Ögrenim Bilgisi


Doktora
2005 - 2009
Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik (Yl), Türkiye

Yüksek Lisans
2002 - 2005
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü, Türkiye

Lisans
1997 - 2001
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Modern HPLC/TLC Semineri, İnfo Kimya, 2011
Sağlık ve Tıp, Kromatografide Son Gelişmeler, Ege üniversitesi EBİLTEM, 2006
Mesleki Eğitim, İlk Yardım Temel Eğitim, Türkiye Kızılay Derneği, 2003
Sağlık ve Tıp, İlaç Klinik Araştırmalarında izmel (Moniterizasyon), Ege Üniversitesi ARGEFAR, 2002
Sağlık ve Tıp, Fitoterapi, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2000

Yaptığı Tezler

Doktora, Batı Anadolu’da yayılış gösteren endemik Centaurea ensiformis P.H. Davis ve Centaurea calolepis Boiss. taksonları üzerinde araştırmalar, Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik, 2009
Yüksek Lisans, Batı Anadolu’da yayılış gösteren doğal Artemisia L. taksonlarının uçucu yağları ve biyoaktivite potansiyelleri, Ege Üniversitesi, Ecczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik, 2004

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2015 - Devam Ediyor
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2012 - 2015
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Araştırma Görevlisi
2002 - 2012
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. BAYKAN ÖZTÜRK Ş., Önal F. N. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyede Yayılış Gösteren Cistus L Türlerinin Kolinesteraz ve Tirozinaz Enzim İnhibitör Potansiyelinin Araştırılması, 2019 - Devam Ediyor
 2. Baykan Öztürk Ş., Demiröz T., Koyu H., Aydın Köse F., TÜBİTAK Projesi, Ege Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Marrubium L. Taksonlarının Kimyasal İçeriklerinin ve Sitotoksisitelerinin Araştırılması, 2020 - 2021
 3. Baykan Ş., Aydın Köse F., Koyu H., TÜBİTAK Projesi, Prangos uechtritzii Boiss&Hausskn ve Prangos heyniae H.Duman & M.F.Watson Taksonlarından Elde Edilen Ekstrelerinve Kimyasal Bileşiklerin Sitotoksikve Enzim İnhibisyonu Etkilerinin Araştırılması, 2019 - 2020
 4. Baykan Ş., Şenol S. G. , Fedakar P., Öztürk İ., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, İzmir İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi, 2019 - 2020
 5. Baykan Ş., Yetik Anacak G., Sevin G., Demir S., TÜBİTAK Projesi, Prangos Lindl. Türlerinin Sekonder Bileşiklerinin İzolasyonu ve Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2017 - 2020
 6. ÖZTÜRK B., BAYKAN Ş., EGE M. A. , SADIKOĞLU N., BELLİKCİ KOYU E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TÜRKİYE’NİN ETNOBOTANİK VERİTABANI, 2013 - 2020
 7. Baykan Ş., Öztürk B., İşcan K., Evcimen O., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kayseri İlinde Biyolojik Çeşitlilliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi, 2018 - 2019
 8. BAYKAN ÖZTÜRK Ş., AYDIN KÖSE F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ENDEMİK MARRUBİUM ROTUNDİFOLİUM BOİSS. BİTKİSİNİN TOTAL EKSTRESİNİN KİMYASAL İÇERİĞİNİN VE BİYOAKTİVİTE POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI, 2017 - 2018
 9. Baykan Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Endemik Marrubıum rotundiolium Boıss. Bitkisinin Kimyasal İçeriğinin Ve Biyoaktivite Potansiyelinin Araştırılması, 2017 - 2018
 10. Baykan Ş., Öztürk B., Şenol S. G. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nemrut Dağı ve Çevresinde Kullanılan Tıbbi Bitkiler Üzerinde Etnofarmasötik Botanik Yönden Araştırmalar, 2012 - 2018
 11. Baykan Ş., Nalbantsoy A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Endemik Centaurea calolepis bitkisinin ve sinisin bileşiğinin Macrovipera lebetina ve Montivipera xanthina yılan zehirleri ile oluşan ödeme karşı in-vivo antienflamatuvar etkinliğinin araştırılması, 2015 - 2017
 12. Baykan Ş., Nalbantsoy A., Göçmen B., TÜBİTAK Projesi, Endemik Centurae calolepis Bitkisinin ve Sinisin Bileşiğinin Macrovipera lebetina ve Montivipera xanthina Yılan Zehirleri ile Oluşan Ödeme Karşı In-vivo Antienflamatuvar Etkisinin Araştırılması, 2015 - 2017
 13. Baykan Ş., Öztürk B., Debeleç Bütüner B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyede doğal yayılış gösteren Ferula L. taksonlarının PC-3 üzerinde sitotoksik etkinliklerinin araştırılması, 2013 - 2017
 14. Baykan Ş., Demiröz T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Endemik Centaurea goeksunense Hub Mor bitkisinin kimyasal içeriğinin ve biyoaktivite potansiyelinin araştırılması, 2014 - 2016
 15. Baykan Ş., Aydoğan F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Endemik Ferula Tenuissima Hub Mor Peşmen Kökleri Üzerinde Fitokimyasal Çalışmalar, 2013 - 2016
 16. Baykan Ş., Ballar Kırmızıbayrak P., Karaalp C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Artemisia scoparia WaldstKit metanolik ekstresinden, U2OS (insan osteosarkoma hücre hattı) üzerinde sitotoksik etkili bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayini, 2011 - 2016
 17. Baykan Ş., Karaalp C., Demir S., Ballar Kırmızıbayrak P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Batı Anadolu’da doğal yayılış gösteren bazı Centaurea L. taksonlarının sitotoksik ve proteozom inhibisyonu aktivitelerinin araştırılması, 2010 - 2012
 18. Baykan Ş., Karaalp C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Batı Anadolu'da yayılış gösteren endemik Centaurea calolepis Boiss. ve Centaurea ensiformis L. bitkileri üzerinde araştırmalar , 2007 - 2010
 19. Baykan Ş., Karaalp C., TÜBİTAK Projesi, Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Bazı Centaurea L. Türlerinin Biyoaktif Sekonder Bileşiklerinin Araştırılması, 2006 - 2009
 20. Baykan Ş., Zeybek A. U. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Batı Anadolu’da yayılış gösteren Artemisia L. türlerinin uçucu yağ bileşimleri, antioksidan aktiviteleri ve ekonomik potansiyelleri, 2004 - 2007
 21. Baykan Ş., Zeybek A. U. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Artemisia L. Taksonlarının Uçucu Yağları ve Biyoaktivite Potansiyelleri, 2003 - 2006
 22. Baykan Ş., Karabay Yavaşoğlu N. Ü. , Öztürk B., Apaydın Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Satureja thymbra L. uçucu yağının antiinflamatuvar, analjezik etkileri ve akut toksisiteleri , 2002 - 2005

