Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2013 - 2018Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2007 - 2013Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Rekombinant anti-HER2 antikoru üretimi için ekspresyon vektörü geliştirilmesi ve konak hücrede ekspresyonunun gösterilmesi, GÜLÇE İZ S. , A.GÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Yüksek katyonik özellikli nanoteknolojik adjuvan sistemlerinin geliştirilmesi ve etkinliğinin Her2 meme kanseri DNA aşısı modelinde gösterilmesi, GÜLÇE İZ S. , P.SAĞLAM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Meme, akcigˆer ve prostat kanserinin ortak miRNA'larının meta analiz ile belirlenmesi ve biyobelirtec¸ olarak kullanım potansiyellerinin aras¸tırılması, KORKMAZ K. S. , GÜLÇE İZ S. , G.ÖRS(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Monoklonal antikor üreten rekombinant çin hamster yumurtalık (rCHO) hücreleri için serumsuz ortam (SFM) tasarımı, GÜLÇE İZ S. , I.KIMIZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Monoklonal antikor (MAb) saflaştırma prosesinin optimizasyonu, GÜLÇE İZ S. , Ö.ÖZASLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016