Doç.Dr.

TAHSİN OĞUZ BAŞOKÇU


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2011

2008 - 2011

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

EĞİTİMDE BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Lisans

Lisans

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Lisans

Lisans

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLGİSAYARDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI(TEZSİZ)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eğitimde Ölçme Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLGİSAYARDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Örtük Sınıf Analizi

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK-I

Lisans

Lisans

TEMEL İSTATİSTİK

Lisans

Lisans

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Lisans

Lisans

BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK

Doktora

Doktora

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama

Lisans

Lisans

İstatistik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eğitimde Ölçme Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

PSİKOLOJİK ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME

Lisans

Lisans

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK

Doktora

Doktora

İleri İstatistik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eğitimde Ölçme Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Test Teorisi

Tasarladığı Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Örtük Sınıf Analizi

Başokçu T. O.

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik

Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

Başokçu T. O.

2019 - 2019

2019 - 2019

Bilgisayar Destekli Soru Analiz Eğitimi

Akademik Birimler - Eğitim

Başokçu T. O.

2019 - 2020

2019 - 2020

ÜSt Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi

Akademik Birimler - Kurs

Başokçu T. O.

2018 - 2018

2018 - 2018

Açık Uçlu Soru Hazırlama Kursu 1

Akademik Birimler - Kurs

Başokçu T. O.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Changes of P1 Latencies of Children With Normal Hearing and Those With Cochlear Implants

Eskicioğlu E., Kırkım G., Gürkan S., Başokçu T. O. , Durankaya S. M. , Güneri E. A.

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.50, no.13036165, ss.700-720, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Comparison of Cortical Auditory Evoked Potential Findings in Presbycusis With Low and High Word Recognition Score

Gürkan S., Durankaya S. M. , Mutlu B., İşler Y., Başokçu T. O. , Erdağ T. K. , et al.

Journal Of The American Academy Of Audiology, cilt.1, no.1, ss.200-220, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

The Reliability and Validity of "Dokuz Eylul University Meniere's Disease Disability Scale"

Mutlu B., Kirkim G., Durankaya S. M. , Gurkan S., BAŞOKÇU T. O. , Guneri E. A.

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.14, ss.304-311, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

Parenting Practices Scale: Its Validity and Reliability for Parents of School-Aged Children

KAHRAMAN H. , IRMAK T. , BAŞOKÇU T. O.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, ss.745-769, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

The Analyzing Item Discrimination Index Estimated by Using DINA Model Parameters

Basokcu T. O.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, ss.310-321, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

DINA Model Parametreleri Kullanılarak Tahminlenen Madde Ayırıcılık İndekslerinin İncelenmesi

BAŞOKÇU T. O.

Egitim Ve Bilim-Education And Science, ss.163, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Comparison of Cognitive Diagnosis Models under ChangingConditions: DINA, RDINA, HODINA and HORDINA

KALKAN Ö. K. , KELECİOĞLU H., BAŞOKÇU T. O.

International Education Studies, cilt.11, ss.119-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Determining Students’ Cognitive Profiles andDeficiencies In Foreign Language Education throughCognitive Diagnosis Models

BAŞOKÇU T. O. , KOŞAR D.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, ss.1881-1892, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Measurement equivalence of teachers sense of efficacy scale using latent growth methods

BAŞOKÇU T. O. , ÖĞRETMEN T.

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.1440-1448, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Öğrenci yeteneğinin kestiriminde Bilişsel Tanı modelleri ve Uygulamaları

Başokçu T. O.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1-32, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Classification Accuracy Effects of Q Matrix Validation and Sample Size in DINA and G DINA Models

BAŞOKÇU T. O.

Journal of Education and Practice, cilt.5, ss.220-230, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Model Data Fit Comparison between DINA and G DINA in Cognitive Diagnostic Models

BAŞOKÇU T. O. , ÖĞRETMEN T. , KELECİOĞLU H.