Ödüller

 1. Baykan Ş., Poster Bildiri Ödülü, 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (Bihat) Kayseri,2014 , Haziran 2014
 2. Baykan Ş., Travel Grant, 7Th Joint Meeting Of Aferp, Asp, Ga, Pse & Sıf (Natural Products With Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic And Agrochemical - In Interest (Ga), Ağustos 2008
 3. Baykan Ş., Young Research Workshop, Best Audiance , 55Th İnternational Congress And Annual Meeting Of The Society For Medicinal Plant Research (Ga), Haziran 2007
 4. Baykan Ş., Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi “mezuniyet üçüncülük ödülü”, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Haziran 2001

Burslar

TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Araştırma Bursu , TÜBİTAK, 2007 - 2007

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Ege Üniversitesi, Şubat, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Ege Üniversitesi, Eylül, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Ege Üniversitesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Anadolu Üniversitesi, Haziran, 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Essential oils of Marrubium L. taxa from aegian province of Turkey
  Demiroz Akbulut T., Demirci B., Baykan Ş.
  JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. The Potential Aphrodisiac Effect of Ferula drudeana Korovin Extracts and Isolated Sesquiterpene Coumarins in Male Rats
  Alqarni M. H. , Soliman G. A. , Salkini M. A. A. , Alam P., Yusufoglu H. S. , Baykan Öztürk Ş., Öztürk B., Abdel-Kader M. S.
  Pharmacognosy Magazine, cilt.16, ss.404-409, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 3. Evaluation of the potential aphrodisiac activity of sesquiterpenoids from roots of Ferula huber-morathii Peşmen in male rats.
  Aydogan F., Baykan S., Soliman G., Yusufoglu H., Bedir E.
  Journal of ethnopharmacology, cilt.257, no.112868, ss.112868, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Phytochemical composition and antioxidant, cytotoxic and anti-inflammatory properties of Psephellus goeksunensis (Ayta ? c & H. Duman) Greuter & Raab-Straube
  Demiroz T., NALBANTSOY A., Kose F. A. , Baykan S.
  SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.130, ss.1-7, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Anti-inflammatory properties of Centaurea calolepis Boiss. and cnicin against Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubsky, 1832) and Montivipera xanthina (Gray, 1849) venoms in rat.
  DEMIROZ T., Albayrak G., Nalbantsoy A., Gocmen B., Baykan S.
  Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, cilt.152, ss.37-42, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 6. Direct plant regeneration from different explants through micropropagation and determination of secondary metabolites in the critically endangered endemic Rhaponticoides mykalea
  HAYTA S., BAYRAKTAR M., Erel Ş., GÜREL A.
  PLANT BIOSYSTEMS, cilt.151, ss.20-28, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. A COMPARATIVE STUDY ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND PHENOLIC CONTENTS OF DIFFERENT EXTRACTS OF A CHILLEA NOBILIS SUBSP SIPYLEA AND ALCEA APTEROCARPA (FENZL) BOISS, ENDEMIC PLANTS IN TURKEY
  Anlas C., Ustuner O., Alkan F. U. , Bakirel T., AYDOĞAN M. N. , Erel Ş.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.1423-1430, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Antioxidant and Antihyperglycemic Effects of Ferula drudeana in Experimental Diabetic Rats
  YUSUFOGLU H. S. , SOLİMAN G. A. , ABDELRAHMAN R. F. , ABDELKADER M. S. , GANAİE M. A. , BEDİR E., BAYKAN EREL Ş., ÖZTÜRK B.
  International Journal of Pharmacology, cilt.11, ss.738-748, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 9. Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effects of Ferula duranii in Experimental Type 2 Diabetic Rats
  Yusufoglu H. S. , SOLİMAN G. A. , Abdel-Rahman R. F. , Abdel-Kader M. S. , Ganaie M. A. , Bedir E., BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.11, ss.532-541, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. The essential oil composition of aerial parts of Anthemis tricolor Boiss from Cyprus
  KARAALP C., BAYKAN EREL Ş., NALBANTSOY A., GÜCEL S., DEMİRCİ B., BAŞER K. H. C.
  Natural Product Research, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 11. Bioactivity screening of five Centaurea species and in vivo anti inflammatory activity of C athoa
  BAYKAN EREL Ş., DEMİR S., NALBANTSOY A., Khan S., KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü. , KARAALP C.
  Pharmaceutical Biology, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 12. Antimicrobial and antioxidant activities with acute toxicity cytotoxicity and mutagenity of Cystoseira compressa Esper Gerloff Nizamuddin from the coast of Urla Izmir Turkey
  GÜNER A., Köksal Ç., BAYKAN EREL Ş., KAYALAR H., NALBANTSOY A., SUKATAR A., KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü.
  Cytotechnology, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 13. Composition of the essential oils of Centaurea aphrodisea, C. polyclada, C. athoa, C. hyalolepis and C. iberica
  Erel S. B. , Demirci B., DEMİR S., KARAALP C., Baser K. H. C.
  JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, cilt.25, ss.79-84, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. Secondary Metabolites of Centaurea cadmea Boiss.
  Astari K. A. , Erel Ş., BEDİR E., KARAALP C.
  RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, cilt.7, ss.242-244, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 15. Viper venom induced inflammation with Montivipera xanthina Gray 1849 and the anti snake venom activities of Artemisia absinthium L in rat
  NALBANTSOY A., BAYKAN Ş., Köksal Ç., MERT Y., KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü.
