Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2017EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  Farklı Üretim Teknikleriyle Hazırlanmış Metal Altyapılar İle Üzerlerine Pişirilmiş Porselenlerin Bağ Dayanımlarının Değerlendirilmesi

 • Haziran 2015EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  Minimal invaziv yöntemlerle hazırlanan porselen laminaların dişe uyumlarının incelenmesi ve klinik takibi

 • Haziran 2014EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  CAD/CAM, lazer sinterizasyon ve konvansiyonel döküm yöntemleriyle üretilen metal alt yapılı seramik kronların marjinal ve internal uyumlarının in vivo ve in vitro olarak karşılaştırılması

 • Haziran 2011EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  FARKLI SERTLEŞME MEKANİZMASINA SAHİP YAPIŞTIRMA SİMANLARININ PORSELEN LAMİNA VENERLERİN KLİNİK PERFORMANSINA ETKİSİ

 • Haziran 2011EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  CAD/CAM ve preslenebilir tüm seramik sistemleri ile yapılan kronların marjinal ve internal uyumlarının in vivo ve in vitro karşılaştırmalı olarak araştırılması

 • Haziran 2010EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  DEĞİŞİK İMPLANT SİSTEMLERİ ÜZERİNE UYGULANAN FARKLI SABİT PROTETİK RESTORASYONLARIN İN-VİVO VE İN-VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Haziran 2009EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  İmplant destekli seramik abutmentli tüm seramik kronların in-vitro ve in-vivo olarak değerlendirilmesi

 • Haziran 2006EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM KLİNİK İNCELENMESİ

 • Haziran 2004EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  METAL DESTEKLİ PORSELEN KURONLARDA GLAZÜRÜN RENK ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Haziran 2004EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  Preslenebilir tüm seramik kronların marjinal uyum ve mikrosızıntısının in vitro ve in vivo olarak araştırılması

 • Haziran 2003EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  CAM SERAMİK MATERYALLERDEN ELEMENT SALINIMININ İN VİTRO VE İN VİVO OLARAK ARAŞTIRILMASI

 • Haziran 2002EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  Farklı restoratif materyallere karşı minede veya restoratif materyallerde oluşan aşınmanın değerlendirilmesi

 • Haziran 1998EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  ÇİFT KURON YAPIMINDA FREZE TEKNİĞİNE BAĞLI TUTUCULUĞUN ARAŞTIRILMASI

 • Haziran 1995EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  SAF TİTANYUM VE ÜÇ DEĞİŞİK BAZ METAL ALAŞIMININ SERAMİKLE BAĞLANTILI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK ARAŞTIRILMASI

 • Haziran 1992EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TEZ SAVUNMA JURİSİ

  Tüm seramik kuronların kırılma dirençlerinin seramometal restorasyonların kırılma dirençleri ile karşılaştırmalı olarak araştırılması