Education Information

Expertise In Medicine, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey 1990 - 1995

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Pathology

Academic Titles / Tasks

Professor, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2007 - Continues
Associate Professor, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2002 - 2007
Assistant Professor, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2000 - 2002
Expert, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 1995 - 2000
Research Assistant, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 1990 - 1995

Advising Theses

AKALIN T., Pleomorfik sarkom olgularında IGF-1R ve IGF-2 ekspresyonunun prognostik değeri, Expertise In Medicine, S.DAYAR(Student), 2013
AKALIN T., Sinovyal sarkom olgularında ki-67, bcl-2, c-myc ve survivinin prognostik değeri, Expertise In Medicine, D.DEMİR(Student), 2011
AKALIN T., Sjögren sendromu tanısında minör tükrük bezi biyopsisinin yeri ve klinikopatolojik korelasyonu (2000-2007 yılları arasındaki minör tükrük bezi biyopsilerinin genel değerlendirilmesi, Expertise In Medicine, G.SERİN(Student), 2008

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

YAMAN B., JAFARZADEH ANDABİL H., AKALIN T., SEZAK M., Project Supported by Higher Education Institutions, MDM2, CDK4 ve p16 Belirleyicilerinin Liposarkom Tanısına Katkısı, 2019 - 2019
ÖZTÜRK G., AKALIN T., KARACA E., ERTAM İ., ÇOĞULU M. Ö. , YAMAN B., ACAR A., GERÇEKER TÜRK B., GÜLER N., CENGİSİZ Z., Project Supported by Higher Education Institutions, Mikozis fungoideste miR155 ve miR34a ekspresyon düzeyi, 2018 - 2019
AKALIN T., Project Supported by Higher Education Institutions, YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA MİTOTİK İNDEKS İLE MIB -1 İNDEKSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2009 - 2015
AKALIN T., Project Supported by Higher Education Institutions, PLEOMORFİK SARKOM OLGULARINDA IGF-1 VE IGF-II EKSPRESYONUNUN PROGNOZ İLİŞKİSİ, 2012 - 2014
AKALIN T., Project Supported by Higher Education Institutions, SİNOVYAL SARKOM OLGULARINDAKİ -6, BCL-2,C-MYC VE SURVİVİNİN PROGNASTİK DEĞERİ, 2010 - 2012

Citations

Total Citations (WOS):911
h-index (WOS):18