  Toxicon, cilt.65, ss.34-40, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 16. Antimicrobial and antioxidant properties of Artemisia L. species from western Anatolia
  Erel Ş., Reznıcek G., Senol S. G. , Yavasoglu N. U. K. , Konyalioglu S., Zeybek A. U.
  TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.36, ss.75-84, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 17. Secondary metabolites of Centaurea calolepis Boiss and evaluation of cnicin for anti inflammatory antioxidant and cytotoxic activities
  BAYKAN EREL Ş., KARAALP C., BEDİR E., Kaehlig H., Glasl S., Khan S., Krenn L.
  Pharmaceutical Biology, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 18. Secondary metabolites from Centaurea ensiformis P.H. Davis
  Baykan-Erel S., Bedir E., KHAN I. A. , KARAALP C.
  Biochemical Systematics and Ecology, cilt.38, ss.1056-1058, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 19. Comparison of the effects of Artemisia vulgaris and Artemisia absinthium growing in western Anatolia against trichinellosis (Trichinella spiralis) in rats
  Caner A., Döşkaya M., Değirmenci A., Can H., Baykan S., Üner A., Basdemır G., Zeybek U., Guruz Y.
  EXPERIMENTAL PARASITOLOGY, cilt.119, ss.173-179, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. Elemanolide sesquiterpene and eudesmane glycosides from Centaurea hierapolitana
  Karamenderes C., BEDİR E., Pawar R., BAYKAN Ş., Khan I.
  Phytochemistry, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 21. Antinociceptive and anti-inflammatory activities and acute toxicity of Achillea nobilis subsp neilreichii extract in mice and rats
  Karabay-Yavasoglu N. Ü. , KARAMENDERES C., BAYKAN S., APAYDIN S.
  PHARMACEUTICAL BIOLOGY, cilt.45, ss.162-168, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 22. Evaluation of antinociceptive and anti inflammatory activities of Satureja thymbra L essential oil
  KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B., CEYLAN APAYDIN Ş., Tuğluar I.
  Pharmaceutical Biology, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Ferutinin content and cytotoxic effects of various Ferula L. species on prostate cancer (PC-3) cell line
  BAYKAN Ş., Aydoğan F., Öztürk M. B. , DEBELEÇ BÜTÜNER B., YENGİN Ç., ÖZTÜRK B.
  JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACY, cilt.24, ss.1-8, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Cyanus segetum Hill (Gelintacı)
  Demir S., Baykan Ş., Karaalp C.
  Türk Farmakope Dergisi, cilt.4, ss.52-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. Arbutus unedo L. (Kocayemiş).
  Baykan Ş., Koyu H., Demir S., Bellikçi Koyu E.
  Türk Farmakope Dergisi, cilt.4, ss.29-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. Cytotoxic Activity of Daucane Sesquiterpene Esters Isolated From Endemic Ferula tenuissima HUB. MOR PEŞMEN
  Aydoğan F., BAYKAN Ş., DEBELEÇ BÜTÜNER B.
  TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.16, ss.476-480, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. In Vitro Cytotoxic and Anti-inflammatory Activities of Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. subsp argenteum Extract
  Albayrak G., NALBANTSOY A., BAYKAN Ş.
  TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.14, ss.231-236, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effects of Ferula assa foetida and Ferula tenuissima extracts in Diabetic Rats
  Hasan Y., Gamal A S., Rehab F A., Maged Saad A., Majid A G., BEDİR E., BAYKAN EREL Ş., ÖZTÜRK B.
  Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.18, ss.314-323, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Cytotoxic and antimicrobial activities of Centaurea cadmea Boiss
  KARAALP C., BAYKAN Ş., KÖKSAL KARAYILDIRIM Ç.
  Turkish Journal Pharmaceutical Science, cilt.1, ss.101-106, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. Antioxidant activities of phenolic compounds of Centaurea ensiformis P H Davis
  Baykan Ş., Ballar Kırmızıbayrak P., Karaalp C.
  TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.11, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. In vitro cytotoxic properties of six Artemisia species
  Baykan Erel Ş., Şenol S. G. , Aydın Köse F., Ballar Kırmızıbayrak P.
  Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, cilt.8, ss.247-252, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Centaurea depressa BİEB’in sekonder metabolitleri
  DEMİR S., BAYKAN EREL Ş., BEDİR E., KARAALP C.
  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Centaurea depressa Bieb in sekonder metabolitleri
  DEMİR S., BAYKAN Ş., BEDİR E., KARAALP C.
  Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.1-7, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 12. Secondary metabolites of Centaurea cyanus L
  TAN G., BAYKAN Ş., DEMİR S., AKGÜN İ. H. , BEDİR E., KARAALP C.
  Secondary metabolites of Centaurea cyanus L, cilt.37, ss.285-294, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 13. Centaurea cyanus L. nin sekonder metabolitleri
  Tan G., BAYKAN EREL Ş., DEMİR S., AKGÜN İ. H. , BEDİR E., KARAALP C.
  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Melissa officinalis
  BAYKAN Ş., DEMİRÖZ T.
  FFD Monografları (Bitkiler ve Etkileri), , Editör, Akademisyen Yayınevi, ss.703-714, 2017
 2. Laurus nobilis
  BAYKAN Ş., DEMİRÖZ T.
  FFD Monografları (Bitkiler ve Etkileri), , Editör, Akademi yayınevi, 2017
 3. Melissa officinalis
  Baykan Ş.
  FFD Monografları, Prof. Dr. ömür Demirezer,Prof. Dr. Tayfun Ersöz,Prof.Dr. İclal Saraçoğlu,Profn.Dr. Bilge Şener, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.383-390, 2011
 4. Laurus nobilis
  Baykan Ş.
  FFD Monografları, Prof Dr Ömür Demirezer,Prof. Dr. Tayfun Ersöz,Prof. Dr. İclal Saraçoğlu,Prof. Dr. Bilge Şener, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.337-342, 2011

