Kızmaz M. Z. , Tekin A. B. , Urkan E. , Serim A. T.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.12, ss.267-271, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

ANKARA İLİ ASPİR Carthamus tinctorius L EKİLİŞ ALANLARINDA BULUNAN YABANCI OTLARIN TESPİTİ

SERİM A. T. , ASAV Ü., TÜRKSEVEN S. G.

Turkish Journal of Weed Science, cilt.18, ss.19-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Alnlarında Oxalis pescaprae Mücadelesi

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., NEMLİ Y., SOLYALI E., VURANA K., GÖKSU A., et al.

Turkish Journal of Weed Science, cilt.18, ss.50-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türkiye de buğday üretim alanlarında bromus türlerinin istila postansiyeli

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., AHMET TANSEL S.

Turkish Journal of Weed Science, cilt.18, ss.54-55, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Çeltik Alanlarında İstilacı Bir Tür Diplachne fusca L P Beauv

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M.

Turkish Journal of Weed Science, cilt.18, ss.56-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

TÜRKİYE DE AVENA FATUA L NIN HERBİSİTLERE DAYANIKLILIĞI İLE İLGİLİ İLK KAYIT

TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y.

Turkish Journal of Weed Science, cilt.18, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Patateste Canavar Otuna Karşı Bazı Kimyasal Kontrol Metodlarının Araştırılması

DEMİRKAN H. , TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y., ULUDAĞ A., Kaçan K.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.201-208, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Buğdayda Herbisit ve Herbisitlere Dayanıklılık Problemi

TÜRKSEVEN S. G.

Tarım Türk, cilt.7, ss.114-117, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Tahıl Ekiliş Alanlarında Yabani Yulaf ve Mücadelesi

NEMLİ Y., ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G.

Başak Tarım Dergisi, KKTC, cilt.4, ss.64-66, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Reduced Tillage And Direct Seeding Aplications on Second Crop Maiza and Sunflower.

Yalçın H. , Çakır E. , Aykas E. , Önal İ., Gülsoylu E. , Okur İ. B. , et al.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.4, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Reduced Tillage and Direct Seeding Applications on Second Crop Maize and Sunflower

YALÇIN H. , ÇAKIR E. , AYKAS E. , ÖNAL İ., GÜLSOYLU E. , OKUR İ. B. , et al.

Tarım Makinaalrı Bilimi Dergisi, cilt.4, ss.157-164, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Ege Bölgesinde Buğday ve Arpa Üretiminde Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Sistemleri

Yalçın H. , Çakır E. , Aykas E. , Önal İ., Gülsoylu E. , Okur İ. B. , et al.

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, cilt.1, ss.270-279, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Ozon, Sülfürik Asit ve Potasyum Nitrat İşlemlerinin Bazı Ya ancı Otların Çimlenmesine Olan Etkisi

Türkseven S. G.

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.51-52

2018

2018

Herbicide resistance in wild oats worldwide and future in Europe

ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G. , ÜREMİŞ İ., ŞİŞEK D., ÖZEN F. S.

Workshop: Perspectives and Challenges of Weed Control and Weed Resistance to Herbicide in Europe (29 – 30 November 2018, Antalya, Turkey), 29 - 30 Kasım 2018, ss.27

2018

2018

İnsansiz hava araçlari ile pamukta yabancı ot florasının tespit edilme olanakları

Türkseven S. G. , Tekin A. B. , Kızmaz M. Z. , Urkan E. , Serim A. T.

Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 Kasım 2018, ss.135 Creative Commons License

2017

2017

Germination and growth characteristics of wild oats

TÜRKSEVEN S. G. , PAYLAN İ. C. , ULUDAĞ A., DEMİRCİ M., ÇAPKAN D.

The 5th international symposium weed invasive plants, 10 - 14 Ekim 2017

2017

2017

Response of three-lobe morning glory (Ipomoea triloba L.) to some soil residual herbicides

SERİM A. T. , ASAV Ü., TÜRKSEVEN S. G.

The 5th international symposium weed and invasive plants, 10 - 14 Ekim 2017

2017

2017

Mapping wild oats in wheat fields in Turkey

TÜRKSEVEN S. G. , ULUDAĞ A., PAYLAN İ. C. , DEMİRCİ M., ÇAPKAN D.