Education Journal, Science Publishing Group, cilt.2, ss.256-262, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Öğrenme Eksiklerinin Belirlenmesinde Klasik Test Teorisine Dayalı Yöntemler ve DINA Modelin Karşılaştırılması

BAŞOKÇU T. O.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.11, ss.63-78, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Başokçu T. O.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, cilt.2, ss.65-71, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

YAPILANDIRILMIŞ VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERDE PARAMETRE DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ: BİLİŞSEL TANI MODELLERİNDE MADDE FORMATININ ETKİSİ

BAŞOKÇU T. O. , CEYLAN S.

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018, ss.389-393

2018

2018

Investigation invariance of the DINA model parameters with real data

BAŞOKÇU T. O. , KALKAN Ö. K.

6th International congress on measurement and evaluation in education and psychology, Prizren, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018, ss.380-383

2018

2018

EXAMINATION OF CDM ATTRIBUTE PREVALENCE FOR HIGHER-ORDER THINKING SKILLS ITEMS

BAŞOKÇU T. O. , ÖZEL S.

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018, ss.394-398

2018

2018

ANKOR TEST DESENİNDE BİLİŞSEL TANI MODELİ ÖRTÜK YETENEK SINIFLARI İLE TEST EŞİTLEME ÇALIŞMASI

BAŞOKÇU T. O. , CANPOLAT A.

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018, ss.384-388

2018

2018

AKADEMİK PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNDE MADDE FORMATININ BİLİŞSEL VE ÜST-BİLİŞSEL İZLEME BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

GÜZEL M. A. , BAŞOKÇU E., BAŞOKÇU T. O. , ÖZEL S.

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018, ss.399-402

2017

2017

EFFICACY OF MULTI-DIMENSIONAL TESTING RELATED TO MATHEMATICAL SKILLS: IMPLEMENTATION OF MATBEG TEST

BAŞOKÇU T. O.

3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT), ATİNA, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017, ss.29-30

2017

2017

STUDENT ERROR PROFILE BASED ON COGNITIVE DIAGNOSIS: ERROR Q MATRIX ADAPTATION

BAŞOKÇU T. O.

3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT), ATİNA, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017, ss.38-39

2017

2017

Open-Ended Questions and Reliability of Large Scale Assessment Tests.

Atılgan H. , Demir E. K. , Öğretmen T. , Başokçu T. O.

INTE-International Conferance on New Horizons in Education, Berlin, Almanya, 16 - 18 Temmuz 2017, ss.1396-1397

2017

2017

Generatıon Study Of Pısa Maths Profıcıency Levels In Turkısh 6th Grade Students

BAŞOKÇU T. O.

International Conference On Education In Mathematics, Science Technology, Türkiye, 18 Mayıs 2017 - 21 Ocak 2018

2017

2017

A Cognitive Diagnostic Model: High-order Thinking And Metacognition Involved In Mathematics

BAŞOKÇU T. O.

Earlı 17th Biennial Conference European Assocition For Research On Learning And Instruction, Tampere, Finlandiya, 29 Ağustos - 03 Eylül 2017

2017

2017

The effect of missing data on the accuracy of CDM-classification

KALKAN Ö. K. , BAŞOKÇU T. O.

VIth International Conference on Education, ZAGREP, Hırvatistan, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.61

2017

2017

LATENT CLASS EQUATING WITH ANCHOR TEST DESIGN IN COGNITIVE DIAGNOSTIG MODELS

BAŞOKÇU T. O.

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, ZAGREP, Hırvatistan, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.80

2017

2017

Classıfıcatıon Of Secondary School Students In Terms Of Theır Levels Of Havıng Pısa Mathematıcal Competencıes Through Cognıtıve Dıagnostıc Models: A Longıtudınal Real Data Study

BAŞOKÇU T. O.

International Conference On Education In Mathematics, Science Technology (ıcemst 2017), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.1, ss.23-24

2017

2017

DINA modelde iki ve çok kategorili Q matrislerin model uyumlarının karşılaştırılması: Gerçek veri uygulaması

BAŞOKÇU T. O. , KALKAN Ö. K.

IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1280-1281

2017

2017

Matematiksel Yeteneklerin Bilişsel Tanı Modellerinde Telafi Edicilik Özelliği Açısından Incelenmesi

BAŞOKÇU T. O.