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Fare Penil Dokusunda Gevşetici Etki Gösteren Endemik Bir Bitki: Prangos uechtritzii BOISSHAUSSKN
  ALAN E., ALBAYRAK G., SEVİN G., BAYKAN Ş., YETİK ANACAK G.
  25. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ, Aydın/Kuşadası, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2019
 2. Traditional Uses of Seeds in Aegean Region
  Bellikci Koyu E., Koyu H., Demir S., Varol C., Ege M. A. , Baykan Ş., Öztürk B.
  SARA Symposium, Seed Science and Archaeobotanical Research in Anatolia, İzmir, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2019, ss.1
 3. Coumarins and Polyacetylenes from Prangos uechtritzii Boiss&Hauskn roots
  Baykan Ş., Demir S., Albayrak G.
  Trends in Natural Product Research - PSE Young Scientists’ Meeting on Biochemistry, Molecular Aspects and Pharmacology of Bioactive Natural Products, Budapest, Macaristan, 19 - 22 Haziran 2019, ss.53
 4. Tracking Oxypeucedanin: from ethnobotanical studies to pharmacological target;
  Alan E., Yetik Anacak G., Sevin G., Baykan Ş.
  MuTaLig COST ACTION CA15135 3rd WG meeting 2019, Paris, Fransa, 23 - 24 Şubat 2019, ss.17
 5. ETHNOMEDICINAL USES OF ESSENTIAL OIL CONTAININGPLANTS IN AEGEAN REGION
  BELLİKÇİ KOYU E., DEMİR S., KOYU H., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018
 6. TRADITIONAL USES OF MEDICINAL PLANTS FOR URINARYSYSTEM DISEASES IN AEGEAN REGION
  BELLİKÇİ KOYU E., DEMİR S., KOYU H., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018
 7. EDIBLE PLANTS OF AEGEAN REGION
  BELLİKÇİ KOYU E., KOYU H., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018
 8. Essential oil composition of Psephellus geoksunensis (aytaç h. Duman) greuter raab-straube
  Demiröz T., BAYKAN Ş.
  4th International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018
 9. RECORDING AND MANAGEMENT OF TRADITIONAL HERBAL TREATMENT
  BELLİKÇİ KOYU E., KOYU H., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018
 10. TRADITIONAL USES OF MEDICINAL PLANTS FORRESPIRATORY SYSTEM DISEASES IN AEGEAN REGION
  KOYU H., BELLİKÇİ KOYU E., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018
 11. TRADITIONAL USES OF MEDICINAL PLANTS FORREPRODUCTIVE HEALTH IN AEGEAN REGION
  KOYU H., BELLİKÇİ KOYU E., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018
 12. Marrubium rotundifolium Boiss. Bitkisinin Kimyasal İçeriğinin Analizi.
  BAYKAN Ş., CİN S., ÖZTÜRK B.
  4th. International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants. Çeşme- İzmir/TURKEY, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2018, ss.8
 13. COUMARINES OF PRANGOS PABULARIA LINDL. ROOTS
  Demiröz T., DEMİR S., BAYKAN Ş.
  4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018
 14. Effects of Prangos heyniae H.DumanM.F.Watson Roots on Erectile Function
  ALBAYRAK G., Alançay E., SEVİN G., YETİK ANACAK G., BAYKAN Ş.
  4th International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018
 15. The Effect of Prangos pabularia Lindl. on erectile dysfunction associated with H2S
  Alan E., Baykan Ş., Sevin G., Yetik Anacak G., Albayrak G.
  International Symposium on pharmaceutical sciences(ISOPS), Ankara, Türkiye, 26 - 29 Temmuz 2018, ss.137
 16. The Antityrosinase Activity of Arbutus unedo L. Leaves
  KOYU H., DEMİR S., BAYKAN Ş.
  12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2018
 17. MAJOR FURANOCOUMARINS OF PRANGOS PABULARIA LINDL.
  Demiröz T., DEMİR S., BAYKAN Ş.
  12th. International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS, 26 - 29 Haziran 2018
 18. Chemical constituents of Prangos uechtritzii BoissHauskn roots
  ALBAYRAK G., DEMİR S., BAYKAN Ş.
  12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018
 19. Effects of prangos uechtritzii BoissHausskn roots on erectile disfunction
  ALBAYRAK G., Alançay E., SEVİN G., YETİK ANACAK G., BAYKAN Ş.
  1st International Traditional and Complementary Medicine Congress (ITCMC), 19 - 21 Nisan 2018
 20. Traditional Uses of Medicinal Plants for Gastrointestinal Diseases
  Bellikci Koyu E., KOYU H., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  International Traditional and Complementary Medicine Congress. (GETAT-2018-İstanbul/TURKEY), 19 - 22 Nisan 2018
 21. Usage of Herbal Teas for Traditional Medicine Applications in Aegean Region
  Bellikci Koyu E., KOYU H., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  International Traditional and Complementary Medicine Congress. (GETAT-2018-İstanbul/TURKEY), 19 - 22 Nisan 2018
 22. Traditional Uses of Medicinal Plants for Dermatologic Diseases
  Bellikci Koyu E., KOYU H., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  International Traditional and Complementary Medicine Congress. (GETAT-2018-İstanbul/TURKEY), 19 - 22 Nisan 2018
 23. Edible Flowers of Aegean Region
  Bellikci Koyu E., KOYU H., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  International Traditional and Complementary Medicine Congress. (GETAT-2018-İstanbul/TURKEY), 19 - 22 Nisan 2018
 24. Prangos pabularia Lindl. Erektil Disfonksiyon İçin Çözüm Olabilir mi?
