Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of noble metal alloy post and core material on the fracture resistance of endodontically treated teeth

The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, cilt.18, ss.2-7, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Porcelain Bond Strengths of Co-Cr Substructures Produced by Different Methods

23rd International Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, 9 - 12 Kasım 2017

Restoration with Implant Supported Fixed Partial Dentures: A Case Series

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 Kasım 2017

effects of sandblasting and silicoating on bond strength between titanium and porcelain

47th meeting of the continental european division of the international association for dental researcsh, 15 - 17 Ekim 2015

Evaluation of the fit of CNC milling laser sintering casting metal ceramic crowns

38th Annual conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, 25 - 27 Eylül 2014

Minimal invasive approach in restorative dentistry

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 Ağustos 2013, ss.28-31

“ İmplant destekli sabit protezlerde bireysel abutmentların kullanımı: Olgu sunumu

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 18. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 30 Kasım 2012, ss.3-5

Fracture resistance of endodontically treated teeth. Part 2: Effect of noble metal alloy post and core material

Turkish Prosthodontic and Implantology Association 16th International Scientific Congress, İzmir, Türkiye, 28 Ekim 2007, ss.3-5

Clinical application of all-ceramic restorations: Case reports

Turkish Prosthodontic and Implantology Association 16th International Scientific Congress, İzmir, Türkiye, 28 Ekim 2007, ss.3-5

The treatment of two patients’ anterior aesthetics with all-ceramic restorations

5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Türkiye, 28 Nisan 2006, ss.3-5

A patient’s treatment with implant-supported fixed partial dentures

5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Türkiye, 28 Nisan 2006, ss.3-5

Effect of antibacterial adhesive on bond strength of all-ceramics

83rd General Session & Exhibition of the IADR, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mart 2005, ss.9-12

Fibre-reinforced composite post application: Case reports

28th Annual Conference of EPA – 14th Scientific Congress of TPID, Aydın, Türkiye, 16 Eylül 2004, ss.16-18

Fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors restored with different prefabricated post systems

28th Annual Conference of EPA – 14th Scientific Congress of TPID, Aydın, Türkiye, 16 Eylül 2004, ss.16-18

Shear-Bond Strengths Of Different Porcelain Repair Materials After Various Surface Treatments.

11th International Biomedical Science and Technology Days, Ankara, Türkiye, 06 Eylül 2004

Effect of disinfectants on bond strength of all-ceramics to dentin

CED/NOF/ID IADR Congress, İstanbul, Türkiye, 25 Ağustos 2004, ss.25-28

The interaction of artificial saliva with heat-pressed all-ceramic materials.

1st Annual Meeting of the International-Association-for-Dental-Research, Cardiff, İngiltere, 18 Eylül 2002, cilt.82, ss.487

Fiber Teknolojisi İle Tek Diş Eksikliğinin Restorasyonu.

13. Türk Prostodonti Ve İmplantoloji Bilimsel Kongresi TPİD,, Antalya, Türkiye, 16 Ekim 2003

In invitro and In invivo Evaluation of Different Gingival Retraction Cords

26th Annual Conference of European Prosthodontics Association EPA, Cavcat, Hırvatistan, 26 Eylül 2002

Intraoral Repair of Metal Ceramic Restorations Following Preparation of the Endodontic Access Cavity (Case Reports

26th Annual Conference of European Prosthodontics Association EPA, Cavcat, Hırvatistan, 26 Eylül 2002

Clinical applications of all-ceramic crowns and bridges

7th Congress of the Balkan Stomatological Society BASS, Aydın, Türkiye, 28 Mart 2002, ss.28-30

Use of Porcelain Veneers For Correction of Anterior Diastemas.

7th Congress of the Balkan Stomatological Society BASS, Aydın, Türkiye, 28 Mart 2002

Determination of Vertical Dimension Of Occlusion; Comparison of Two Methods

6th Congress of the Balkan Stomatological Society BASS, Bükreş, Romanya, 03 Mayıs 2001

Oligodontik Bir Vakada Protetik Rehabilitasyon (Vaka Bildirimi).

10. Türk Prostodonti Ve İmplantoloji Bilimsel Kongresi TPİD,, Nevşehir, Türkiye, 23 Eylül 1998

Laminate veneer’ların yapımı ve klinik uygulaması

İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği, İzmir, Türkiye, ss.3

Non-metal post ve core sistemleri

İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği, İzmir, Türkiye, ss.3

Tüm seramik kronlar: kesim ve yapım teknikleri

İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği, İzmir, Türkiye, ss.3

Bilirkişi Raporları