The 5th international symposium weed invasive plants, 10 - 14 Ekim 2017

2107

2107

Some important invasive alien species in agricultural fiels of the Agean Region

ÖZEN F. S. , ŞİŞEK D., TÜRKSEVEN S. G.

The 5th international symposium weed and invasive plants, 10 Ekim 2107 - 14 Ekim 2017

2017

2017

The wild oat problem in Turkey

ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G. , PAYLAN İ. C. , DEMİRCİ M., ÇAPKAN D.

The 26th Asian Pasicific Weed Science Society Conference, 19 - 22 Eylül 2017

2017

2017

Rimsulfuronun ani yağışalrın etkisiyle süzünmesi ve degradasyonu

SERİM A. T. , ASAV Ü., TÜRKSEVEN S. G.

XIII. Congress of Ecology and Enviroment with international participation, 12 - 15 Eylül 2017

2016

2016

Banded herbicide application in cotton

SERİM A. T. , TÜRKSEVEN S. G. , ASAV Ü., KOÇTÜRK B., DEMİRCİ M.

7th International Weed Science Congress, 19 - 25 Haziran 2016

2015

2015

Türkiye de pestisit kullanımı kalıntı ve dayanıklılık sorunları çözüm önerileri

DELEN N., TİRYAKİ O., TÜRKSEVEN S. G. , TEMUR C.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, cilt.2, ss.758-778

2014

2014

Management of Oxalis pes-caprae L. in North CyprusCerealsFields

TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y., ULUDAĞ A., GÖKSU A., ERK A., KOCADAL E., et al.

8 th International Conference on Biological Invasions from Understanding to Action, Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2014, ss.172

2014

2014

Canavarotu Sorunu ve Mücadelesi

TÜRKSEVEN S. G.

Çanakkale Domates Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, 13 Ocak 2014, ss.98

2013

2013

InvasivePotantial of Bromus Species in Wheat Fields in Turkey

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., Serim A. T.

4th ESENIAS Workshop, Çanakkale, Türkiye, 16 Aralık 2013, ss.88

2013

2013

First Report on HerbicidesResistance of Wild Oat (Avenafatua L.) in Turkey

TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y.

Joint Workshop of EWRS WorkingGroups: NovelandSustainableWeedManegemant in Aridand Semi-AridAgroEcosystemsandWeedMapping, Crete, Yunanistan, 29 Eylül 2013, ss.71

2013

2013

Effects of an Organic Silicon Surfactant on The Efficacy of Herbicidal Activity on Wild Oat Contr

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., NEMLİ Y.

16th European Weed Science Society (EWRS) Syposium, Samsun, Türkiye, 24 Haziran 2013, ss.212

2013

2013

Significant Outputs from National Orobanche Project/Turkey

Aksoy E., ULUDAĞ A., KAYA ALTOP E., DEMİRKAN H. , Kaçan K., DOĞAN M. N. , et al.

16th European Weed Science Society (EWRS) Syposium, Samsun, Türkiye, 24 Haziran 2013, ss.313

2012

2012

A new herbicide resistance case in Northern Cyprus: Sinapis alba

NEMLİ Y., VURANA K., GÖKSU A., TÜRKSEVEN S. G. , MOLAEİ P., ERK A., et al.

The 6th International Weed Science Congress, Hangzhou, Çin, 17 Haziran 2012, ss.80

2011

2011

Parasiticplants in Cyprus flora

NEMLİ Y., GÖKSU A., ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G. , VURANA K., BARAKE D., et al.

11th World Congress on ParasiticPlants, Martina Franca, İtalya, 07 Haziran 2011, ss.54

2010

2010

ome invasive weeds in cereal areas of northern cyprus: Oxalis pescapre and Gladiolus italicus

GÖKSU A., NEMLİ Y., VURANA K., GÖKHAN B., TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., et al.

2nd international workshop on invasive plants in the mediterranean type regions of the world, Trabzon, Türkiye, 02 Ağustos 2010, ss.90

2010

2010

Some İnvasive Weeds in Turkey: Diplachnea fusca, Chondrilla juncea, Bromus spp.