  Alan E., Baykan Ş., Sevin G., Yetik Anacak G., Albayrak G.
  XXIII. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI (BİHAT-2018), Antalya, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2018, ss.106
 25. In vivo anti-inflamatory activities of Centaurea calolepis Boiss. and Cnicin against viper venom induced-inflammation
  Demiröz T., Albayrak G., Nalbantsoy A., Göçmen B., Baykan Ş.
  2nd International Gazi Symposium Series, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017
 26. IN VIVO ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF CENTAUREA CALOLEPIS BOISS. AND CNICIN AGAINST VIPER VENOM INDUCED-INFLAMMATION
  Demiröz T., ALBAYRAK G., NALBANTSOY A., GÖÇMEN B., BAYKAN Ş.
  2nd International Gazi Symposium Series, 11 - 13 Ekim 2017
 27. Antioxidant and cytotoxic properties of Marrubium rotundifolium Boiss.
  CİN S., AYDIN KÖSE F., BAYKAN Ş.
  2nd International Gazi Pharmaceutical Symposium Sries (GPSS), 11 - 13 Ekim 2017
 28. ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF CENTAUREA CALOLEPIS BOISS. AGAINST CARRAGEENAN-INDUCED PAW EDEMA IN RATS
  Demiröz T., Albayrak G., Nalbantsoy A., Baykan Ş.
  2nd International Gazi Pharma Symposium, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017
 29. A COMPARATIVE STUDY ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND PHENOLICCONTENTS OF DIFFERENT EXTRACTS OF ACHILLEA NOBILIS SUBSP. SIPYLEA ANDALCEA APTEROCARPA (FENZL) BOISS, ENDEMIC PLANTS IN TURKEY
  ANLAŞ F. C. , ÜSTÜNER O., ÜSTÜN ALKAN F., BAKIREL T., AYDOĞAN M. N. , BAYKAN Ş.
  4th International VETIstanbul Group Congress, 11 - 13 Mayıs 2017
 30. Herbal Teas of Lamiaceae Consumed in Anatolia: A Systematical List from The Edible Plants Database of Turkey (TUGBIV 2.0)
  BELLİKCİ KOYU E., KOYU H., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 9 - 11 Mayıs 2017
 31. Wild edible plants of Antalya
  BELLİKCİ KOYU E., KOYU H., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3 - 05 Nisan 2017
 32. Wild edible plants of Asteraceae in Turkish flora
  BELLİKCİ KOYU E., DEMİR S., KOYU H., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3 - 05 Nisan 2017
 33. Wild edible roots and tubers of Turkish flora
  BELLİKCİ KOYU E., KOYU H., DEMİR S., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3 - 05 Nisan 2017
 34. Sahlep: edible, medicinal, endemic and endangered ethnobotanical treasure
  BELLİKCİ KOYU E., DEMİR S., KOYU H., EGE M. A. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B.
  International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3 - 05 Nisan 2017
 35. In vivo antiinflammatory effect of cnicin against Macrovipera lebetina viper venom ınduced inflammation
  Demiröz T., Albayrak G., Nalbantsoy A., Göçmen B., Baykan Ş.
  The 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP-29, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2016
 36. Investigation of Chemical Composition of Psephellus goeksunensis Aytaç H Duman Greuter Raab Straube
  BAYKAN Ş., Demiröz T.
  The 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP-29), 24 - 27 Eylül 2016
 37. Antioxidant Activity of Psephellus goeksunensis AYTAÇ H DUMAN GREUTER RAAB STRAUBE
  Demiröz T., Aydın Köse F., Baykan Ş.
  29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 9th International Conference on Biodiversity, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2016
 38. Psephellus goeksunensis Aytaç H Duman Greuter Raab Straube Bitkisinin Sitotoksik ve Antienflamatuvar Etkilerinin Araştırılması
  Demiröz T., NALBANTSOY A., BAYKAN Ş.
  XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016
 39. Ferula tenuissima hub Mor Peşmen Köklerinden Elde Edilen Sekonder Metabolitlerinin PC 3 Hücre Hattı Üzerinde Sitotoksik Etkisi
  Aydoğan F., DEBELEÇ BÜTÜNER B., ÖZTÜRK B., BAYKAN Ş.
  XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016
 40. Endemik Centaurea calolepis Boiss Bitkisinin Macrovipera lebetina Yılan Zehiri ile Oluşturulan Ödeme Karşı in vivo Antienflamatuvar Etkinliğinin Araştırılması
  Demiröz T., ALBAYRAK G., NALBANTSOY A., GÖÇMEN B., BAYKAN Ş.
  XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016
 41. Tanacetum argenteum Lam Willd subsp argenteum Ekstrelerinin In vitro Antienflamatuar Özellikleri
  ALBAYRAK G., NALBANTSOY A., ÖZTÜRK B., BAYKAN Ş.
  XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016
 42. Antioxidant and Cytotoxic properties of Tanacetum argenteum subsp argenteum extracts
  ALBAYRAK G., AYDIN KÖSE F., NALBANTSOY A., ÖZTÜRK B., BAYKAN EREL Ş.
  15. International Symposiumon Drug Research & Development, 15 - 17 Ekim 2015
 43. UNESCO Dünya Kültür Mirasında Yer Alan Nemrut Dağı ve Çevresinin Etnobotanik Yönden Araştırılması
  BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B., ŞAHİN B., ŞENOL S. G.
  XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Nevşehir, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014
 44. Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Ferula L. Taksonlarının PC-3 Üzerinde Sitotoksik Etkileri
  BAYKAN Ş., DEBELEÇ BÜTÜNER B., Öztürk M. B. , ÖZTÜRK B.
  XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı(BİHAT), Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014
 45. Endemik Ferula tenuissima Köklerinden Elde Edilen Seskiterpenler
  Aydoğan F., ÖZTÜRK B., BAYKAN Ş.
  XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı(BİHAT), Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014
 46. Anadolu’da Yayılış Gösteren Ferula L. Türlerinde YBSK ile Ferutinin Analizi
  Yengin Ç., Aydoğan F., Öztürk B., Baykan Ş.
  14.Ulusal Kromatografi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014
 47. Endemik Cyclotrıchıum niveum (Boıss.) Manden. Et Scheng. Bitkisinin Uçucuyağının Gaz Kromatografik Analizi
  Demiröz T., Öztürk B., Baykan Ş.
  14.Ulusal Kromatografi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014
 48. Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. subsp. argenteum Bitkisinin Uçucu Yağının Gaz Kromatografik Analizi
  Demiröz T., ÖZTÜRK B., BAYKAN Ş.
  14.Ulusal Kromatografi Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014
 49. The medicinal plants used around the world heritage site Mount Nemrut, Adiyaman, Turkey
  BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B., Öztürk B., ŞENOL S. G.
  11th International Ethnobotany Symposio, 05 Kasım 2013
 50. The Medicinal Plants Used Arround The World Heritage Site Mount Nemrut Adiyaman Turkey.
  Baykan Ş., Öztürk B., Şahin B., Şenol S. G.
  XI. International Ethnobotany Symposio, Antalya, Türkiye, 02 Kasım 2013, cilt.25, ss.162
 51. Turkiye’xxnin etnofarmasötik botanik kullanimi bulunan bitkileri veritabani
  ÖZTÜRK B., SADIKOĞLU N., BAYKAN Ş., EGE M. A.
  XX. Bitkisel Ilac Hammaddeler Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 10 - 13 Ekim 2012
 52. Turkiye florasinda yer alan ve papatya olarak isimlendirilen taksonlarin pratik tayin anahtari
  ÖZTÜRK B., BAYKAN Ş., Bellikçi Koyu E.
  XX. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 10 - 13 Ekim 2012
 53. Centaurea cadmea Boiss’xxten izole edilen bilesikler
  ALİZADEH ASTARİ K., BAYKAN Ş., BEDİR E., KARAALP C.
  X. Bitkisel Ilac Hammaddeler Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 10 - 13 Ekim 2012
 54. Turkiye tıbbi bitkileri bibliyografyasi veritabani
  ÖZTÜRK B., BAYKAN Ş., EGE M. A.
  XX. Bitkisel Ilac Hammaddeler Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 10 - 13 Ekim 2012
 55. Cytotoxic, antioxidant, antiinflammatory capacities of five Centaurea L. species and in vivo antinflammatory evaluation of C. athoa
  BAYKAN Ş., DEMİR S., NALBANTSOY A., BALLAR KIRMIZIBAYRAK P., Khan S., KARAALP C., KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü.
  10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 1 - 05 Ekim 2012
 56. Izmir korfezinden (Urla) toplanan Cystoseire fimbriata Bory de Saint Vincentin antiaoksidan ve antimikrobiyal aktivitesi, sitotoksik ve mutajenik etkileri
  GÜNER A., KÖKSAL KARAYILDIRIM Ç., NALBANTSOY A., BAYKAN Ş., KAYALAR H., SUKATAR A., KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü.
  21.Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012
 57. Kibris endemigi Anthemis tricolor’xxun sitotoksik aktivite calişmasi
  BAYKAN Ş., GÜCEL S., AYDIN KÖSE F., BALLAR KIRMIZIBAYRAK P., NALBANTSOY A.
  21.Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012
 58. Cytotoxic, antioxidant, antiinflamatory capacities of five Centaurea L. Species and in vivo anti-inflaamatory evaluation of Centaurea Athoa
  Baykan Ş., Demir S., Nalbantsoy A., Ballar Kırmızıbayrak P., Khan S., Karaalp C., Karabay Yavaşoğlu N. Ü.
  10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Haziran 2012
 59. Anti-inflammatory activity of Artemisia absinthium L. in viper venom (Montivipera Xanthina (Gray) and carreganen-induced acute inflammation in rat
  NALBANTSOY A., BAYKAN Ş., KÖKSAL KARAYILDIRIM Ç., GÖÇMEN B., KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü.
  Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) konferansı, 1 - 05 Haziran 2012
 60. Composition of the essential oils of Centaurea aphrodisea, C. polyclada, C.athoa, C.halolepis and C. iberica
  BAYKAN Ş., DEMİRCİ B., DEMİR S., KARAALP C., BAŞER K. H. C.
  59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 1 - 05 Ekim 2011
 61. Cytotoxic activities of five Centaurea L. species from Anatolia
  BAYKAN Ş., DEMİR S., AYDIN KÖSE F., BALLAR KIRMIZIBAYRAK P., KARAALP C.
  59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 4 - 09 Eylül 2011
 62. Antimirobial and cytotoxic activities of roots of Centaurea cadmea Boiss
  Alizadeh Astari K., BAYKAN Ş., KÖKSAL KARAYILDIRIM Ç., AYDIN KÖSE F., KARAALP C.
  59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 4 - 09 Eylül 2011
 63. Antimicrobial and cytotoxic activities of roots of Centaurea cadmea Boiss
  Baykan Ş., Köksal Karayıldırım Ç., Karaalp C.
  59th International Congress and Annual Meeting of the Society fo Medical Plant and Natural Product Research Planta Medica, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ağustos 2011, ss.1
 64. Cytotoxic activities of Artemisia L. species in MCF7 breast cancer cells
