Doç.Dr.

TAHSİN KOÇYİĞİT


Birgivi İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - 2020

2017 - 2020

Doç.Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kuşeyrî

KOÇYİĞİT T.

Müslümanların Engizisyonu -2-, Prof. Dr. Mehmet Azimli, Editör, Mana Yayınları, İstanbul, ss.228-233, 2020

2020

2020

Cüveynî

KOÇYİĞİT T.

Müslümanların Engizisyonu -2-, Prof. Dr. Mehmet Azimli, Editör, Mana Yayınları, İstanbul, ss.238-242, 2020

2019

2019

Aynülkudat Hemedâni

KOÇYİĞİT T.

Müslümanların Engizisyonu-1 Ölümcül Kovuşturmalar, Azimli, Mehmet, Editör, Mana Yayınları, İstanbul, ss.169, 2019

2019

2019

Necmeddin-i Kübrâ

KOÇYİĞİT T.

Müslümanların Engizisyonu-1 Ölümcül Kovuşturmalar, Azimli, Mehmet, Editör, Mana Yayınları, İstanbul, ss.190-193, 2019

2019

2019

Feridüddin Attâr

KOÇYİĞİT T.

Müslümanların Engizisyonu-1 Ölümcül Kovuşturmalar, Azimli, Mehmet, Editör, Mana Yayınları, İstanbul, ss.194-198, 2019

2011

2011

İlk Ortaya Çıkan Mahalli Hanedanlar

KOÇYİĞİT T.

İslam Tarih ve Medeniyeti DEÜ İlahiyat Fakültesi İlahiyat Tamamlama Programı İlitam, Prof. Dr. Ahmet GÜNER, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.128-157, 2011

2011

2011

Habeşistan’a Hicretten Medine’xxe Kadar İslâm’ın Mekke Dönemi

KOÇYİĞİT T.

İlk Dönem İslam Tarihi, Prof. Dr. Hanefi Palabıyık-Pof. Dr. Adnan Demircan, Editör, Atatürk Üniversitesi Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.106-133, 2011

2011

2011

Bir Dünya Medeniyetinin Kuruluşu: Abbasîler Dönemi (750-1258)

KOÇYİĞİT T.

İslam Tarih ve Medeniyeti DEÜ İlahiyat Fakültesi İlahiyat Tamamlama Programı İlitam, Prof. Dr. Ahmet Güner, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.61-93, 2011