DEMİRCİ M., kaya i., Aykul H., TÜRKSEVEN S. G. , NEMLİ Y.

2nd international workshop on invasive plants in the mediterranean type regions of the world, Trabzon, Türkiye, 02 Ağustos 2010, ss.78

2009

2009

An expendingproblem: Bromus spp.

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M., ULUDAĞ A., SERİM A. T.

2nd international conferance novel and sustainable weed management in arid and semiarid agro ecosystems, 7 - 10 Eylül 2009

2009

2009

Research on broomrape control in potato in Bozdağ(Ödemiş)

DEMİRKAN H. , NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G. , ULUDAĞ A., Kaçan K.

10th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Türkiye, 08 Haziran 2009, ss.101

2009

2009

Research on broomrape control in tomato fields in western Turkey

NEMLİ Y., ULUDAĞ A., TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRKAN H. , Kaçan K.

10th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Türkiye, 08 Haziran 2009, ss.90

2009

2009

National broomrape Project in Turkey.

Aksoy E., ULUDAĞ A., KAYA ALTOP E., DEMİRKAN H. , NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G.

10th World Congress on Parasitic Plants, Aydın, Türkiye, 08 Haziran 2009, ss.82

2007

2007

Broomrape (Orobanchespp.) problem and some management methods in tomato fields in Turkey

NEMLİ Y., ULUDAĞ A., Erbaş F., DEMİRKAN H. , TÜRKSEVEN S. G. , Topuz M.

Second International Symposium on Tomato Diseases, Aydın, Türkiye, 08 Kasım 2007, ss.89

2007

2007

İzmir ve Van illeri ve Çevresinde Bulunan Aegilops Türleri Üzerinde Taksonomik İncelemeler

kaya i., NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G. , Özkan O.

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Türkiye, 27 Ağustos 2007, ss.341

2006

2006

Orobanche Occurrance and Control In Potatoes In Turkey.

DEMİRKAN H. , ULUDAĞ A., NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G. , Kaçan K., Erbaş F.

Workshop Parasitic Plant Management in Sustainable Agriculture. Final Meeting of COST 849, Lisbon, Portekiz, 23 Kasım 2006, ss.45

2005

2005

Pamuk yetiştiriciliğinde yabancı otlarla mücadele tekniklerinin değerlendirilmesi.

kaya i., NEMLİ Y., DEMİRKAN H. , TÜRKSEVEN S. G.

Tayek 2005 yılı tarla bitkileri grubu, İzmir, Türkiye, 06 Eylül 2005, ss.161-169

2005

2005

Buğdayda sorun olan yabancı otlar ve mücadelesi üzerine üzerinde araştırmalar

DEMİRKAN H. , NEMLİ Y., TÜRKSEVEN S. G.

Tayek 2005 yılı tarla bitkileri grubu, İzmir, Türkiye, 06 Eylül 2005, ss.170-183

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Yabancı Otlar ve Mücadelesi

TÜRKSEVEN S. G.

Sanayi Domatesi Tarımı, Duman İ., Editör, Tarım Gündem, İzmir, ss.90-97, 2017

2015

2015

Diplachne fusca

TÜRKSEVEN S. G. , DEMİRCİ M.

Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu, Hüseyin ÖNEN, Editör, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.289-302, 2015

Desteklenen Projeler

2010 - 2011

2010 - 2011

Kimyon ve Anasonda Liniron ve Metobolitlerinin Araştırılması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

TÜRKSEVEN S. G.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Turkish Journal of Weed Science

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Üye

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

Bitki Koruma Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Turkish Journal of Weed Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Bitki Koruma Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Bitki Koruma Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Bitki Koruma Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Turkish Journal of Weed Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Turkish Journal of Weed Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Bitki Koruma Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Nisan 2019

Nisan 2019

Ege Tarım Festivali

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Budak N. , Abay C. F. , Koşum N. , Yücel B. , Düzyaman E. , Tekin A. B. , et al.
İzmir, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

Çanakkale Domates Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Çanakkale-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 13

h-indeksi (WOS): 2