  ARSLAN AZİZOĞLU G., BAYKAN Ş., BALLAR KIRMIZIBAYRAK P.
  International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), 24 - 27 Haziran 2010
 65. Antioxidant compounds from endemic Centaurea ensiformis P.H. Davis
  BAYKAN Ş., BALLAR KIRMIZIBAYRAK P., KARAALP C.
  9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 23 - 26 Haziran 2009
 66. Interaction of DNA and Herbal Extract Isolated from Artemisia campestris using Nucleic Acid based Electrochemical Biosensor
  TOPKAYA S. N. , Aladağ N., Aydınlık Ş., BAYKAN Ş., ARIKSOYSAL D., ÖZSÖZ M.
  NanoTR-V, Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 08 Haziran 2009, ss.346
 67. Centaurea ensiformisin fenolik bilesikleri
  BAYKAN Ş., KARAALP C., DEMİR S., BEDİR E.
  XVIII. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 16 - 18 Ekim 2008
 68. Centaurea reuterana subsp reuterananın flavonoit glikozitleri
  DEMİR S., BAYKAN Ş., KARAALP C.
  XVIII. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 16 - 18 Ekim 2008
 69. Secondary metabolites from Anatolian endemic Centaurea ensiformis",
  Baykan Ş., Demir S., Karaalp C., Bedir E.
  7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF , Athens, Yunanistan, 11 Ağustos 2008, ss.1045
 70. 80 Yıllık Bir Çınar Prof Dr. Necmettin ZEYBEK
  ELGİN CEBE G., KARAALP C., ÖZTÜRK B., HAZNEDAROĞLU M. Z. , BAYKAN Ş., ZEYBEK A. U.
  VIII. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2008
 71. Artemisia absinthium L. (Pelinotu) bitkisinin gecmisi ve bugunu
  BAYKAN Ş., ZEYBEK A. U.
  VIII. Turk Eczacilik Tarihi Kongresi, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2008
 72. Bazi Artemisia L. taksonlarinin ucucu yag icerikleri
  BAYKAN Ş., ZEYBEK A. U. , REZNİCEK G.
  XVII. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 26 - 29 Kasım 2007
 73. Trichinellosisin enteral ve parenteral dönemlerinde Artemisia vulgaris ve Artemisia absinthium’un etkinliğinin gösterilmesi
  Caner A., Döşkaya M., Değirmenci A., Can H., Baykan Ş., Üner A., Başdemir G., Zeybek A. U. , Gürüz A. Y.
  15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 18 - 23 Kasım 2007
 74. Centaurea ensiformis P.H.Davis’xxten izole edilen sekonder metabolitler
  BAYKAN Ş., KARAALP C., DEMİR S., BEDİR E.
  XVII. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 26 - 29 Ekim 2007
 75. Endemik Centaurea calolepis Boissin fenolik bilesikleri
  BAYKAN Ş., KARAALP C., GLASL S., KRENN L.
  XVII. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 26 - 29 Ekim 2007
 76. Antimicrobial activities of six Artemisia species of West Anatolia
  Baykan Ş., Karabay Yavaşoğlu N. Ü. , Zeybek A. U.
  55th Annual Meeting and International Congress of the Society for Medicinal Plant Research , Graz, Avusturya, 1 - 05 Ekim 2007, ss.131
 77. The therapeutical effect of Western Anatolia grown Artemisia vulgaris and Artemisia absinthium against Trichinellosis
  CANER A., BAYKAN Ş., CAN H., ÜNER A., ZEYBEK U., GÜRÜZ A. Y.
  11th International Congress of Parasitology, Glasgow, İskoçya, 06 Ağustos 2006, ss.80
 78. Bazı Artemisia L. türlerinin antioksidan aktiviteleri
  BAYKAN Ş., KONYALIOĞLU S., GÜLELİ Ş., ZEYBEK A. U.
  XI. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 28 - 30 Haziran 2006
 79. Achillea nobilis subsp. neilrechii (Kerner) Formanek ekstresinin antinosisieptif ve antienflamatuvar etkileri ve akut toksisitesi
  KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü. , KARAALP C., BAYKAN Ş., APAYDIN Ş.
  XI. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 28 - 30 Haziran 2006
 80. Batı Anadolu’xxda yayilis gosteren bazı Artemisia L. turleri uzerinde morfolojik ve anatomik arastirmalar
  BAYKAN Ş., ZEYBEK A. U.
  XI. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 28 - 30 Haziran 2006
 81. Batı Anadoluda yayilis gosteren bazi Centaurea L. turlerinin biyoaktiviteleri ve sekonder metabolitleri
  KARAALP C., BEDİR E., RAHMAN P., ABOU GAZAR H., Khan S., KONYALIOĞLU S., BAYKAN Ş., KHAN I.
  XI. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 28 - 30 Haziran 2006
 82. Endemik türler olan Nepeta cadmea Boiss. ve Nepeta viscida Boiss.ten elde edilen ucucu yagların antimikrobiyal aktiviteleri
  ÖZTÜRK B., KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü. , BAYKAN Ş.
  XIV. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002
 83. Endemik türler olan Nepeta cadmea Boiss. ve Nepeta viscida Boiss.in ucucu yag bilesenleri ve antioksidan aktiviteleri
  ÖZTÜRK B., KONYALIOĞLU S., BAYKAN Ş., ERTAŞ H.
  XIV. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002
 84. Türkiye’xxde doğal yayilis gosteren bazı Thymus L. taksonlarinin ucucuyaglarinin karsilastirmali antioksidan etkileri
  ÖZTÜRK B., KONYALIOĞLU S., BAYKAN Ş.
  XIV. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT), Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002
 85. Satureja thymbra uçucu yağının analjezik etkisi ve akut toksisitesi
  KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü. , BAYKAN Ş., ÖZTÜRK B., APAYDIN Ş.
  XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2004

