Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

Kontrata Dayalı Araştırmalar

  • 2013 - 2019 Açık Açılı Glokom veya Oküler Hipertansiyon Hastalarında Bimatoprost SR' nin Etkinliği ve Güvenirliliği Faz III.

  • 2017 - 2018 EyeCOPE “Oftalmoloji kliniklerindeki aktif, enfeksiyöz olmayan, orta, arka veya panüveit tanılı hastalarda, hasta demografisi, hastalık karakteristikleri, tedavi modeli ve sağlık kaynakları kullanımını değerlendiren retrospektif çalışma

  • 2014 - 2015 SARIL-NIU-SATURN; İnfeksiyöz olmayan orta, arka veya panüveiti olan hastalarda her 2 haftadabir subkutan yolla uygulanan Sarilumabın etkinliğinin ve güvenirliğinin değerlendirilmesi için randomize, çift maskeli ve plasebo kontrollü Faz II çalışması.

  • 2013 - 2014 SAKURA; Gözün posterior segmentinde etkin, bulaşıcı olmayan üveit tedavisine yönelik DE-109 intravitreal enjeksiyonun güvenlik ve etkinliğini değerlendiren çok uluslu, çok merkezli, randomize, çift maskeli Faz III çalışması