Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Therapeutic microRNAs in human cancer

CYTOTECHNOLOGY, cilt.71, ss.411-425, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Monoclonal antibodies in cancer immunotherapy

MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, cilt.45, ss.2935-2940, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bioinspired Materials and Biocompatibility

BIOMEDICAL ENGINEERING: CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS, AND APPLICATIONS, ss.1071-1100, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Extracts from Black Carrot Tissue Culture as Potent Anticancer Agents

PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION, cilt.68, ss.293-298, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Using Bcl-xL anti-apoptotic protein for altering target cell apoptosis

ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.15, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biodesign and Enterpreneurship

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.18, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Biocompatibility of gşassionomer cements with and without chlorhexidine

European Journal of Dentistry, cilt.7, ss.589-593, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

IN VİTRO CYTOTOXİCİTİES OF MOUTHWASHES INCLUDİNG CHLORHEXİDİNE

TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, cilt.18, ss.277-281, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lung-on-a-chip platform recapitulating lung cancer pathology

29th European Conference on Biomaterials, Maastricht, Hollanda, 09 Eylül 2018, ss.18

Development of DNA Vaccine-Based Immunotherapy Model Against Her2+ Breast Cancer

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi & ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2018, ss.55

Rekombinant Anti Her2 Antikoru Üretimi İçin Ekspresyon Vektörü Geliştirilmesi

19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.8

Kanser Metastazında Mir-145-3p’nin Biyobelirteç Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Monoklonal Antikor Üreten Rekombinant Çin Hamster Yumurtalık Hücreleri İçin Serumsuz Ortam Tasarımı

19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.11

DETERMINATION OF COMMON miRNA BIOMARKERS BY META-ANALYSIS IN BREAST, PROSTATE LUNG CANCER DATA SETS

In vitro Diagnostic Biomarkers Symposium, İzmir, Türkiye, 10 Mayıs 2017 - 12 Ocak 2018, cilt.42, ss.46

İzmir ilinde yaşayan sahipli leishmaniasis şüpheli köpeklerde Nested-PZR ile Leishmania spp. araştırılması

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.542-543

Cytoprotective effect of a functional anti-pollutant blend of plant extracts through reducing BaP induced intracellular oxidative stress

13th International Conference On Reactive Oxygen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, Aydın, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2017, ss.49

Discovery of Toxoplasma gondii vaccine candidate antigens

International Society for Vaccines Annual Congress, ISV 2017, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 02 Ekim 2016

Investigating the cytotoxicity of ginsenoside Rb1 and Rg1 on normal and cancerous epithelial cell lines

International ITU Molecular Biology and Genetics Student Congress 16, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016, ss.52-53

Three dimensional vascularized self assembled tumor spheroids

41st FEBS Congress on Molecular Systems Biology for a Better Life, Aydın, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.1

İzmir ili sokak kedilerinde Leishmania spp. seroprevalansı

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

Sağlık Bilimlerinde İnovasyon

Ege Üniversitesi, EgeKök Öğrenci Topluluğu Kök Hücre Sempozyumu, Türkiye, 02 Mayıs 2015

Nanopartikül Temelli DNA Aşısı Taşınım Sistemleri

Uluslararası Katılımlı Aşı Bilimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

DNA Aşıları ile Uyarılan Özgün İmmun Yanıtın Belirlenmesi

Aşı Bilimi Kongresi ve Çalıştayı, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

High Throughput Protein Microarrays for Determining Humoral Immune Responses

2nd Novel Fluidic Technologies and Applications Workshop, Türkiye, 9 - 10 Nisan 2015

İzmir İli Sokak Kedilerinde Toxoplasmosis Seroprevalansı

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 Eylül 2013, ss.264

Aşı Geliştirmede Rekombinant Proteinler ve Post Translasyonel Modifikasyonun Önemi

II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İzmir, Türkiye, 11 Haziran 2013, ss.20

Demonstration of Leishmania spp. by nested PCR in stray cats of İzmir located in western Turkey

24th ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Barcelona, İspanya, 10 - 14 Mayıs 2014

Frequency and genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from Stray Cats of Izmir Turkey

23rd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Berlin, Almanya, 27 - 30 Nisan 2013

Frequency and genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from stray cats in Izmir

23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Berlin, Almanya, 27 Nisan 2013, ss.567

A novel multivalent recombinant protein vaccine confers protection against toxoplasmosis

23rd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Berlin, Almanya, 27 - 30 Nisan 2013

Chloroplast transformation of Dunaliella salina by peg glass beads method

1st International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 23 - 24 Kasım 2012

Toxoplasma gondii Ankara ve Ege suşlarından elde edilen eriyik protein aşılarının BALB/c farelerde uyardığı immun yanıt

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

A novel DNA vaccine against toxoplasmosis induces sporozoite specific protective immune response through nonapoptotic cells

A novel DNA vaccine against toxoplasmosis induces sporozoite specific protective immune response through nonapoptotic cells, Vienna, Avusturya, 10 - 13 Nisan 2010

Dual Promotor Vektör Sistemi ile Toxoplasmosise Karşı DNA Aşı Modeli Geliştirilmesi

Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mart 2010

DNA Vaccine Co Expressing FMDV Epitopes and Anti-Apoptotic Proteins Against FMD

3rd Annual Meeting of Epizone, Crossing Borders, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009

The Effect of Ag and Ag plus N Ion Implantation on Cell Attachment Properties

20th International Conference on Application of Accelerators in Research and Industry, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 15 Ağustos 2008, cilt.1099, ss.528-529

Genetic diversity of Orabanche sp by using DNA markers

Genetic diversity of Orabanche sp. by using DNA markers, Türkiye, 4 - 15 Kasım 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Farmakopesi 2017

Aşılar, , Editör, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Artı 6 Matbaa Ltd. Sti., 2018

Temel Hücre Kültürü ve Hücre Ölümü Analiz Yöntemleri Uygulamalı Kursu-IV

In vitro Sitotoksisite ve Fonksiyonel Analizler, Prof. Dr. A.Semra Koçtürk, Prof. Dr. Kemal S. Korkmaz, Editör, Celal Bayar Üniversitesi Basımevi, Manisa, ss.33-39, 2018

Emerging Research on Bioinspired Materials Engineering

Bioinspired Materials and Biocompatibility, Mohamed Bououdina, Editör, IGI Global, Hersey, PA, ss.296-324, 2016

Frontiers in Clinical Drug Research Anti Infectives

Plant Derived Edible Vaccines and Therapeutics,, , Editör, Bentham Science Publishers, ss.200-237, 2014