Mesleki Deneyim

2019 - Devam Ediyor Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü
2018 - Devam Ediyor Birim Akademik Danışmanlık Komisyon üyeliği Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü
2018 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü
2014 - Devam Ediyor Fakülte Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu Üyesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü
2002 - Devam Ediyor Fakülte spor temsilcisi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü
2003 - 2019 Birim Tanıtım Komisyonu üyesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü
2004 - 2009 Araştırma Görevlisi Fakülte Temsilcisi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

Verdiği Dersler

Tıbbi Bitkiler ve Yasal Mevzuat, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Kozmetik, Lisans, 2017 - 2018
Etnofarmasötik Botanik, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi, Doktora, 2018 - 2019
Eczacılıkta Doğal Ürünler, Lisans, 2017 - 2018
Farmasötik Botanik, Lisans, 2017 - 2018
Bitirme Tezi, Lisans, 2017 - 2018
Biyoloji, Lisans, 2017 - 2018
Tıbbi Bitki Metabolitleri II, Doktora, 2018 - 2019
Tıbbi Bitki Metabolitleri-I, Doktora, 2017 - 2018
Bitkilerde Biyolojik Aktivite Tarama Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Baykan Ş., Türkiye’de Yayılış Gösteren Cistus L. Türlerinin Kolinesteraz ve Tirozinaz Enzim İnhibitör Potansiyelinin Araştırılması, Yüksek Lisans, F.Nur(Öğrenci), Devam Ediyor
Baykan Ş., Anadolu'da Yayılış Gösteren Endemik Prangos Heyniae H.Duman & M.F.Watson ve PrangosUechtritzii Boiss&Hauskn Türlerinin Fitokimyasal ve Biyoaktivite Yönünden Araştırılması, Doktora, G.Albayrak(Öğrenci), Devam Ediyor
Baykan Ş., Ege Bölgesinde Yayılış Gösteren Marrubium L. Taksonları üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Doktora, T.DEMİRÖZ(Öğrenci), Devam Ediyor
Baykan Ş., Gökçe E. H. , Ege Bölgesinde Yayılış Gösteren Uçucu Yağ Bitkilerinin Emülsiyonlarda Mikrobiyal Koruyucu Özelliklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans, D.BADEMCİ(Öğrenci), Devam Ediyor
Baykan Ş., Muğla Bölgesindeki Eczanelere Başvuran Kronik Hastalığı OlanBireylerden Tıbbi Bitki Kullanımı Konusunda Bilgi Alınması, Yüksek Lisans, A.Faruk(Öğrenci), 2019
BAYKAN Ş., Endemik Marrubium rotundifolium Boiss. Bitkisinin Total Ekstresinin Kimyasal İçeriğinin ve Biyoaktivite Potansiyelinin Araştırılması, Yüksek Lisans, S.CİN(Öğrenci), 2018
BAYKAN Ş., Endemik centaurea goeksunense aytaç & H. Duman bitkisinin kimyasal içeriğinin ve biyoaktivite potansiyelinin araştırılması, Yüksek Lisans, T.DEMİRÖZ(Öğrenci), 2016
BAYKAN Ş., ENDEMİK FERULA TENUİSSİMA HUB.MOR&PEŞMEN KÖKLERİ ÜZERİNDE FİTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR, Yüksek Lisans, F.Aydoğan(Öğrenci), 2015

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası, Üye, 2017 - Devam Ediyor
Phytochemical Society of Europe (PSE) , Üye, 2008 - Devam Ediyor
Society for Medicinal Plant Research (GA), Üye, 2007 - Devam Ediyor
Türkiye Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği (FFD), Üye, 2006 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye, Mart 2020
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2020
JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACY, ESCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2019
Natural Volatiles & Essential Oils, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2019
NATURAL PRODUCT RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
LİTERATÜR ECZACILIK BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2019
Natural Volatiles & Essential Oils , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
TURKISH JOURNAL OF BOTANY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2019
Fabad Journal of Pharmaceutical Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2019
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2017
JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2017
Marmara Pharmaceutical journal, ESCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
Journal of Traditional and Complementary Medicine, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2016
JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2015
PHARMACEUTICAL BIOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2014
NATURAL PRODUCT RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2014
PHARMACEUTICAL BIOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Annual Research & Review in Biology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2013
MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2012

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Baykan Ş., SARA-Seed Science and Archaeobotanical Research in Anatolia, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İzmir, Türkiye, Eylül 2019

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Tıbbi Bitki Araştırma Grubu, Ege Üniversitesi, Turkey, https://avesis.ege.edu.tr/arastirma-grubu/tbag, 2019 - Devam Ediyor

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

Araştırma Burs Programı, Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma, Universitaet Wien, Avusturya, 2007 - 2007

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):349
h-indeksi (WOS):10

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Meslek Bilimleri, Farmasötik Botanik