Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A surprising intravitreal injection attempt: Ozurdex (TM) implantation for Behcet's disease

INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.68, ss.2634-2635, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Characteristics of optic neuropathy in Behcet disease

NEUROLOGY-NEUROIMMUNOLOGY & NEUROINFLAMMATION, cilt.5, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of development of subclinical atherosclerosis in children with uveitis.

Clinical rheumatology, cilt.37, ss.1305-1308, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of convergence and divergence stress on near stereoacuity

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, cilt.37, ss.165-168, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The impact of prism adaptation test on surgical outcomes in patients with primary exotropia

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY, cilt.98, ss.224-227, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Optic nerve and dura mater involvement as the first sign of multiple myeloma.

European journal of ophthalmology, cilt.25, ss.77-9, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Embolization of dural carotid-cavernous fistulas via the thrombosed superior ophthalmic vein.

Ophthalmic plastic and reconstructive surgery, cilt.29, ss.272-6, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Confocal Microscopy in Biopsy Proven Argyrosis

CASE REPORTS IN OPHTHALMOLOGICAL MEDICINE, cilt.2013, ss.1-3, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of outcomes of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy

CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY-JOURNAL CANADIEN D OPHTALMOLOGIE, cilt.38, ss.580-586, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Miyopi ve Glokom

Glokom-Katarakt, cilt.13, ss.153-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet Hastalığı’nda Klinik Bulgular, Klinik Tanı ve Sınıflandırma.

Güncel Retina, cilt.2, ss.329-3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ambliyopide kapama tedavisinin etkinliği ve başarıyı etkileyen faktörler.

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.16, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Açı Kapanması Glokomu: Cerrahi Tedavi,

Glokom-Katarakt, cilt.12, ss.12-5, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A novel mutation and in vivo confocal microscopic findings in Fabry disease

SAUDI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.31, ss.45-47, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Üveit ve Glokom.

Glokom-Katarakt, cilt.2, ss.105-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral acute iris transillumination Case report

SAUDI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.30, ss.122-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier identifier

Amiodarone-induced multiorgan toxicity with ocular findings on confocal microscopy.

Middle East African journal of ophthalmology, cilt.22, ss.258-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Çocukluk Çağı Glokomlarında Takip ve Tedavi.

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.8, ss.54-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük Skleral Flepli Trabekülektomi ile Geç Dönem Sonuçlarımız.

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.24, ss.6-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Körlük Ölüme Yakın mı? - Is Blindness Close to Death?".

Turkish Journal of Ophthalmology, cilt.44, ss.471-475, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glokom Takip Programı

Glokom-Katrakt, cilt.9, ss.69-72, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Outcome of Pediatric Uveitis at an University Clinic.

Turkish Journal of Ophthalmology, cilt.43, ss.395-401, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kataraktı ve Yüksek Astigmatizması Olan Olgularda Torik Göz İçi Lens İmplantasyon Sonuçlarımız.

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.33, ss.1224-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Schlemm Kanal Cerrahisi

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.5, ss.101-8, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gerçek Yol: Kanaloplasti.

Glokom-Katrakt, cilt.6, ss.74-80, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non-Penetran Glokom Cerrahileri.

Glokom-Katarakt, cilt.6, ss.110-8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ambliyopi tedavisinde CAM görme uyaranının etkinliği.

Turkish Journal of Ophthalmology, cilt.37, ss.149-155, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Freqeuency of Ocular GVHD In Patients with Allogeneic Stem Cell Transplantation: A Single Center Experience

44th Annual Congress of the European Group for Blood and Marrow Transplant, Lisbon, Portekiz, 18 Mart 2018, ss.1

BETA-BLOKER GÖZ DAMLALARININ NAZAL HAVA YOLUNA ETKISI.

39. Türk Ulusal KBB ve Baş boyun cerrahisi kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

ASSESSMENT OF SYSTEMIC VASCULAR INVOLVEMENT IN CHILDREN WITH UVEITIS

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto-Inflammatory Diseases., 4 - 07 Mayıs 2017, ss.33

Characteristics of optic neuropathy in Behçet disease.

13 th EUNOS Congress,, Budapest, Macaristan, 10 Eylül 2016, ss.24

Clinical experiences of therapy in pediatric patient with Behcet uveitis, single center study.

7th Congress of International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases, Laussane, İsviçre, 22 Mayıs 2013, ss.3

Effect of gingival inflammation on T cell mediated inflammatory response in patients with idiopathic uveitis

47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) co-hosted by the Scandinavian Division (NOF), 15 - 17 Ekim 2015

Management of glaucoma drainage device exposure with allografts.

XXXIICongress of the ESRCS., Londra, İngiltere, 13 Eylül 2014, no.3435, ss.3435

Confocal microscopic finding in ochronosis.

XXXI Congress of the ESRCS., Amsterdam, Hollanda, 05 Ekim 2013, ss.131

Optic nerve and dura mater involvement as the first sign of multiple myeloma.

XXXI Congress of the ESRCS., Amsterdam, Hollanda, 05 Ekim 2013, no.3204, ss.135

Arjiroziste Konfokal Mikroskobi Bulguları.

TOD XXXXVI ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 17 Kasım 2012, ss.356

Cataract Surgery in Secondary Angle-Closure Glaucoma Patients with Nanophthalmos.

15 th ESCRS Winter Meeting, İzmir, Türkiye, 18 Şubat 2011, no.30, ss.30

A case with tuberculosis suffering from bilateral sudden loss of vision in the postpartum period

8th European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS) Meeting, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs 2007, no.112, ss.98

Ambliyopi tedavisinde CAM görme uyaranının etkinliği.

TOD XXXIX ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Eylül 2005, ss.314-315

Kitap & Kitap Bölümleri

Pigmenter Glokom

Glokom-Temel Kavramlar ve Yenilikler, Prof.Dr.Özcan Ocakoğlu, Editör, Anadolu Yayınları, Ankara, ss.203-209, 2020

Uveal Yol

Tanıdan Tedaviye Oftalmoloji, Berna Yüce,Sinan Emre, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-300, 2018

SOLX Suprakoroidal Şant.

Glokomda Cerrahi Yenilikler. , Zeynep Aktaş ve Sinan Sarıcaoğlu, Editör, Anadolu Yayınları, İstanbul, ss.1-307, 2017

Ön Kamara Açısının ve İrisin Cerrahisi.

Shields Textbook of Glaucoma, Oya Tekeli, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-610, 2014

Çocukluk Çağı Glokomlarının Tanı ve Takip Algoritması.

Çocukluk Çağı Glokomlarının Tanı ve Takip Algoritması., Suzan Güven Yılmaz, Editör, Der Yayınları, Ankara, ss.1-22, 2014

Bilirkişi Raporları