Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Food Preference in the Cabbage Bug Eurydema ornatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.42, ss.407-412, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bakırçay Havzası Seralarında Bitki Koruma Uygulamaları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örtüaltı Sebzeciliğinde Görülen Önemli

Tarım Türk Dergisi Seracılık Özel Sayısı, cilt.12, ss.18-22, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Bergama Kozak Yaylası Çam Fıstığı İşleme Tesislerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Domates Meyvesinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın Beslenme Davranışı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.50, ss.171-180, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigations on damage rates caused by Eurydema ornatum Heteroptera Pentatomidae on some crucifers

Journal of Biology and Life Sciences, cilt.2, ss.1-4, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zakkum (Nerium oleander Blanco) (Apocynaceae) Yaprak ve Çiçeklerinden Elde Edilen Su Ekstraktlarının Pamuk Afidi Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae)'ye Karşı Sera ve Laboratuvar Koşullarında Etkisi

IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı I, cilt.1, ss.251-256, 2007 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Bergama ve Dikili İlçeleri (İzmir) Sera Potansiyeli ve Seracılık Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.203-214, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of feding on the size and weight of pupae of Pieris brassicae (L.) (Lepidoptera: Pieridae)

Cruciferae Newsletter, ss.119-120, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böceklerde Kannibalizm Üzerinde Bir İnceleme.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.247-252, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımda değişik amaç1ar1a kullanılan defoliantların böceklere olan etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.169-176, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yok Olan ve Yok Olma Tehlikesi Altında Bulunan Hayvan Türleri Üzerinde Bir İnceleme

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.217-224, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyospeleoloji ve Kavernikol Hayvanlar

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.1-7, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Geocorinae (Het.: Lygaeidae) altfamilyası üzerinde sistematik ve faunistik araştırmalar

Türkiye Entomoloji Dergisi, cilt.14, ss.37-52, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eurydema ornatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)’un besin tercihi üzerine araştırmalar

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27-29 Ağustos 2007, Isparta), Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2007, ss.45

VIII th European Congress of Entomology

The studies on the determination of species of belong to the order Thysanoptera in processing tomato production areas in Izmir (Bergama, Kınık) province of Turkey, İzmir, Türkiye, 17 Eylül 2006, ss.125

Kitap & Kitap Bölümleri

Örtüaltı Sebze Zararlıları

Meta Basım Ve Matbaacılık, İzmir, 2002

Diğer Yayınlar