Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assessment of Chemical Properties in Çakalburnu Lagoon (İzmir Bay)

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2017, ss.117

- Investigation of Microbial Abundance in the Çakalburnu Lagoon (İmir Bay)

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2017, ss.17