Iv Th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1298-1299

2016

2016

Test Geliştirme Sürecinde Madde Seçimi İçin Hiyerarşik Puanlayıcı Model Sinyal Algılama Puanlayıcı Modelinin Uyarlanması

BAŞOKÇU T. O.

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2016

2016

2016

DINA Modele Dayalı Madde Parametre Kestiriminde Kayıp Veri Ele Alma Yöntemleri Etkisinin incelenmesi

BAŞOKÇU T. O.

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

2016

2016

Hakem Katılığının Yapılandırılmış Yanıtlı Maddelerde Yetenek ve Parametre Kestirimine Etkisi

BAŞOKÇU T. O.

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

2016

2016

BTM de Ankor Test Deseni İle Gözlenen Puanlara Dayalı Lokal Eşitleme Çalışması

BAŞOKÇU T. O.

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

2016

2016

Comparison of DINA Model and Exploratory Latent Class Analysis

BAŞOKÇU T. O.

IMPS 2016 International Meeting of Psychometric Society, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Temmuz 2016

2016

2016

The Comparison of DINA and RDINA Models Under Changing Conditions

BAŞOKÇU T. O.

IMPS 2016 International Meeting of Psychometric Society, 11 - 14 Temmuz 2016

2016

2016

Çok Boyutlu Verilerde DINA Model ve MTK ile Belirlenen Yetenek Kestirimlerinin Karşılaştırılması

BAŞOKÇU T. O.

EJER 2016 IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2016

2016

2016

DINA Modelde Madde Doygunluğunun ve Madde Uyum Düzeyinin Model Veri Uyumuna Etkisi

BAŞOKÇU T. O.

EJER 2016 IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 02 Haziran 2016

2016

2016

Çevrimiçi Editörlük Sisteminin Test Geliştirme Süreçlerine Uyarlanması

BAŞOKÇU T. O.

3rd. International Conference on New Trends in Education, 26 - 28 Nisan 2016

2015

2015

Presbiakuzililerde Yaşın Saf Ses Eşiklerin ve Odyogram Konfigürasyonunun Konuşmayı Ayırt Etme ve HINT Skorlarına Etkisi

BAŞOKÇU T. O.

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim 2015

2015

2015

Koklear İmplantlı Çocuklarda FM Sisteminin Öğrenmeye Katkısı DEÜ Erişi Testleri

BAŞOKÇU T. O.

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim 2015

2014

2014

Bilişsel Tanı Modelleriyle Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Eksiklerinin ve Bilişsel Profilinin Belirlenmesi

BAŞOKÇU T. O.

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 09 Haziran 2014

2012

2012

Bilişsel Tanı Modellerinden DINA ve G DINA nın Model Veri Uyumlarının Karşılaştırılması

BAŞOKÇU T. O.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme III. Ulusal Kongresi, Türkiye, 19 Aralık 2012

2010

2010

İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması

BAŞOKÇU T. O.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, Türkiye, 05 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Ölçme Sonuçlarının Nitelikleri:Ölçme Hatası, Güvenirlik, Geçerlik ve Kullanışlılık

Başokçu T. O.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Nuri Doğan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.22-75, 2019

2017

2017

GENERATION STUDY OF PISA MATHS PROFICIENCY LEVELS IN TURKISH 6TH GRADE STUDENTS

BAŞOKÇU T. O.

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Marc Shelley, Mustafa Pehlivan, Editör, ISRES Publishing, 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

EPOD

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

SAGE OPEN

SSCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, The Florida State University, Amerika Birleşik Devletleri

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

EDUCATIONAL MEASUREMENT-ISSUES AND PRACTICE

SSCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

EDUCATIONAL MEASUREMENT-ISSUES AND PRACTICE

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

EDUCATIONAL MEASUREMENT-ISSUES AND PRACTICE

SSCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

EGE EĞİTİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE

SSCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Educational Research and Reviews

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

JOURNAL OF CHILD AND FAMILY STUDIES

SSCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

EGE EĞİTİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1